Nyhetsarkiv

Høringsinnspill til endring i bærekraftforskriften

Skognæringa Kyst har gitt innspill til forslaget til endringer i «Forskrift om berekraftig skogbruk», som er på høring fram til 29. november i år. Vårt innspill er laget etter god dialog med flere aktører i Kystskogbruket. Det er en god støtte å ha kunnskapsrike samarbeidspartnere i slikt arbeid. Vårt innspill er formidlet til resten av…

Les mer »

Barkbiller på frammarsj

Sveriges landbruksuniversitet (SLU) har taksert skogskader fra barkbiller, og undersøkelsen viser en kraftig økning i angrepene. I perioden 1950 til 2017 ble totalt 10 millioner m3 skog skadet. De siste fire årene, fra 2018 til 2021, er 27 millioner m3 skadet. Bare i 2021 var skadenivået 8,2 millioner m3. Prosjektleder for «Stoppa borrarna» ved Skogsstyrelsen…

Les mer »

Ønsker mer kortreist tre inn i store bygg

92% av Trøndelags trebearbeidende industri har ti eller færre ansatte. Disse slipper sjelden eller aldri til som leverandører på større byggeprosjekter i tre, selv om produktene både er lokale og kortreiste. Dette vil Kystskogbruket og WoodWorks! gjøre noe med. Hvordan skal de små og mellomstore treindustrileverandørene får tilgang til de større byggeprosjektene? Det spør Aina…

Les mer »

Utvikler nytt dørsystem i trefiber

Denne nyheten ble publisert av: Rasmus Andreas Stokkeland Publisert dato: 01.07.2019 ARENA SKOG-aktører samarbeidspartnere i prosjekt som skal utvikle dørsystem av trefiber Treflis kan utvinnes til en hel rekke trebaserte produkter. Foto: FotoKnoff. Kvanne Industrier AS fra Surnadal får kyndig hjelp fra Magne Løfaldli og Innveno når de nå skal gå i gang med å utvikle et helt…

Les mer »

Trenger flere skogsbilveger i Nordland

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 25.06.2019 Skogbilvegdekninga i Nordland er bare en tidel av innlandets, i tillegg har vi fremdeles utfordringer med flaksehalser på offentlig vegnett. “Vi er nødt til å få opp skogsbilvegbygginga”, sa fylkestingspolitiker og Kystskogbruksrepresentant Arve Knutsen. Dette er bakgrunnen for at Skognæringsforum Nordland satte “Skogsbilveg og Transport av tømmer i…

Les mer »

Kystskogbruket møtte Olaug Bollestad

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 10.06.2019 Skogeigarane må få lov til å plante dei produksjonstreslaga som duger. Sitkagran og lutzgran er kysten sine supertre, med overlegen vekst, CO2-fangst, god kvalitet og motstandskraft mot vind og salt sa leiar i Skognæringa Kyst Ole Bakke under eit møte med Landbruks- og matminister Olaug Bollestad før helga.…

Les mer »

Hjort, skog og gras

Denne nyheten ble publisert av: Rasmus Andreas Stokkeland Publisert dato: 05.06.2019 Vestlandsbonden har ikkje råd til å betale for dagens hjortebestand. Fagdag 19. juni i Ålfoten om utfordringar i skogforynging og grasproduksjon. Fylkesmannen i Vestland, Bremanger kommune, Skogselskapet i Sogn og Fjordane og Vestskoginviterer til fagdag i Ålfoten i Bremanger onsdag 19. juni kl. 10.30. Tema er hjorteskader på skog/gras…

Les mer »

Ein skogens mann

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 01.06.2019 Laksekongen blir han kalla. Gerhard Meidell Alsaker er stolt over oppdrettsbedrifta si der han har 300 tilsette som til dagleg produsera fiskemat til meg og deg. Men mange veit nok ikkje at Gerhard er ein stor forkjempar for skogen, og meiner Norge burde plante mykje meir skog. 15…

Les mer »

Oppstart av Saudasjøen Tømmerkai

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 16.05.2019 Denne veka signerte Sauda kommune kontrakt med entreprenørfirma Byggservice for utbygging av Saudasjøen Tømmerkai. Arbeidet er venta å stå ferdig 1. august 2019. Det er planta mykje skog i Sauda og Suldal kommune i Rogaland. Utan tilkomst til ein tømmerkai, vil ein ikkje kunne drive eit aktivt skogbruk i…

Les mer »