Aktuelt

Nå gjelder det å holde trykket oppe.

I månedene som kommer må vi jobbe opp mot fylkespolitisk nivå for å sikre at ambisjonene i den vedtatte kystskogmeldinga følges opp. Det var budskapet til verdikjedeaktørene som deltok på medlemsmøtet i Skognæringa Kyst. Skognæringa Kyst gjennomførte et vellykket medlemsmøte på Størdal onsdag 13. oktober. Det viktigste budskapene til medlemmene var oppfølging av arbeidet i…

Les mer »

Tilskuddet til trebasert innovasjon  borte i Statsbudsjettet for 2016

Statsbudsjettet for 2016 som ble lagt fram på onsdag, viser at tilskuddet til Trebasert Innovasjonsprogram er borte. Dette er uheldig ettersom økt bruk av tre og treprodukter er et av de mest effektive klimatiltakene, og det har i tillegg en svært positiv effekt for næringa.   Hele tilskuddet som har gått til å stimulere til…

Les mer »

Bra, men ikkje godt nok

Regjeringa føreslår omlag same satsing på infrastruktur i skogbruket i 2016 som 2015. «Bra, men ikkje godt nok» seier leiar i Skognæringa Kyst Jan Ivar Rødland. Investeringsbehova i kystskogfylka er langt størreI framlegg til statsbudsjett for 2016 (kapittel 1149, post 71) føreslår regjeringa 43,675 millionar kroner til skogsvegar og tømmerkaier. Dette er om lag det…

Les mer »

Statsbudsjettet; meir til skog-, klima- og energi.

Statsbudsjettet for 2016 som vart lagd fram i dag, viser ei auke i bevilgninga i tilskott til skog,- klima,- og energitiltak.   Tilskott til skog,- klima,- og energitiltak er auka med 33 millionar kroner. Regjeringa vil i følgje budsjettproposisjonen styrke bevilgninga til dei klimapolitiske målsettingane i forvaltninga av skog. Skogtiltak blir sett på som blant…

Les mer »

Kystskogkonferansen 14. oktober

Du kan enno melde deg på, fristen går ut tirsdag 6. oktober klokka 24.00. Til Kystskogkonferansen (14 okt.) og Medlemsmøte i Skognæringa Kyst (13.okt) Gå ikkje glipp av dette !For første gong er det laga eit INFRASTRUKTURPROGRAM i skogbruket i Norge.SINTEF og NIBIO har analysert transporten av tømmeret frå stubbe til industri, – i kvar kommune frå…

Les mer »

Åpner 562 km mer fylkesveg for 60 tonn

Fra 1. oktober oppgraderes 562 kilometer fylkesveg fra 50 til 60 tonn totalvekt i Nord-Trøndelag. Det gjør at tømmervogntog kan øke lengden fra 19,5 til 24 meter. -Dette er en gladsak, som har stor betydning for næringslivet. Ikke minst for tømmernæringa, som kan spare store summer på transport ved at de kan laste mer tømmer…

Les mer »

Ei risikabel haldning

«Er vi for lite opne for bruk av utanlandske treslag når klimaet endrar seg, og er dette ei risikabel haldning» spør professor Palle Madsen frå København Universitet. Mange skog- og klimainteresserte deltakarar frå heile landet deltok denne veka på den siste Enerwood-konferansen med tittelen «Økt biomasseproduksjon som klimatiltak – muligheter og utfordringer på Vestlandet» Enerwood…

Les mer »

Innspillsmøte til melding om skog- og trenæring

Regjeringen har besluttet å legge fram en melding om skog- og trenæringen i Norge til våren. Kystskogbruket deltok på LMDs innspillsmøte før helga. Nasjonal politikk må treffe de ulike regionale utfordringer. Ulike regionale utfordringerJan Ivar Rødland, styreleder i Skognæringa Kyste viste til den omfattende analysen for kysten som er gjort i Melding om kystskogbruket (2015)…

Les mer »

Vesterålen kom til Bergen

Denne veka kom skogsfolk frå Vesterålen til Bergens Skog- og Træplantingsselskap, Skogforskninga i Fana, Stiftelsen Bryggen og Solberg Sag. Tema var produksjon, foredling og bruk av spesialvirke frå skogen. Mange hus av tre i Lofoten og VesterålenDet er mykje skog i Vesterålen og meir vil det bli. Knapt nokon stad i landet har husa, uthusa…

Les mer »