Høy kjendisfaktor under Klima- og miljødepartementets 50 års feiring

Klima og miljødepartementet feiret sine første 50 år med brask og bram og mange utenlandske celebriteter hadde funnet veien til markering. Midt blant dem alle satt også Kystskogbrukets utsendte.  -Kystskogbruket var den eneste skogorganisasjon som var invitert. Et visst inntrykk må vi vel da ha gjort!, sier Rune Hedegart som deltok for Skognæringa Kyst.  Arrangementet…

Les mer

Sitkagran – en forhatt utlending eller en ressurs?

Det verserer ulike oppfatninger om sitkagran blant norske politikere og folk flest. Mange ser på etableringen av sitkagran langs norskekysten som utelukkende en mislykket strategi, og er ikke klar over den solide kvaliteten tre fra sitkagran utgjør, eller dets evne til å binde Co2. Skognæringa Kyst har hatt en god skogprat med Trøndelag Høyres fylkestingsgruppe…

Les mer

SKOGKURS TRAPPER OPP

Skogkurs tar nå et skritt videre for å bidra til kompetanseøkning om skogbruk både blant aktører i skogbruket, men også allmenheten. De har nå ansatt fire nye, blant disse er John Are Lindstad som ny administrerende direktør.  -Kompetanse i skogbruket er viktigere enn noen gang. Vi forsterker nå innsatsen slik at flere får tilbud om…

Les mer

Kritisk viktig å få utbedret flaskehalser på kommuneveier 

Kun 14% av alle kommuneveier er klassifisert slik at tømmerbiler kan kjøre der med fullt lass. Dette hindrer økt verdiskaping i skog- og trenæringa.    Skognæringa Kyst møtte nylig leder av transportkomiteen Erling Sande og representant i næringskomitéen Jenny Klinge. Begge er opptatt av å legge tilrette slik at skog- og trenæringa kan få et…

Les mer

Landbruksbygg i tre – konferanse 25.mars

Norsk Bygdesagforening i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving arrangerer konferansen «Landbruksbygg i tre» 25.mars på Bårdshaug Herregård, Orkanger. Alle interesserte er velkomne til en spennende konferanse om et viktig tema. Målgruppa er skogeiere, sageiere, bønder, rådgivere, treindustribedrifter og byråkrater. Norsk Bygdesagforening arrangerer årsmøte og ekskursjon lørdag 26.mars. Det er mulig å melde seg på både konferanse…

Les mer

Kvinner i skogbruket feirer 8.mars

Lørdag 12.mars arrangerer Kvinner i skogbruket  konferansen “Mangfold i skogbruket- i vid forstand” for å markere kvinnedagen. Med dette ønsker de å motivere og stimulere kvinner i alle aldre til å engasjere seg på alle plan i skogbruket.  Kvinner i skogbruket ble etablert i 1986. Utgangspunktet var et stort engasjement for å gjøre endringen i…

Les mer