Diskuterte ambisjoner i Tre på Agder

2. og 3. november arrangerte treklyngeprosjektet Tre på Agder en konferanse for medlemmer og samarbeidspartnere. Formålet var å drøfte ambisjonene framover. Konferansen var prega av stort engasjement og gode innlegg og diskusjoner. Ca 70 deltakere var samla i konferansen på Strand Hotell Fevik. Flesteparten representerte medlemsbedrifter fra trearbeidende industri. Tema for konferansen var «vekst og…

Les mer

Skognæringa Kysts styreleder

Ottar Arve Bjørkedal brenn for auka verdiskaping basert på norsk skog- og trevirke, og er oppteken  av å støtte dei som ønskjer å satse. I juni vart den aktive bonden, ass.rektoren og leiaren av Allskog Bjørkedal skogeigarlag, også styreleiar i Skognæringa kyst, som er eit samvirke for skognæringa langs kysten, frå Agder til Finnmark. -Eg…

Les mer

Europeisk skogpolitikk kan bli en trussel mot norske skogers mulighet til grønn verdiskaping

Eu-Kommisjonen foreslår å øke opptaket av Co2 i skog på en måte som kan føre til sterk reduksjon i hogsten. På regjeringens dialogforum for skog- og trenæringa var engasjementet stort og signalene fra skog- og trenæringen tydelige: Vi kan ikke ha et reglement som hindrer grønn verdiskaping. -Dette vil faktisk hindre en optimal utnyttelse av…

Les mer

Vil ha mer kompetanse på skog i Nordland

Det har vært et generasjonsskifte i skogoppsynet i Nordland, og det er en utfordring å skaffe skogkompetanse.  Skogbrukssjef i Steigen Gjermund Laxaa har tro på mer regionalt samarbeid.  -Det snakkes om at det vil bli en utfordring med å skaffe kompetanse i framtiden. Vi i Steigen opplever at vi har denne utfordringen nå, forteller Gjermund…

Les mer

Stor interesse for landbruksbygg i tre

Rogaland skognæringsforum arrangerte torsdag 16. september fagdag om landbruksbygg i tre på Bryne. 45 påmeldte vitner om stor interesse for bruk av tre blant bønder på Jæren. Fagdagen ble gjennomført i samarbeid med Statsforvalteren, Rogaland fylkeskommune og Rogaland Bondelag. Tekst og foto: Kjell Terje Skrunes Dagen var satt sammen av en seminardel på Bryne Kro…

Les mer

Hvordan blir framtidens skogsmaskin?

WoodWorks! Cluster (Skog- og trenæringsnettverket i Trøndelag) reiste nylig til Finland sammen med en rekke skogsentrerprenører og tømmerforhandlere for se på det siste nye innen skogsmaskiner. Delegasjonen gjennomførte en workshop med skogsmaskinprodusenten Ponsse som ligger langt fram i utviklingen av ny teknologi til skognæringen. Utfordringer rundt kjørespor og uttak av tømmer i bratt terreng ble…

Les mer

Kystskogbruket vil øke skogplantinga

Skognæringa Kyst gjennomfører nå et prosjekt, på vegne av statsforvaltergruppa i Kystskogbruket, for å finne svar på hvorfor enkelte skogeiere ikke planter etter hogst.  -Vi ønsker å avdekke hvorfor det ikke plantes, for at man kan jobbe målretta for å forbedre aktiviteten. Undersøkelsen har derfor ett overordna spørsmål vi ønsker å få svar på; «hvorfor…

Les mer

Når statssekretæren er tømrer, er forståelsen god

Det var god stemning når Skognæringa Kyst besøkte Klima- og miljødepartementet. Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) er fra Årdal og har  jobbet som tømrer og byggeleder i Hedalm Anebyhus. Han var godt informert om utfordringer og muligheter for kystskogbruket.  -Vi ba om møtet med Klima- og miljødepartementet fordi vi ønsket å formidle vårt ståsted rundt…

Les mer