Nyhetssaker: Agder

Trebyggeri 2023! – 267 påmeldte fra Vadsø til Lindesnes

Av Linn Hege Bragstad | 5. desember 2023

Konferansen Trebyggeri 2023! ble 28. november arrangert i Grimstad. Med over 250 deltakere er det tydelig at  skog og trenæringen er en fremtidsnæring. Konferansen ble arrangert av skog- og trenæringsnettverket i Agder, Agder Tresenter i samarbeid med Universitetet i Agder, Fagskolen i Agder og Mechatronics Innovation Lab.

Webinaruka våren 2023

Av Linn Hege Bragstad | 28. april 2023

Skog og trebasert næring – Utvikling av verdikjeder og produkter for framtida Mandag-fredag 8.-12 mai, kl. 08.30 – kl. 10:00 Se detaljert program herTil påmelding (møtelink mottas ved påmelding) Verden er inne i den største omstillingen i vår historie, med krig, rivalisering mellom stormakter, energikrise og uløste klimautfordringer. Det påvirker bransjen.Næringspolitikk er klimapolitikk, og det er…

Glede over statsbudsjettet

Av Anne Lønvik | 5. oktober 2021

Det er gledelig at arbeidet med kystskogbruket følges opp med særskilt prioritering. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 I Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag for 2011 står følgende om hvorfor Kystskogbruket blir særlig prioritert: ”Kystskogbruket har særskilte utfordringar. Nokre av dei viktigaste er knytt til eigedomsstrukturen; mange små eigedommar, mindre tradisjonar for aktivt skogbruk,…

Fra eikeskog til kjøkkenbenk for 25 designere og arkitekter!

Av Linn Hege Bragstad | 1. oktober 2021

Eikeskogen på sørlandet er i ferd med å våkne til liv igjen! Og da tenker vi ikke på trærne og dyrelivet, selv om det stadig vokser seg til, men interessen for skogens verdi helt fra hogst av lauvtre til videreforedling av møbler og innredninger!

Takk til Sylvi og FrP

Av Helge Kårstad | 29. juni 2021

I sommarlege omgjevnader i Mandal takka skogfolket Sylvi Listhaug og FrP for den store jobben ho hittil har gjort for norsk skogbruk. Som Landbruks- og matminister frå 2013 gjorde Listhaug skogsvegbygging og tømmerkaier til eit satsingsområde. Denne sommaren fiksa ho 35.3 millionar friske kroner i revidert statsbudsjett til m.a. skogplanting i Norge.Tekst og foto: Helge…

Skogsveier i fokus på Sør-Vestlandet

Av Linn Hege Bragstad | 26. februar 2020

Infrastruktur er nøkkelordet hos oss dette året sier Martin Bråthen, som er prosjektleder for driftsteknikk og infrastruktur hos Skogkurs.   Fra og med første januar i 2020 har kommunen fått ansvaret for tildeling av tilskudd til skogsbilveibygging og drift i bratt- og vanskeligterreng. Derfor vil Skogkurs gjennomføre over 20 kurs dette året innenfor temaet infrastruktur i…

Mange nye arbeidsplasser i distriktene

Av Anne Lønvik | 4. mars 2019

«Denne regjeringen har levert en historisk satsing på bedre rammevilkår for skogbruket. Økende etterspørsel etter trelast både på hjemme- og eksportmarkedet gjør at tømmerprisene har gått opp. Dette gir grunnlag for å øke både produksjonen og lønnsomheten i næringa, samtidig som det gir mange nye arbeidsplasser i distriktene» sa landbruks- og matminister Bård Hoksrud då han opna Strømsvika Tømmerkai i Mandal.

Egersund Tømmerkai under utbygging

Av Linn Hege Bragstad | 13. februar 2019

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 13.02.2019 Eigersund kommune byggjer no ein ny tømmerkai sentralt i hamne i Egersund. Heile anlegget til ein totalkostnad kring 25 millionar kroner skal etter planen stå ferdig ca. 1. september.   Ei tømmerkai for mange kommunarTømmeret til den nye kaien i Egersund vil kome frå kommunane Rennesøy, Randaberg, Stavanger,…