Nyhetssaker - Trøndelag

Sagbruk fra nord besøkte Trøndelag

Av Linn Hege Bragstad | 29. november 2023

12-14. november arrangerte skog- og trenettverka skognæringa Troms sammen med Finnmark treforum, en studietur til Trøndelag. På programmet sto både bioenergi, sagbruksdrift og snekkeri. Formålet var å øke interessen og kompetansen hos sagbrukene i Troms og Finnmark, slik at vi får flere etableringer og større produksjon.

WoodWorks! etterlyser mer bruk av tre i offentlige bygg i Trøndelag

Av Linn Hege Bragstad | 25. oktober 2023

6. oktober ble det publisert et innlegg i Trønderdebatt, der WoodWorks!, skognæringsnettverket i Trøndelag, bemerker at fagre ord om det grønne skiftet ikke følges opp i det virkelige liv. Sjøl om tre konkurrerer godt som byggemateriale, bygger det offentlige alt for ofte med svært lite trebruk. Stål og betong skal brukes der det egner seg…

WoodWorks! jobber for økt og bedre utnyttelse av lauvtreressursene

Av Linn Hege Bragstad | 11. oktober 2023

I Norge er vi ganske gode til å utnytte bartreressursene i skogen. Vi hogger godt nok kun rundt 40 % av tilveksten. Men det tallet «ljuger» litt, for mye av produksjonen skjer på arealer med skog som er for ung å hogge på enda en del år.

NY skogutdanning ved Nord Universitet

Av Linn Hege Bragstad | 1. september 2023

Statsråd Sandra Borch kom med nyheten om at det blir etablert ny skogbruksutdanning ved Nord Universitet i Steinkjer (InnoCamp) under sitt besøk på InnoCamp 30. august. Hun lover 20 nye studieplasser til en treårig bachelorutdanning med oppstart høsten 2024. Ei samla skognæring i Midt-Norge er svært glad for denne nyheten, som ikke bare er viktig for Trøndelag, men hele Norge.

Foto: WoodWorks!

Trøndelag: Vellykket valgkampmøte på Norske Skog Skogn

Av Linn Hege Bragstad | 18. august 2023

10. august gjennomførte WoodWorks!, Skognæringsnettverket i Trøndelag, sitt 11. valgkampmøte. Med svært god deltakelse fra politikere og WoodWorks! bedrifter, ble valgkampmøtet en suksess.

Webinaruka våren 2023

Av Linn Hege Bragstad | 28. april 2023

Skog og trebasert næring – Utvikling av verdikjeder og produkter for framtida Mandag-fredag 8.-12 mai, kl. 08.30 – kl. 10:00 Se detaljert program herTil påmelding (møtelink mottas ved påmelding) Verden er inne i den største omstillingen i vår historie, med krig, rivalisering mellom stormakter, energikrise og uløste klimautfordringer. Det påvirker bransjen.Næringspolitikk er klimapolitikk, og det er…

Skogkurs: Fagsamling driftsteknikk 13. og 14. juni

Av Linn Hege Bragstad | 13. april 2023

Skogkurs arrangerer i samarbeid med MEF fagsamling driftsteknikk i Stjørdal 13-14 juni 2023. For mer info og påmelding: https://skogkurs.no/hogst-og-skogsdrift/fagsamling-driftsteknikk-13-14-juni/  

WoodWorks arrangerer webinaruke 29 nov – 03 des!

Av Linn Hege Bragstad | 24. november 2021

Velkommen til WEBINARUKA! WoodWorks! Cluster sin konferanseuke er allerede blitt en tradisjon, og derfor er det en glede igjen å kunne invitere til spennende tema hver dag i ei hel uke. Kompetanse er det gjennomgående temaet og synliggjør at det dreier seg både om kunnskap som virkemiddel,  kontinuerlig utvikling av ny kunnskap, kunnskapsdeling og ikke minst…

Glede over statsbudsjettet

Av Anne Lønvik | 5. oktober 2021

Det er gledelig at arbeidet med kystskogbruket følges opp med særskilt prioritering. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 I Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag for 2011 står følgende om hvorfor Kystskogbruket blir særlig prioritert: ”Kystskogbruket har særskilte utfordringar. Nokre av dei viktigaste er knytt til eigedomsstrukturen; mange små eigedommar, mindre tradisjonar for aktivt skogbruk,…

Skogdag med fokus på skogsdrift på bæresvak mark

Av Linn Hege Bragstad | 14. september 2021

Interregprosjektet Skoglig anpassning för ett ändrat klimat arrangerte to skogdager i Trøndelag i september 2021. Tema for dagene var planlegging av skogsdrift på arealer med bæresvak mark og/eller skred- eller erosjonsfare, og særlig med tanke på et klima i endring.