Nyhetssaker: Aktuelt

Skogkurs: Fagsamling driftsteknikk 13. og 14. juni

Av Linn Hege Bragstad | 13. april 2023

Skogkurs arrangerer i samarbeid med MEF fagsamling driftsteknikk i Stjørdal 13-14 juni 2023. For mer info og påmelding: https://skogkurs.no/hogst-og-skogsdrift/fagsamling-driftsteknikk-13-14-juni/  

Kystskogkonferansen 2023 – Hold av datoen!

Av Linn Hege Bragstad | 27. mars 2023

Sett av datoen! 23.-24. mai 2023 er det Nordland sin tur til å være vertskap for Kystskogkonferansen. Vi retter nå fokuset mot skogbruket i nord, åpninga av Stokmarknes miljøhavn og tømmerkaia sin viktige rolle i det grønne skiftet.

Fagsamling skogkultur i Rogaland

Av Linn Hege Bragstad | 24. mars 2023

Onsdag 22. mars var kaffen klar klokka 09.30 i Helleland landbrukssenteret i Eigersund. Fagsamlinga var primært mynta på kommunalt ansatte innen skog, skogkulturansvarlige/skogbruksledere og lokale skogeierlag. Arrangør var Statsforvalteren i Rogaland, sammen med Eigersund og Sokndal kommune.

Skognæringa Kyst med innspill til risikovurderingene for norsk Fremmedartsliste

Av Linn Hege Bragstad | 10. mars 2023

I august 2023 lanserer Artsdatabanken en ny utgave av Fremmedartslista. I lista sammenstilles kunnskap om ca. 2500 fremmede arter av planter, pattedyr, fugl, fisk m.m. Artsdatabanken har siden høsten 2021 jobbet med å gjøre nye oppdaterte risikovurderinger for fremmede arter. Resultatet av arbeidet skal legges frem i august 2023. Den forrige Fremmedartslista kom i 2018. Skognæringa Kyst er blitt invitert til å kommentere kriteriesettet versjon 4.4, og da særlig de endringene som er foretatt siden siste runde.

Skog på dagsorden for kommunepolitikarar på Voss

Av Helge Kårstad | 10. mars 2023

Skogen på Voss kan binde alle CO2 utsleppa i Voss herad kunne skogbruksjef Vidar Jørdre fortelje kommunepolitikarar på Voss denne veka. Saman med Helge Kårstad i Kystskogbruket var Jørdre invitert til Utval for kultur og næring for å snakke om skog og skogen sine mulegheiter framover.

Rogaland Senterparti ønsker et videre bærekraftig og ansvarlig bruk av utenlandske treslag

Av Linn Hege Bragstad | 10. mars 2023

Nær 190 delegater var samlet da Rogaland Senterparti gjennomførte sitt fylkesårsmøte 18.02.2023. Et av temaene som ble diskutert var bruk av utenlandske treslag. En av resolusjonene fra møtet viser at Rogaland Senterparti ønsker et videre bærekraftig og ansvarlig bruk av utenlandske treslag i samsvar med LD og MD sitt forslag til forskrift som er sendt på høring. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt. 

Skog- og trenæringa – også for jenter!

Av Linn Hege Bragstad | 8. mars 2023

Så var det 8. mars, igjen. Dagen hvor kvinner over hele verden får skinne litt ekstra, enten ved å få taleplass i media, eller en enkel samtale rundt frokostbordet hjemme. Dagen hvor de samme kvinnene verden over igjen må svare på det samme spørsmålet de blir møtt med, enten i kommentarfeltet eller av en far, bror, venn eller kollega; «Når skal vi få en mannedag da?»

Endeleg er arbeidet igang

Av Helge Kårstad | 5. mars 2023

Etter korona har utbygging av nye tømmerkaier teke seg kraftig opp.Samnøy tømmerkai, Bjørnafjorden kommune i Vestland blei starta opp ved årsskifte og skal bli ferdig i løpet av dette året. – Det har vore ein lang veg fram til realisering,  men desto meir gledeleg at arbeidet no er godt i gang, seier leiar i Midthordland…

Stockholm Furniture Fair: NOW OR NEVER – 1 kg CO2e

Av Linn Hege Bragstad | 3. mars 2023

Hvilken påvirkning har møblene våre på klimaet?  Dette spørsmålet la grunnlaget for inngangen til årets Stockholm Furniture Fair, verdens største messe for skandinavisk design. Front utstillingen viser hvordan forskjellige materialer påvirker våre omgivelser -og hvilken påvirkning vi har gjennom våre materialvalg. Tekst og foto: Camilla Aurora Bersvendsen – prosjektleder Skognæringa Kyst Temaet var gjennomgående for…

Renskalla -vi tar skogen inn i kjøkkenet

Av Linn Hege Bragstad | 3. mars 2023

Camilla Aurora Bersvendsen, prosjektleder for satsingsområdet Økt trebruk og trebaserte verdikjeder,i Skognæringa Kyst, har vært på besøk hos Renskalla i Sverige. Her fikk hun et innblikk i hvordan lokal bjørk og furu kan bli til brukskunst, som er blitt ettertraktede gjenstander verden over!