Nyhetssaker: Aktuelt

Skognæringa Kysts innspill til statsbudsjettet 2024

Av Linn Hege Bragstad | 30. januar 2023

Før jul sendte Skognæringa Kysts daglige leder Ole Hartvig Bakke, på vegne av styret i Skognæringa Kyst, innspill til statsbudsjett 2024 over til Landbruks- og matdepartementets (LMD). Innspillet handlet om utbedring av flaskehalser på kommunevegene. Der ba Ole Hartvig Bakke om at det bevilges 20 millioner kroner som spleisemidler til fjerning av prioriterte flaskehalser på kommuneveier, som er viktig for jord- og skogbruk over LMDs budsjett i 2024.

Virkeskjøparane slår ring om taubanemiljøet

Av Helge Kårstad | 26. januar 2023

Med eit par unnatak var alle dei norske virkeskjøparane samla i Brumunddal førre veke.Tema var utfordringane kring taubanemiljøet og virkeskjøparane var samstemt i at her trengs ei felles satsing. Eit historisk og viktig møte seier leiar i Norsk Taubanelag Torbjørn Frivik.Tekst og foto 2: Helge KårstadFoto1: Skogkurs Ein total og felles strategiNorsk Taubanelag gjorde i…

AT Skog med nytt kontor i vest

Av Helge Kårstad | 15. januar 2023

AT Skog er no godt etablert i gamle Vestskog sitt rike frå Dalane i sør til Nordfjord i nord.Nyleg flytta AT Skog inn i nye lokalar i Åsane rett nord Bergen. Eit ungt miljø i ei næring med bokstaveleg tala sterk vekst. Viktig for AT Skog, men ikkje minst viktig for å utvikle skognæringa på…

Taubanekalkulatoren er ferdig

Av Helge Kårstad | 25. desember 2022

Norsk Taubanelag tok saman med Skognæringa Kyst initiativ til å utvikle den første norske taubanekalkulatoren våren 2021. Men det var under ei taubanesamling på Vestnes i Møre og Romsdal hausten 2020 at det kom framlegg om å utvikle ein slik kalkulator. Taubanekalkulatoren er no ferdig til bruk, og nederst i dette oppslaget finn du lenka.Tekst…

Midlar frå Havbruksfondet til tømmerkai

Av Helge Kårstad | 22. desember 2022

Nyleg kunne Bjørnafjorden kommune skrive kontrakt for utbygging av Samnøy Tømmerkai, ein av dei største på Vestlandet. Nokre dagar før hadde politikaren Terje Søviknes (FrP) føreslege å nytte 12 millionar kroner frå Havbruksfondet for å sikre eigenkapitalen til den nye tømmerkaien.Tekst og første foto: Helge Kårstad Utbygging av tømmerkaiar i norsk skogbruk går mot slutten,…

Halvfulle tømmerlass er dårlig klimapolitikk

Av Linn Hege Bragstad | 16. desember 2022

Skogen fanger halvparten av all CO2 som slippes ut i Norge, og når tømmer fra skogen foredles og erstatter fossile produkter som plast, stål og betong, kuttes ytterligere utslipp. Tømmertransport inn til foredlingsindustri er derimot en akilles i klimaregnskapet, på grunn av dårlige kommuneveger.

Stor aktivitet i Vestland Skognæringsforum

Av Linn Hege Bragstad | 15. desember 2022

Vestland Skognæringsforum har satsa mykje på aktivitetar i 2022, på bakgrunnen av det utilfredsstillande rekrutteringsarbeidet innan skogbruk på Vestlandet. Og ønske om å få eit større fokus på skog og skogbruk i fylket. Den 28. og 29. april vart det gjennomført eit seminar med fokus på kvalitetstømmer frå skogen, eit samarbeid mellom Vestland Skognæringsforum og…

Julehelsing til våre samarbeidspartnere

Av Linn Hege Bragstad | 14. desember 2022

Året 2022 nærmer seg slutten, og det er tid for å reflektere litt over året som har gått. Vi som har jobba i Skognæringa Kyst, som representerer skog- og trenæringa i trepartssamarbeidet i Kystskogbruket, har hatt et aktivt år. Vi har holdt trykket oppe på å utvikle effektive transportløsninger for tømmer langs kysten, vi har…

Vellukka politikardag på Voss

Av Helge Kårstad | 4. desember 2022

Mykje skogfolk og mange politikarar var samla på Voss 14. november. Denne gongen vil vi gi førstepremien til politikarane. Kort sagt synte dei eit imponerande engasjement og hadde utvilsamt mykje kunnskap om skog og skognæringa. Arrangementet gav utan tvil meirsmak sa arrangøren Ruben Bøtun i Vestland Skognæringsforum. Nedanfor følgjer ein bildereportaje frå dagen på Voss.Tekst…

Dei første av dei siste

Av Helge Kårstad | 11. november 2022

Koronaepidemien stoppa mange prosessar kring utbygging av tømmerkaiar i landet, men no er det stor aktivitet igjen. Børnes Tømmerkai i Kvinnherad kommune og Stokmarknes tømmerkai i Hadsel kommune er i sluttfasen, og vil etter planen bli ferdigstilt i første kvartal 2023.Tekst og foto: Helge Kårstad Kortreist tømmerkai i KvinnheradUtbygging av Børnes tømmerkai i Kvinnherad kommune…