Aktuelt

Også Rogaland Sp krev stimuleringsmidlar til kommunevegar

Rogaland Senterparti meiner at staten må løyve stimuleringsmidlar til å fjerne flaskehalsar for tømmertransport og anna næringstransport på kommunale vegar. Jan Idar Haugen i Vindafjord Sp la fram resolusjonen under det nyleg avvikla årsmøtet.Tekst og foto: Helge Kårstad Trengs eit krafttakRogaland Sp hadde årsmøte 10. mars, og handsama m.a. ein resolusjon om kommunevegar som var…

Les mer »

Biobaserte verdiskapingsmuligheter i Nordland

– Nordland har stort potensiale når det gjelder biogass som ennå ikke er utnyttet – sier fylkesvaraordfører i Nordland Linda Helen Haukland.Tirsdag 9. april blir det arrangert åpen fagdag om tema på Mosjøen videregående skole, Avdeling Marka. Alle er velkommen! Nordland Skog- og Trenæringsnettverk, NHO Nordland, Mosjøen og Omegn Næringsselskap og Mosjøen videregående skole inviterer…

Les mer »

Stor interesse i Kvæfjord

Det er stor interesser for å få etablert ein tømmerkai i Kvæfjord kommune i Troms. Førre veke stilte representantar for kommunen saman med skognæringa  for å drøfte vidare arbeid med saka.Tekst og foto: Helge Kårstad Ein av dei sisteDet er utbetra og nybygd kring 35 tømmerkaiar i landet. Etter det vi kjenner til gjenstår 2-3…

Les mer »

Ramverkskonstruksjoner: En tidløs bærekraftig arkitektonisk løsning

Joakim Dørum (innfelt bilde) er innleid av Skognæringa Kyst til å arbeide med utvalgte, prioriterte prosjekt for økt trebruk. Dette vil skje i samarbeid med andre tilsvarende aktører i kystskogfylka. Dørum har skrevet denne reportasjen. Ramverkskonstruksjoner har en historie som strekker seg gjennom århundrer, og deres sterke uttrykk i bygningene gir positivt inntrykk. Disse strukturene,…

Les mer »

Møre og Romsdal SP krev stimuleringsmidlar til kommunevegar

Etter framlegg frå Marit Nerås Krogsæter, fylkesleiar emerita i Møre og Romsdal Senterparti vedtok årsmøtet førre veke ein resolusjon kring flaskehalsar for tømmertransport og anna næringstransport på kommunale vegar.Tekst: Helge Kårstad Her kan du lese det gode og gledelege resolusjonsvedtaket frå fylkesårsmøtet til Møre og Romsdal Senterparti den 3. mars: “Flaskehalsar for næringstransport på kommunale-…

Les mer »

Skogentusiast med taubane

Geir Holstad frå Vik i Sogn starta å rydde skog under kraftliner allereie som 20-åring.I dag er det 12 tilsette i firma Holstad Hogst AS som utfører alt frå skogrydding til drift av hogstmaskiner i flatt terreng. Men også ei taubane fins i maskinparken.  Tekst og foto: Helge Kårstad Det er mykje skog i Sogn…

Les mer »

Et armt land og bare sjeldent ses en busk

Johan Sebastian Welhaven skildra i 1842 eit bilete av Strilelandet (områda kring Bergen) som et grått og fattigslig landskap. – «Det er et armt land. Fjeldene er nakne og grå. Bare sjeldent ses en grøn busk». I dag blir det hausta skogsvirke og skapt verdiar for milliardar av kroner nettopp i dette området. Korleis kunne…

Les mer »

Kaien som fekk tungtrafikken ut av byen

Ordførar Alf Erik Andersen i nye Lindesnes kommune er full av lovord når det gjeld Strømsvika tømmerterminal i Mandal. – Det var tømmerkaien som drog ei områdereguleringa frå 2012 for ny hamn i Mandal i gang, og dermed fekk vi tungtrafikken ut av byen. I grevens tid for tømmertrafikken har auka mykje etterpå fortel Andersen.…

Les mer »

Mykje er gjort, mykje ventar

Det er gjort mykje for å betre infrastrukturen i kystskogfylka siste 10 åra. Tømmerkaiane er snart ferdig utbygde og skogsvegane er i god rute. Men flaskehalsar på kommunevegar er nærast ei krise for tømmertransporten i mange kommunar.Tekst og foto: Helge Kårstad Ei prioritert sak i kystskogfylkaKystskogfylka har historisk sett hatt dei høgaste drift- og transportkostnader…

Les mer »