Prosjekter

Naturlig utbredelse av gran i Norge

Nibio har nylig kommet med rapporten «Naturlig utbredelse av gran i Norge» (Nibio rapport nr. 111 2020). Man har pleid å si at «grana går til Rana» for å beskrive granas naturlige utbredelse i Norge. Men rapporten viser at grana faktisk er naturlig utbredt over det meste av Norge; «Vanlig gran opptrer med spontane forekomster…

Les mer »

Verdien av tre – webinar med sansepakke fra Kystskogbruket!

Nå har den første brikken i Kystskogbrukets sansepakke ankommet! Et lite byggesett utvikles og produseres til konferansen  «Verdien av tre – fra skog til møbler, er det mulig i Norge?». I et hav av tilbud om webinarer på skjerm, er det lett å glemme hvem som sa hva hvor og hva tema egentlig var når vi konsumerer disse tilbudene ukentlig. 

Les mer »

Vil analysere kulturtiltak

Skogbruk er ei langsiktig næring der valg som tas tidlig i omløpet får konsekvenser mange tiår framover. Valg er forbundet med kostnader eller investeringer. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.09.2010   Skognæringa i Trøndelag, i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap, ønsker derfor å beregne den økonomiske nytten av tiltak som gjøres…

Les mer »