Nyhetssaker - Trøndelag

NY skogutdanning ved Nord Universitet

Av Linn Hege Bragstad | 1. september 2023

Statsråd Sandra Borch kom med nyheten om at det blir etablert ny skogbruksutdanning ved Nord Universitet i Steinkjer (InnoCamp) under sitt besøk på InnoCamp 30. august. Hun lover 20 nye studieplasser til en treårig bachelorutdanning med oppstart høsten 2024. Ei samla skognæring i Midt-Norge er svært glad for denne nyheten, som ikke bare er viktig for Trøndelag, men hele Norge.

Foto: WoodWorks!

Trøndelag: Vellykket valgkampmøte på Norske Skog Skogn

Av Linn Hege Bragstad | 18. august 2023

10. august gjennomførte WoodWorks!, Skognæringsnettverket i Trøndelag, sitt 11. valgkampmøte. Med svært god deltakelse fra politikere og WoodWorks! bedrifter, ble valgkampmøtet en suksess.

Webinaruka våren 2023

Av Linn Hege Bragstad | 28. april 2023

Skog og trebasert næring – Utvikling av verdikjeder og produkter for framtida Mandag-fredag 8.-12 mai, kl. 08.30 – kl. 10:00 Se detaljert program herTil påmelding (møtelink mottas ved påmelding) Verden er inne i den største omstillingen i vår historie, med krig, rivalisering mellom stormakter, energikrise og uløste klimautfordringer. Det påvirker bransjen.Næringspolitikk er klimapolitikk, og det er…

Skogkurs: Fagsamling driftsteknikk 13. og 14. juni

Av Linn Hege Bragstad | 13. april 2023

Skogkurs arrangerer i samarbeid med MEF fagsamling driftsteknikk i Stjørdal 13-14 juni 2023. For mer info og påmelding: https://skogkurs.no/hogst-og-skogsdrift/fagsamling-driftsteknikk-13-14-juni/  

WoodWorks arrangerer webinaruke 29 nov – 03 des!

Av Linn Hege Bragstad | 24. november 2021

Velkommen til WEBINARUKA! WoodWorks! Cluster sin konferanseuke er allerede blitt en tradisjon, og derfor er det en glede igjen å kunne invitere til spennende tema hver dag i ei hel uke. Kompetanse er det gjennomgående temaet og synliggjør at det dreier seg både om kunnskap som virkemiddel,  kontinuerlig utvikling av ny kunnskap, kunnskapsdeling og ikke minst…

Glede over statsbudsjettet

Av Anne Lønvik | 5. oktober 2021

Det er gledelig at arbeidet med kystskogbruket følges opp med særskilt prioritering. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 I Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag for 2011 står følgende om hvorfor Kystskogbruket blir særlig prioritert: ”Kystskogbruket har særskilte utfordringar. Nokre av dei viktigaste er knytt til eigedomsstrukturen; mange små eigedommar, mindre tradisjonar for aktivt skogbruk,…

Skogdag med fokus på skogsdrift på bæresvak mark

Av Linn Hege Bragstad | 14. september 2021

Interregprosjektet Skoglig anpassning för ett ändrat klimat arrangerte to skogdager i Trøndelag i september 2021. Tema for dagene var planlegging av skogsdrift på arealer med bæresvak mark og/eller skred- eller erosjonsfare, og særlig med tanke på et klima i endring.

Langt mellom liv og lære

Av Linn Hege Bragstad | 6. september 2021

I Inderøyningen som kom ut 20. august, kan vi lese at Inderøy Senterpartiet skal satse på skogen. Det er en satsing vi i Skognæringa kyst vil hilse velkommen og mener er aldeles riktig. Ny skole bygges med masse betong på Utøy, noe som forårsaker liten lokal verdiskaping og mye klimagassutslipp

Valgkampmøte– Skog og tre for framtida 26.08.2021

Av Linn Hege Bragstad | 31. august 2021

26.08.2021 inviterte skognæringa i Trøndelag i regi Woodworks! fylkespolitikere i Trøndelag til valgkampmøte. Arrangementet, som ble avholdt på Norske Skog Skogn, ble vellykket.

WoodWorks! Cluster inviterer til webinaruke

Av Linn Hege Bragstad | 30. april 2021

WoodWorks! Cluster sin konferanseuke er allerede blitt en tradisjon, og derfor er det en glede igjen å kunne invitere til ei uke med spennende tema hver dag. Sett av datoene fra 03. – 07. mai for 1,5 time med faglig påfyll.​ Innholdet spenner fra nyheter innen skog, fiber, bygg og klima, til framtidas kamp om…