Nyhetssaker: Aktuelt

Lang og tru teneste

Av Helge Kårstad | 3. juni 2023

Under årsmøtet i Møre og Romsdal Skogselskap førre veka vart det eit leiarskifte. Anders Røkkum tok over etter Terje Kolstad som har vore leiar i Møre og Romsdal Skogselskap i heile 30 år. Han er ei skikkeleg eldsjel for skogen i fylket vil mange seie. Tekst og foto: Helge Kårstad Årsmøtet i Møre og Romsdal…

No er alle så positive

Av Helge Kårstad | 1. juni 2023

“Før kom dei hit for å klage. No er alle positive og stadig fleire vil ha kunnskap om skogbruk” seier Arnt Laukeland. Han er kurshaldar og instruktør i regi av Skogkurs. Det har han vore i 33 år og veit kva han snakkar om.Tekst og foto: Helge Kårstad Vi er i Gloppen 16 mai på…

Børøya tømmerkai opna

Av Helge Kårstad | 30. mai 2023

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum stod for opninga av Børøya tømmerkai, Hadsel kommune i Nordland 23. mai. Kaien er ein del av Hadsel miljøhavn, og markeringa hadde samla over hundre personar denne flotte dagen i mai. Børøya tømmerkai ligg i det nye hamneområdet i Stokmarknes og er svært strategisk plassert i høve tømmertilgangen i området. Dekningsområdet…

Sterkare fokus på vernskog

Av Helge Kårstad | 18. mai 2023

Vi opplever eit stadig sterkare fokus på vernskog i landet. Bakgrunnen er meir skog i bratte lier, eit klima i endring og ikkje minst betre skredkartleggingar. Landbruksdirektoratet har nyleg fått i oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet (LMD) å utarbeide ein “veiledar” for forvaltning a vernskog.Tekst og foto: Helge Kårstad Veiledar under arbeidRådgiver Baro Moslet frå…

Finansminister Vedum åpner Stokmarknes miljøhavn

Av Linn Hege Bragstad | 15. mai 2023

I år er det Nordlands tur til å være vert for Kystskogkonferansen, og da var det naturlig å legge til åpningen av Stokmarknes miljøhavn. Regjeringen vil legge til rette for industriell videreforedling av skog ved å utvikle ressursgrunnlaget og forbedre infrastrukturen i skogbruket, og programmet for de to dagene er skreddersydd for å få diskutere akkurat hvordan vi i felleskap skal løse dette. I den anledningen kommer finansminister Trygve Vedum.

23 millionar kroner ekstra

Av Helge Kårstad | 7. mai 2023

Staten sitt tilbod til skogbruk  under jordbruksforhandlingane er ein auke i tilskot på 23 millionar kroner. Norges Bondelag kravde ikkje eit øre ekstra.Tekst og foto: Helge Kårstad Jordbruksforhandlingane som pågår for tida gjeld statsbudsjettet 2024. Kravet frå Norges Bondelag til Staten var ein total auke på 6,9 milliardar kroner, derav 331 millionar kroner auke i…

Eit klimanøytralt næringsbygg

Av Helge Kårstad | 5. mai 2023

Eit nytt trebygg i regi av GC Rieber Eiendom reiser seg i Bergen by i desse dagar. Krohnen heiter bygget og Solheimsviken heiter staden. Så vel bygget som staden er unik i byen si historie.Tekst og bilde (minus siste biletet): Helge Kårstad TekstFrå Treet til SkipetDen gamle og sentrale industristaden Solheimsviken i Bergen er i…

Webinaruka våren 2023

Av Linn Hege Bragstad | 28. april 2023

Skog og trebasert næring – Utvikling av verdikjeder og produkter for framtida Mandag-fredag 8.-12 mai, kl. 08.30 – kl. 10:00 Se detaljert program herTil påmelding (møtelink mottas ved påmelding) Verden er inne i den største omstillingen i vår historie, med krig, rivalisering mellom stormakter, energikrise og uløste klimautfordringer. Det påvirker bransjen.Næringspolitikk er klimapolitikk, og det er…

Avisa Nationen med fokus på flaskehalsar

Av Helge Kårstad | 15. april 2023

Journalist Lars Steen produserte nyleg 3 store oppslag i avisa Nationen. Tema var flaskehalsar for tømmertransport på kommunale vegar. Reportasjane kan du no lese her (sjå nederst).Tekst og bilder: Helge Kårstad Ei prioritert sakÅ fjerne flaskehalser for næringstransport på kommunale veger er ei prioritert sak for Skognæringa Kyst.Situasjonen på det kommunale vegnettet er prekær i…

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2023

Av Linn Hege Bragstad | 14. april 2023

Ordningen gjelder tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog. Søknad sendes til og behandles av kommunen. Årets ramme til formålet er på omkring 5,5 mill. kroner.