Aktuelt

Hvorfor plantes det for lite etter hogst i kyststrøkene?

Offentlig resultatkartlegging i etterkant av tømmerhogster viser at det er for mange hogstfelt som ikke plantes til. På oppdrag fra, og i tett samarbeid med, Statsforvalterene i kystfylkene, har Skognæringa Kyst gjennomført en spørreundersøkelse blant skogeiere for å finne fram til årsaker til manglende planting. Nå er resultatene klare.

Les mer »

Skognæringa Kyst med innspill om økologisk bærekraft i skog

Stavkirka i Lom kan være et eksempel på at vi har trengt trevirke før i tida og ikke minst trenger trevirke i det grønne skiftet. Dagens økologiske tilstand vurderes opp mot urørt tilstand. Vi må ta med nytten av tre når vi vurderer hvilket nivå den økologiske tilstanden i skog skal ligge på. Bildet viser også et variert skogbilde, der det er gode naturlige utviklingsmuligheter. I vurderinga må vi huske at norsk skog og natur er svært variert og at en rekke parametere utvikler seg i riktig retning med tanke på økologisk tilstand i skogen. Foto: Rune Hedegart

Les mer »

Politikarane støttar innspel om flaskehalsar

Skognæringa Kyst leverte før jul eit innspel til Landbruks- og matdepartementet som vedkjem statsbudsjettet 2024. Innspelet gjeld eit ynskje om å setje av 20 millionar kroner til utbetring av prioriterte flaskehalsar på kommunale næringsvegar. – Vi opplever ei stor støtte til innspelet vårt både frå politikarar, skog-, jord-, og transportnæringa seier leiar i Skognæringa Kyst…

Les mer »

Produktdokumentasjon og sertifisering av skurlast og trevare

Norsk Bygdesagforening og Norske Trevarer inviterer sine medlemmer til seminar 17-19. februar på Hotel Alexandra i Loen, Stryn kommune. Seminaret er utarbeidet i samarbeid med Skognæringa Kyst og tredriverne i Vestland og Møre og Romsdal.  Vi arbeider målretta mot å få betre kompetanse på produktdokumentasjon og ulike miljøsertifiseringsordningar i våre medlemsbedrifter. Både regelverk og marknaden…

Les mer »

Aukande interesse for sitkagran

Mange deltok på skogkveldar på Sunnmøre då produksjon, stell og bruk av sitkagran var tema førre veka. – «Det er ei veksande og positiv interesse for sitkagran i landet» meiner Håkon Johan Eliassen. Tekst og foto: Helge Kårstad Det var leiar i Søre Sunnmøre Skogeigarlag Håkon Johan Eliassen som førre veke kunne ynskje velkommen til…

Les mer »

Skognæringa Kysts innspill til statsbudsjettet 2024

Før jul sendte Skognæringa Kysts daglige leder Ole Hartvig Bakke, på vegne av styret i Skognæringa Kyst, innspill til statsbudsjett 2024 over til Landbruks- og matdepartementets (LMD). Innspillet handlet om utbedring av flaskehalser på kommunevegene. Der ba Ole Hartvig Bakke om at det bevilges 20 millioner kroner som spleisemidler til fjerning av prioriterte flaskehalser på kommuneveier, som er viktig for jord- og skogbruk over LMDs budsjett i 2024.

Les mer »

Virkeskjøparane slår ring om taubanemiljøet

Med eit par unnatak var alle dei norske virkeskjøparane samla i Brumunddal førre veke.Tema var utfordringane kring taubanemiljøet og virkeskjøparane var samstemt i at her trengs ei felles satsing. Eit historisk og viktig møte seier leiar i Norsk Taubanelag Torbjørn Frivik.Tekst og foto 2: Helge KårstadFoto1: Skogkurs Ein total og felles strategiNorsk Taubanelag gjorde i…

Les mer »

AT Skog med nytt kontor i vest

AT Skog er no godt etablert i gamle Vestskog sitt rike frå Dalane i sør til Nordfjord i nord.Nyleg flytta AT Skog inn i nye lokalar i Åsane rett nord Bergen. Eit ungt miljø i ei næring med bokstaveleg tala sterk vekst. Viktig for AT Skog, men ikkje minst viktig for å utvikle skognæringa på…

Les mer »