Klimaskog

Klimakur2030

Skognæringa Kysts uttale til Klimakur 2030

Skognæringa Kyst SA ber Miljødirektoratet snarast råd få på plass eit nasjonalt finansiert klimaskogprogram. Programmet bør utviklast med bakgrunn i erfaringane frå pilotprosjektet Planting av skog på nye arealer.

Les mer »

Uttalelse til klimakur 2030

Miljødirektoratet har sendt «Klimakur 2030» på høring. Styringsgruppen for fylkeskommunalt oppfølgingsprogram har uttalt seg til klimakur 2030.

Les mer »

Inviterar til Risøyhamn

Ekteparet Hans og Adelheid Benjaminsen er handelstadeigar i Risøyhamn på Andøya. Tømmerkaia som snart er ferdigstilt, har vore utløysande for ei ny hamn ved sida av hurtigrutekaia fortel ekteparet, som også har satsa mykje pengar på tiltaket. Til våren inviterar dei saman med kommunen til stor opning.Tekst og foto: Helge Kårstad Tømmerkaien utløysandeUtan denne tømmerkaia…

Les mer »

Påskoging som akuttmedisin

Alle ekspertar fortel om ei klimakrise med påfølgjande nye naturkatastrofer på kloden. Mange mennesker vil difor måtte bøte med livet i åra som kjem. FN’s Klimapanel sa i august dette året at ei definert påskoging på kloden innan 2100 kan løyse klimakrisa.Det har gått eit halvår, det er snart jul. Kvifor snakkar ingen andre om…

Les mer »

Klimaskog stanser ørkenspredning

Leder for fylkeskommunalt oppfølgingsprogram i Kystskogbruket og Arbeiderpartipolitiker Stig Klomsten svarte på innlegget fra SV om utenlandske produksjonstreslag. SV sin bekymring for skogørken burde vært underordnet det reelle problemet verden står overfor: at halve jorda vil fremstå som ørken hvis vi fortsetter som i dag. At SV støtter regjeringen i dette spørsmålet er merkelig. Trøndelag…

Les mer »

Naturindeks for Norge – nøytralt måleverktøy?

Tidligere rådmann og fylkesskogsjef Mathias Sellæg ber i denne kronikken politikerne sende Naturindeks for Norge tilbake til Direktoratet for naturforvaltning (DN) med krav om utredning av flere alternativer. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 13.10.2010   På DNs hjemmeside står bl.a. følgende to utsagn i forbindelse med Naturindeks for Norge: ”Tilstanden er stort sett god…

Les mer »

Nye norske klimaproblem!

Kronikk skrevet av Lorentz B. Nilssen, tidligere leder av Skogselskapet i Rogaland. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.09.2010   Her på Vestlandet har trær som lerk og flere typer gran vanligvis vært brukt fordi disse er godt egnet i kystklima, hvor andre treslag er lite egnet. I sommer kom Direktoratet for Naturforvaltning med forslag…

Les mer »

Trenger mer kunnskap

Rådgivende organ, skogplanteskolene og skogeierne trenger kunnskap om skogens klimatilpasning for å være i stand til å ta riktige beslutninger for effektiv og sikker skogproduksjon i framtida. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.09.2010 Skognæringa i Trøndelag, Skogplanter Midt-Norge og Det norske Skogfrøverket ønsker derfor i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap og…

Les mer »