Nyhetsarkiv

Ligg unna sitkagrana i klimaskogen min

Marith Bendiksen fra Sørmela i Andøy har sett seg lei på negativ omtala av sitkagrana. I et svar til Willy Vestå på lederplass i medlemsbladet til Vesterålen Turlag, oppmoder hun «naturfolket» til å feie for egen dør. – «Ligg unna sitkagrana i klimaskogen min» skriver Bendiksen. Undertegnede besøkte nylig tømmerkaien som er under bygging i…

Les mer »

Nordland vil byggje 4 nye tømmerkaier

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 09.03.2019 Denne veka samlast skognæring, skogforvaltning og interesserte utbyggjarar av tømmerkaier i Nordland. Møtet var lagt til fylkesmannen sine lokaler i Bodø. Stor oppslutnad frå interesserte skogbrukarar og kaibyggarar frå Brønnøysund, Salten, Steigen og Stokmarknes resulterte i «stinn brakke». Stor trong for betre infrastruktur i NordlandAvdelingsdirektør John Kosmo opna…

Les mer »

Flaskehalsar på kommunevegar

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 24.02.2019 Avisa Nationen hadde 19. februar eit 4-siders oppslag om flaskehalsar for tømmertransport på kommunevegar. Dagen etter følgde avisa opp med følgjane sitat på leiarplass;- «Skognæringens produksjonslinje flytter enorme volum frå stubbe og ut i verden. Flaskehalsene langs veiene må vekk» Avisa Nationen ved journalist Lars Bilit Hagen og fotograf…

Les mer »

Oppstart Fjaler Tømmerkai

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 23.02.2019 Denne veka starta arbeidet med Kvamen Tømmerkai i Fjaler, Sogn og Fjordane. Kaien som vil ein av dei største på Vestlandet vil stå ferdig 3. kvartal 2019. I Fjaler, Sogn og fjordane skal det byggjast ny kaifront på 84 meter med baklager. Arbeidet starta denne veka. Området er…

Les mer »

Rogaland Senterparti vil ha sitkagran

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 17.02.2019 Rogaland Senterparti hadde årsmøte denne helga. Ein resolusjon om sitkagran frå Vindafjord Senterparti vart vedteke på årsmøtet. I resolusjonen heiter det m.a. at regjeringa ikkje bør forby planting av sitkagran. 90% stemde for resolusjonen om sitkagranInga Apeland i Vindafjord SP la fram resolusjonen på årsmøtet til Rogaland SP,…

Les mer »

Egersund Tømmerkai under utbygging

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 13.02.2019 Eigersund kommune byggjer no ein ny tømmerkai sentralt i hamne i Egersund. Heile anlegget til ein totalkostnad kring 25 millionar kroner skal etter planen stå ferdig ca. 1. september.   Ei tømmerkai for mange kommunarTømmeret til den nye kaien i Egersund vil kome frå kommunane Rennesøy, Randaberg, Stavanger,…

Les mer »

Vestland Venstre programfestar skogreising

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 10.02.2019 Vestland Venstre held årsmøte forrige helg. Etter framlegg frå Erling Birkeland frå Bergen Venstre vedtok årsmøtet å programfeste eit punkt om skogreising og meir bruk av trevirke ProgramfestaEtter framlegg frå Erling Birkeland slutta årsmøtet 2019 i Vestland Venstre seg til følgjande programfesta ytring; – «Skogreisingen og mer bruk…

Les mer »

Framtidig virkestilgang i Trøndelag

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 06.02.2019 NIBIO har på oppdrag fra Arena Skog vurdert det heldekkende skogressursdatasettet SR16. Resultatene i forprosjektet viser at avvirkningsnivåer i Trøndelag som ligger mellom 1 og 2 millioner m3/år er bærekraftig og reduserer ikke potensialet på sikt. NIBIO jobber nå med videreutvikling av verktøyet og forbedringer i grunnlagsmaterialet. Vårknipe…

Les mer »

Sitkagran er kommet for å bli

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 18.09.2010 Forskrift eller ikke; sitkagran er kommet for å bli. For skal det drives økonomisk fundert skogbruk i de ytre kyststrøkene finnes det nemlig ingen alternativer, sier Bernt-Håvard Øyen. Skog og landskap-forskeren er helt klar på at sluttbehandlingen av DNs forslag til nye forskrifter vil være svært avgjørende for…

Les mer »