Nyhetssaker: Aktuelt

7 nye skissesøknader er prioriterte

Av Helge Kårstad | 9. juli 2022

Nyleg offentleggjorde Landbruksdirektoratet namna på 7 prioriterte skissesøknader om utbygging av tømmerkai. Med løyving og seinare iverksetjing av desse søknadane, ventar vi at det meste er gjort innan eit par år når det gjeld utbygging av tømmerkaiar i kystskogfylka.Tekst og foto: Helge Kårstad Det starta i 2012Det har vore ei aktiv, effektiv og rask utbygging…

Kystskogbruket vil øke skogplantinga

Av Guro Angell Gimse | 8. juli 2022

Skognæringa Kyst gjennomfører nå et prosjekt, på vegne av statsforvaltergruppa i Kystskogbruket, for å finne svar på hvorfor enkelte skogeiere ikke planter etter hogst.  -Vi ønsker å avdekke hvorfor det ikke plantes, for at man kan jobbe målretta for å forbedre aktiviteten. Undersøkelsen har derfor ett overordna spørsmål vi ønsker å få svar på; «hvorfor…

Taubanesamling i Brumunddal

Av Helge Kårstad | 5. juli 2022

Det er mykje bratt skogsterreng i Norge og det vesle taubanemiljøet er bokstaveleg tala ute i hardt veir for tida. Leiar Torbjørn Frivik i Norske Taubanelag ynskjer alle med interesse for skogsdrift i bratt skogsterreng i Norge velkomne til taubanesamlinga i år.Tekst og foto: Helge Kårstad Taubanesamlinga 2022 føregår fredag 12. august i Brumunddal. Leiar…

God sommer fra Skognæringa Kyst!

Av Linn Hege Bragstad | 1. juli 2022

Vi skriver 1. juli og vi er allerede halvveis i 2022. Sommerferien er straks i gang for oss i Skognæringa Kyst SA og vi får tid til å reflektere litt over året så langt. Vi som jobber i Skognæringa Kyst, som representerer skog- og trenæringa i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket, har allerede hatt et hektisk halvår.…

Når statssekretæren er tømrer, er forståelsen god

Av Guro Angell Gimse | 25. mai 2022

Det var god stemning når Skognæringa Kyst besøkte Klima- og miljødepartementet. Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) er fra Årdal og har  jobbet som tømrer og byggeleder i Hedalm Anebyhus. Han var godt informert om utfordringer og muligheter for kystskogbruket.  -Vi ba om møtet med Klima- og miljødepartementet fordi vi ønsket å formidle vårt ståsted rundt…

Sterk støtte til skogbruk i nord

Av Linn Hege Bragstad | 24. mai 2022

Skognæringa Kyst synes ordføreren og næringssjefen i Hadsel kommune treffer spikeren så til de grader på hodet i sitt innlegg i Nationen 23.05.2022, der de tar til orde for å utnytte skogens muligheter i nærings- og klimasammenheng, og da særlig gjennom bruk av utenlandske treslag som har bevist sin fortreffelighet langs kysten og i Nord-Norge gjennom over 100 år.

Hjorten et opp skogen

Av Helge Kårstad | 20. mai 2022

Hjortestammen har dobla seg sidan år 2000 og veksten er aukande. Ein fersk rapport frå NIBIO viser til estimerte verditap på inntil 46% i foryngingsfelt av gran på Vestlandet og i Trøndelag. Saman med skader på eng utgjer dette store tap for grunneigarar og tiltak må setjast i verk.Tekst og foto: Helge Kårstad NIBIO ved…

Løsning for å få bort flaskehalser for tømmertransport på kommunevei

Av Guro Angell Gimse | 13. mai 2022

Mange kommuneveier er i såpass god stand at de kunne ha vært oppskrevet til å tåle tømmertransport med 24-meters vogntog og totalvekt 60 tonn. Likevel tillates dette på kun 14% av kommunevegnettet. Skognæringa Kyst har utarbeidet en modell for å sette fart på oppskrivingen av kommuneveier i Norge. For å stimulere til oppskriving av bruksklasser…

Taubanekalkulatoren i rute

Av Helge Kårstad | 13. mai 2022

Høg kompetanse og godt humør var einerådande då taubanefolket nyleg hadde samling i Høyanger for å teste første utgåve av taubanekalkulatoren.Tekst og foto: Helge Kårstad Norske Taubanelag tok saman med Skognæringa Kyst initiativ til å utvikle den første norske taubanekalkulatoren for kring eit år sidan. Arbeidet er finansiert av Verdiskapingsfondet (ca. 50%) saman med Skogkurs,…

Høy kjendisfaktor under Klima- og miljødepartementets 50 års feiring

Av Guro Angell Gimse | 11. mai 2022

Klima og miljødepartementet feiret sine første 50 år med brask og bram og mange utenlandske celebriteter hadde funnet veien til markering. Midt blant dem alle satt også Kystskogbrukets utsendte.  -Kystskogbruket var den eneste skogorganisasjon som var invitert. Et visst inntrykk må vi vel da ha gjort!, sier Rune Hedegart som deltok for Skognæringa Kyst.  Arrangementet…