Aktuelt

Skognæringa vil ha fleire taubaner

Sentrale virkeskjøparar møtte nyleg statsforvaltarane i landet. Skognæringa etterlyser fleire taubaner i det bratte skogterrenget, og ei eiga arbeidsgruppe er no etablert.Tekst og foto: Helge Kårstad Virkeskjøparane Nortømmer, Glommen Mjøsen Skog, AT Skog og Allskog signerte 16.mai 2023 ein handlingsplan med føremål å sikre eit norsk taubanemiljø i framtida.Ein sentral del i handlingsplanen var å…

Les mer »

Skognæringa Kyst med innspill til stortingsmeldinger i 2024 på Klima og Naturmangfold

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge fram en stortingsmelding om naturmangfold for å følge opp den nye internasjonale naturavtalen, og en stortingsmelding om klima for perioden fram mot 2035 på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050. Meldingene skal omhandle natur og klima i hele Norge, både på land og i havet. I den forbindelse ble Kystskogbruket invitert til å komme med innspill til disse meldingene. Skognæringa Kyst har levert innspill til disse.

Les mer »

Ellevill glede på Stord

Det var stor stemning på Stord då Landbruksdirektoratet forrige veke gjorde kjent løyvingar til tømmerkaiar for 2023. Seks tømmerkaier deler 20 millionar kroner i år og ein av desse var Sørstokken tømmerkai på Stord.Tekst og foto: Helge Kårstad I grevens tidBygging av tømmerkaier og tilgang til sjøtransport har vore avgjerande for at resultata av skogreisinga…

Les mer »

Mange vegar med flaskehalsar for tømmertransport

På oppdrag frå Skognæringa Kyst har Transportøkonomisk Institutt gjennomført ein analyse over flaskehalser på kommunale vegar i Møre og Romsdal. I samband med opning av Håem tømmerkai i Ålesund vart resultata av analysen presenterte.Tekst: Helge KårstadBilde: Kystskogbruket Berre 30% av kommuneveganeTidlegare har Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestland) fått utført denne analysen. Resultata har…

Les mer »

MINNEORD

Taubaneentreprenør Vidar Rørvik, mannen som vinsjet ut verdens mest kjente hogstflate «Fakkelmannen» i Øyer i Gudbrandsdalen før Vinter-OL i 1994, gikk bort 7. oktober. Det var med stor sorg vi fikk høre at Vidar hadde gått bort, men det var jo ikke helt uventet slik sykdommen hans utviklet seg. Vidar var åpen om sykdommen til…

Les mer »

Ei historisk samling

Virkeskjøparane Nortømmer, Glommen Mjøsen Skog, AT Skog og Allskog signerte 16. mai 2023 ein handlingsplan med føremål å prøve sikre eit norsk taubanemiljø i framtida. Ein del av handlingsplanen var å peike ut skogbruksleiarar som skal få spesialopplæring på taubanedrift, og som blir involverte ved taubaneoppdrag. Denne veka var 10 skogbruksleiarar samla i Rosendal.Tekst og…

Les mer »

WoodWorks! etterlyser mer bruk av tre i offentlige bygg i Trøndelag

6. oktober ble det publisert et innlegg i Trønderdebatt, der WoodWorks!, skognæringsnettverket i Trøndelag, bemerker at fagre ord om det grønne skiftet ikke følges opp i det virkelige liv. Sjøl om tre konkurrerer godt som byggemateriale, bygger det offentlige alt for ofte med svært lite trebruk. Stål og betong skal brukes der det egner seg…

Les mer »

Tøffe karar i tøft terreng

Vi er i vakre Hardanger ein regntung haustdag. I den stupbratte lia mot Hardangerfjorden arbeider Rørvik Taubanedrift AS. Dei lange, tunge grantrea fell tungt i bakken, ein sprek kar finn gode fotfeste i lia, stroppar trea, vinkar klar og like etter er trea på veg opp til skogsbilvegen for å bli kvista og kappa.  Tekst…

Les mer »