Nyheter

Kategorier

Vil analysere kulturtiltak

Skogbruk er ei langsiktig næring der valg som tas tidlig i omløpet får konsekvenser mange tiår framover. Valg er forbundet med kostnader eller investeringer. Denne…

Les mer

Nye norske klimaproblem!

Kronikk skrevet av Lorentz B. Nilssen, tidligere leder av Skogselskapet i Rogaland. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.09.2010   Her på Vestlandet har trær…

Les mer

Trenger mer kunnskap

Rådgivende organ, skogplanteskolene og skogeierne trenger kunnskap om skogens klimatilpasning for å være i stand til å ta riktige beslutninger for effektiv og sikker skogproduksjon…

Les mer

Ser lyst på skogsvegframtida

Flere små og store oppdrag i løpet av det siste halve året gjør at vegplanlegger Are Søreng i Sør-Trøndelag ser lyst på fortsettelsen. Samtidig står…

Les mer

Forvirring etter DN-utspill

Direktør Janne Solli i Direktoratet for Naturforvaltning uttalte onsdag til NRK at det er for lite gammel skog i Norge, særlig i Trøndelag. Tall fra…

Les mer

Nytt hefte om sitkagran

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 24.09.2010 Ørnulf Kibsgaards historiske artikkel om sitkagran i Helgeland, danner kjernen i et nytt hefte utgitt av Helgeland Skogselskap…

Les mer