Aktuelt

Avisa Nationen med fokus på flaskehalsar

Journalist Lars Steen produserte nyleg 3 store oppslag i avisa Nationen. Tema var flaskehalsar for tømmertransport på kommunale vegar. Reportasjane kan du no lese her (sjå nederst).Tekst og bilder: Helge Kårstad Ei prioritert sakÅ fjerne flaskehalser for næringstransport på kommunale veger er ei prioritert sak for Skognæringa Kyst.Situasjonen på det kommunale vegnettet er prekær i…

Les mer »

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2023

Ordningen gjelder tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog. Søknad sendes til og behandles av kommunen. Årets ramme til formålet er på omkring 5,5 mill. kroner.

Les mer »

Kystskogkonferansen 2023 – Hold av datoen!

Sett av datoen! 23.-24. mai 2023 er det Nordland sin tur til å være vertskap for Kystskogkonferansen. Vi retter nå fokuset mot skogbruket i nord, åpninga av Stokmarknes miljøhavn og tømmerkaia sin viktige rolle i det grønne skiftet.

Les mer »

Fagsamling skogkultur i Rogaland

Onsdag 22. mars var kaffen klar klokka 09.30 i Helleland landbrukssenteret i Eigersund. Fagsamlinga var primært mynta på kommunalt ansatte innen skog, skogkulturansvarlige/skogbruksledere og lokale skogeierlag. Arrangør var Statsforvalteren i Rogaland, sammen med Eigersund og Sokndal kommune.

Les mer »

Skognæringa Kyst med innspill til risikovurderingene for norsk Fremmedartsliste

I august 2023 lanserer Artsdatabanken en ny utgave av Fremmedartslista. I lista sammenstilles kunnskap om ca. 2500 fremmede arter av planter, pattedyr, fugl, fisk m.m. Artsdatabanken har siden høsten 2021 jobbet med å gjøre nye oppdaterte risikovurderinger for fremmede arter. Resultatet av arbeidet skal legges frem i august 2023. Den forrige Fremmedartslista kom i 2018. Skognæringa Kyst er blitt invitert til å kommentere kriteriesettet versjon 4.4, og da særlig de endringene som er foretatt siden siste runde.

Les mer »

Skog på dagsorden for kommunepolitikarar på Voss

Skogen på Voss kan binde alle CO2 utsleppa i Voss herad kunne skogbruksjef Vidar Jørdre fortelje kommunepolitikarar på Voss denne veka. Saman med Helge Kårstad i Kystskogbruket var Jørdre invitert til Utval for kultur og næring for å snakke om skog og skogen sine mulegheiter framover.

Les mer »

Rogaland Senterparti ønsker et videre bærekraftig og ansvarlig bruk av utenlandske treslag

Nær 190 delegater var samlet da Rogaland Senterparti gjennomførte sitt fylkesårsmøte 18.02.2023. Et av temaene som ble diskutert var bruk av utenlandske treslag. En av resolusjonene fra møtet viser at Rogaland Senterparti ønsker et videre bærekraftig og ansvarlig bruk av utenlandske treslag i samsvar med LD og MD sitt forslag til forskrift som er sendt på høring. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt. 

Les mer »

Skog- og trenæringa – også for jenter!

Så var det 8. mars, igjen. Dagen hvor kvinner over hele verden får skinne litt ekstra, enten ved å få taleplass i media, eller en enkel samtale rundt frokostbordet hjemme. Dagen hvor de samme kvinnene verden over igjen må svare på det samme spørsmålet de blir møtt med, enten i kommentarfeltet eller av en far, bror, venn eller kollega; «Når skal vi få en mannedag da?»

Les mer »