Nyhetsarkiv

En verktøykasse for skogeierveiledning og kompetanseutvikling i skogbruket

Denne nyheten ble publisert av: Rasmus Andreas Stokkeland Publisert dato: 16.05.2019 Gjennom tre prosjektperioder har Lensa-nettverkene utviklet verktøykasse for skogeierveiledning og kompetanseutvikling i skogbruket. Skogpådriverne har vært universalverktøyet i dette arbeidet. I 2018 ble det treårige Lensa- prosjektet «Økt verdiskaping gjennom utvikling av skogeierveiledning» avslutta. Samtidig kan vi se tilbake på en vellykket Lensa satsing gjennom tre prosjektperioder…

Les mer »

Stor interesse for skogsvegbygging

Denne nyheten ble publisert av: Rasmus Andreas Stokkeland Publisert dato: 13.05.2019 Fylkesmannen opplever rekordstor pågang om tilskudd til skogsveger. I forbindelse med vårens søknadsrunde har Fylkesmannen i Trøndelag mottatt en rekke søknader om tilskudd til skogvegbygging. De aller fleste søknadene omhandler  store, gode og lønnsomme veiprosjekter som vil gjøre betydelige tømmervolum  tilgjengelig for hogst.  -Dette er svært gledelig,…

Les mer »

HØRING NORSK FSC SKOGSTANDARD

Denne nyheten ble publisert av: Rasmus Andreas Stokkeland Publisert dato: 01.05.2019 Norsk FSC Skogstandard, første utkast — høring. Konkret tilbakemelding vedr utkastet til FSCstandarder, kommentarer, refleksjoner og synspunkter fra Skognæringa Kyst SA. Utkastet til nasjonal FSC-standard gir en skogstandard for produksjonsbegrensning. Vår tids største miljøtrussel, klimatrusselen, er ikke tema. Skog som klimatiltak mangler. Å fjerne ett tonn C02…

Les mer »

Skogpådriver på plass på Indre Helgeland

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 25.04.2019 Nordland har endelig fått egen skogpådriver. Svein Yngve Hegland starta i mars opp i jobben som skogpådriver for Indre Helgeland. Skognæringsforum Nordland har siden 2015 jobbet for å få på plass skogpådriverordning også i Nordland. De fem kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Hemnes og Rana har bidratt med planlegging…

Les mer »

La oss reise skogen

Planting av skog på gjengroingsarealer er et effektivt og nødvendig klimatiltak. Dette er hovedkonklusjonen i en ny prosjektrapport fra miljø- og landbruskdirektoratet. Nå blir det viktig å følge opp med kraftfulle tiltak, for å fjerne mest mulig CO2 fra atmosfæren på en kostnadseffektiv måte. Evalueringen av pilotprosjektet «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak» ble…

Les mer »

Han skapte ei næring

Per Arne Rahka har vore skogreisingsleiar i Hamarøy. I dag er haustinga av skogreisingskogen starta, og dette gjev både arbeid og gode inntekter til mange. Takka vere skogreisingsleiaren på Hamarøy og likeeins i eit par hundre kommunar i landet. Skogreisingsleiaren, ein slags Isak Sellanraa som i Markens Grøde vil mange hevde. Han skapte ei næring.…

Les mer »

Skogbruk avgjerande for ny hamn

Hans Benjaminsen i Risøyhamn byggjer ny fleirbrukshamn til 25 millionar kroner. Utan regjeringa si satsing på tømmerkai hadde denne nye hamna aldri blitt bygd no seier Benjaminsen. Hamna vil stå ferdig 4. kvartal 2019. Den nye fleirbrukshamna ligg i vakre omgivelsar i Risøyhamn på Andøya, – i bakgrunnen Skjoldehamn.F.v. handesstad- og kaieigar Hans Benjaminsen og…

Les mer »

Husk fristen for prosjektskisser til tømmerkaier

Landbruksdirektoratet utlyser om lag 45 millioner kroner i tilskuddsmidler til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2019. Legger vekt på lokalisering og flerbruksanlegg Lokalisering av kaiene er avgjørende for å sikre både kostnadseffektive tømmerleveranser til foredlingsindustrien innenlands og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid og samfinansiering mellom flere næringer for å redusere skogbrukets kostnader vektlegges…

Les mer »