Skogreising

Hvorfor plantes det for lite etter hogst i kyststrøkene?

Offentlig resultatkartlegging i etterkant av tømmerhogster viser at det er for mange hogstfelt som ikke plantes til. På oppdrag fra, og i tett samarbeid med, Statsforvalterene i kystfylkene, har Skognæringa Kyst gjennomført en spørreundersøkelse blant skogeiere for å finne fram til årsaker til manglende planting. Nå er resultatene klare.

Les mer »

Barkbiller på frammarsj

Sveriges landbruksuniversitet (SLU) har taksert skogskader fra barkbiller, og undersøkelsen viser en kraftig økning i angrepene. I perioden 1950 til 2017 ble totalt 10 millioner m3 skog skadet. De siste fire årene, fra 2018 til 2021, er 27 millioner m3 skadet. Bare i 2021 var skadenivået 8,2 millioner m3. Prosjektleder for «Stoppa borrarna» ved Skogsstyrelsen…

Les mer »

Resultatkartleggingen 2020: Kartlegging av foryngelse og miljøhensyn ved hogst

For å kartlegge at miljøhensyn er ivaretatt i forbindelse med hogst og skogkulturtiltak har skogbruksmyndighetene siden 1994 gjennomført en årlig resultatkartlegging blant et tilfeldig utvalg skogeiere. Målet for kartleggingen er å undersøke om bærekraftforskriften er fulgt.  Landbruksdirektoratet har kommet med rapport for resultatkontrollen av plantefelt i 2020, som gjøres på hogstfelt fra 2017. De skriver…

Les mer »

Høstlektyre

Siste planten er i bakken, plantesesongen er over. Da er det bare å lene seg tilbake og finne noe godt lesestoff. Godt og nytt lesestoff er det en del av, som samtidig kan kombineres med en synfaring. Her er en liten oppsummering. Verdens skoger reduseres! FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), publiserte nylig verdens…

Les mer »

Inviterar til Risøyhamn

Ekteparet Hans og Adelheid Benjaminsen er handelstadeigar i Risøyhamn på Andøya. Tømmerkaia som snart er ferdigstilt, har vore utløysande for ei ny hamn ved sida av hurtigrutekaia fortel ekteparet, som også har satsa mykje pengar på tiltaket. Til våren inviterar dei saman med kommunen til stor opning.Tekst og foto: Helge Kårstad Tømmerkaien utløysandeUtan denne tømmerkaia…

Les mer »

Påskoging som akuttmedisin

Alle ekspertar fortel om ei klimakrise med påfølgjande nye naturkatastrofer på kloden. Mange mennesker vil difor måtte bøte med livet i åra som kjem. FN’s Klimapanel sa i august dette året at ei definert påskoging på kloden innan 2100 kan løyse klimakrisa.Det har gått eit halvår, det er snart jul. Kvifor snakkar ingen andre om…

Les mer »

«En fortryllende drøm»

Det var en varm vårdag i 1959, sola stekte. Det var for varmt for de som drev og plukket stein utpå jordet, men med kalesjen rullet ned og med en hastighet som gjorde det mulig for den islandske skogdelegasjonen å se seg rundt, var det en perfekt dag for synfaring fra bil. Skogreisingsleder Hans Berg…

Les mer »

Ein skogens mann

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 01.06.2019 Laksekongen blir han kalla. Gerhard Meidell Alsaker er stolt over oppdrettsbedrifta si der han har 300 tilsette som til dagleg produsera fiskemat til meg og deg. Men mange veit nok ikkje at Gerhard er ein stor forkjempar for skogen, og meiner Norge burde plante mykje meir skog. 15…

Les mer »