Kystskogbruket vil øke skogplantinga

Skognæringa Kyst gjennomfører nå et prosjekt, på vegne av statsforvaltergruppa i Kystskogbruket, for å finne svar på hvorfor enkelte skogeiere ikke planter etter hogst.  -Vi ønsker å avdekke hvorfor det ikke plantes, for at man kan jobbe målretta for å forbedre aktiviteten. Undersøkelsen har derfor ett overordna spørsmål vi ønsker å få svar på; «hvorfor…

Les mer

Når statssekretæren er tømrer, er forståelsen god

Det var god stemning når Skognæringa Kyst besøkte Klima- og miljødepartementet. Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) er fra Årdal og har  jobbet som tømrer og byggeleder i Hedalm Anebyhus. Han var godt informert om utfordringer og muligheter for kystskogbruket.  -Vi ba om møtet med Klima- og miljødepartementet fordi vi ønsket å formidle vårt ståsted rundt…

Les mer

Høy kjendisfaktor under Klima- og miljødepartementets 50 års feiring

Klima og miljødepartementet feiret sine første 50 år med brask og bram og mange utenlandske celebriteter hadde funnet veien til markering. Midt blant dem alle satt også Kystskogbrukets utsendte.  -Kystskogbruket var den eneste skogorganisasjon som var invitert. Et visst inntrykk må vi vel da ha gjort!, sier Rune Hedegart som deltok for Skognæringa Kyst.  Arrangementet…

Les mer

Sitkagran – en forhatt utlending eller en ressurs?

Det verserer ulike oppfatninger om sitkagran blant norske politikere og folk flest. Mange ser på etableringen av sitkagran langs norskekysten som utelukkende en mislykket strategi, og er ikke klar over den solide kvaliteten tre fra sitkagran utgjør, eller dets evne til å binde Co2. Skognæringa Kyst har hatt en god skogprat med Trøndelag Høyres fylkestingsgruppe…

Les mer

SKOGKURS TRAPPER OPP

Skogkurs tar nå et skritt videre for å bidra til kompetanseøkning om skogbruk både blant aktører i skogbruket, men også allmenheten. De har nå ansatt fire nye, blant disse er John Are Lindstad som ny administrerende direktør.  -Kompetanse i skogbruket er viktigere enn noen gang. Vi forsterker nå innsatsen slik at flere får tilbud om…

Les mer

Kritisk viktig å få utbedret flaskehalser på kommuneveier 

Kun 14% av alle kommuneveier er klassifisert slik at tømmerbiler kan kjøre der med fullt lass. Dette hindrer økt verdiskaping i skog- og trenæringa.    Skognæringa Kyst møtte nylig leder av transportkomiteen Erling Sande og representant i næringskomitéen Jenny Klinge. Begge er opptatt av å legge tilrette slik at skog- og trenæringa kan få et…

Les mer