Skogreising

Han skapte ei næring

Per Arne Rahka har vore skogreisingsleiar i Hamarøy. I dag er haustinga av skogreisingskogen starta, og dette gjev både arbeid og gode inntekter til mange. Takka vere skogreisingsleiaren på Hamarøy og likeeins i eit par hundre kommunar i landet. Skogreisingsleiaren, ein slags Isak Sellanraa som i Markens Grøde vil mange hevde. Han skapte ei næring.…

Les mer »

Ikke bare lykkelig som liten?

Det var 112.816 av dem i 2008 og i norsk skogbruk eies de av vesentlige personer. Skogeierne. De som beslutter om det skal skje noe i skogen. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 12.10.2010   Mange små skogeiere som har liten interesse og liten nytte av skogen står i kontrast til det ambisjonsnivået som legges…

Les mer »

Vellykket skogsamling i Vesterålen

Rundt 40 personer fra nær og fjern var med da prosjektet “Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket” arrangerte skogsamling i Vesterålen 20.-21. september. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 30.09.2010 Samlingen var et tiltak i Fylkesmannens prosjekt Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket og i tillegg til de aller fleste av skogfunksjonærene i Nordland, deltok skogbrukslederne i Allskog, Statskog,…

Les mer »

Kompetansen på tynning styrkes

Skogbruket i Sør-Trøndelag gratuleres med Morten Lien som i september har gjennomført instruktørkurs og ble autorisert til å være instruktør i tynning. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 30.09.2010 Sammen med de øvrige fagtemaene han er utdannet i har skogbruket i Sør-Trøndelag fått en meget sterk og dyktig medarbeider innenfor hele fagområdet skogskjøtsel og bestandspleie.…

Les mer »