Aktuelt

Svakt statsbudsjett for ei grønn omstilling

Vil Regjeringa ha ei grønn omstilling? I såfall, hvorfor synliggjøres det ikke i forslag til Statsbudsjett for 2024? Vi ser få tiltak i budsjettet som styrker skog og trenæringa, som vi anser so den viktigste næringa å lykkes med i det grønne skiftet.

Les mer »

Sylvi Listhaug opnar Håhjem tømmerkai

Fredag 3. november kl. 10.00 vil stortingsrepresentant Sylvi Listhaug opne Håhjem tømmerkai, Ålesund kommune i Møre og Romsdal.Same dag og same stad vil ein fersk rapport frå Transportøkonomisk Institutt om flaskehalsar på kommunale vegar bli presentert. Begge arrangementa er opne for alle, og det er venta mykje folk.Tekst og foto: Helge Kårstad Skog frå Nordre…

Les mer »

Tilretteleggjarar for taubanedrift

Ny leiar i Søre Kvinnherad Skogeigarlag i Vestland heiter Kristine Frøystein Reime. Saman med skogansvarleg i kommunen Francesca Galdiolo samla dei heile 80 personar i alle aldrar til skogdag med tema taubane forrige veke. Det var ein skikkeleg godt tilrettelagt skogdag.

Les mer »

NY skogutdanning ved Nord Universitet

Statsråd Sandra Borch kom med nyheten om at det blir etablert ny skogbruksutdanning ved Nord Universitet i Steinkjer (InnoCamp) under sitt besøk på InnoCamp 30. august. Hun lover 20 nye studieplasser til en treårig bachelorutdanning med oppstart høsten 2024. Ei samla skognæring i Midt-Norge er svært glad for denne nyheten, som ikke bare er viktig for Trøndelag, men hele Norge.

Les mer »

Samnøy tømmerkai tek form

Innan jul skal den nye tømmerkaien i Bjørnafjorden kommune, Vestland fylke stå ferdig fortel entreprenør Jim Heldal. Dette blir Norges første tømmerkai med tilgang via tunnell.Tekst og foto: Helge Kårstad Arbeidet med Samnøy tømmerkai i Bjørnafjorden kommune starta opp ved årsskiftet og vil vere ferdig til jul. Tømmerkaien er første etablering i eit nytt, stort…

Les mer »

Uroa over flaskehalsane

Ordførar Stein Aam (Sp), Ørsta i Møre og Romsdal ligg ikkje på latsida. Han er med rette uroa over ein kraftig auke i hogsten og samtidig mykje flaskehalsar på kommune- og fylkesveger. Difor hadde han invitert tyngda av sentrale samferdselspolitikarar til eit møte i Ørsta denne veka.Tekst og foto: Helge Kårstad Som dei fleste kommunar…

Les mer »

God sommer fra Skognæringa Kyst SA!

Vi skriver 3. juli og vi er allerede halvveis i 2023. Vi som jobber i Skognæringa Kyst, som representerer skog- og trenæringa i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket, har allerede hatt et hektisk halvår. Her er noen stikkord fra siste halvåret i prosjektteamet: Ole Hartvig Bakke, daglig leder, har brukt mye av tida i dette halvåret på…

Les mer »

Skognæringsforum Nordland arrangerer skogpolitisk seminar

Pandemi, klimakrise og krig i Europa har synliggjort hvor sårbare vi er i en globalisert verden, og satt
selvforsyning og resiliens på dagsorden i overgangen til bioøkonomien. Det fordrer en politikk som legger til rette for verdiskaping med regionalt baserte verdikjeder. Nordland har store skogressurser som kan bidra til bærekraftige regional og lokal verdiskaping, økt resiliens og binding av CO2. På denne bakgrunn inviterer Skognæringsforum Nordland i samarbeid med Steigen kommune til skogpolitisk seminar om infrastruktur for regional verdiskaping fra skogressursene.

Les mer »