Nyhetssaker - Møre og Romsdal

Tømmerkaiprogrammets «mor», Sylvi Listhaug, åpnet Håem Tømmerkai

Av Linn Hege Bragstad | 30. november 2023

Fredag 03. november fikk stortingsrepresentant Sylvi Listhaug, «tømmerkaiprogrammets mor» det ærefulle oppdraget med å kappe tømmerstokken som markerte åpninga av ALLSKOGs Håem Tømmerkai.

Skapar ny møteplass for skog- og trebransjen

Av Linn Hege Bragstad | 3. juli 2023

Som mange andre bransjar er skogbruket under omstilling. No etablerar lokale bransjeaktørar ein konferanse i Surnadal, som ein møteplass for å diskutere utfordringar og moglegheiter som nye tider og rammevilkår for næringa fører med seg.

Det er lønnsamt å la skogen vekse litt til

Av Linn Hege Bragstad | 12. mai 2023

Både skogeigar og klimaet tener på at skogen ikkje vert hogge for tidleg. Det sier Landbruksdirektør Frank Madsøy og fylkesskogmeister Christina Qvam Heggertveit i en kronikk i Romsdals Budstikke.

KYSTSKOGKONFERANSE 2022

Av Linn Hege Bragstad | 5. september 2022

PÅMELDING TIL KONFERANSEN HER!

Møre og Romsdal: Samling i nettverket for bærekraftige bygg

Av Linn Hege Bragstad | 22. november 2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer til samling i nettverket for bærekraftige bygg, om rehabilitering av bygg. Den er rettet både mot kommuner og næringsliv som har interesse for en bærekraftig måte å forbedre formålsbyggene våre på. Tid: 30. november kl 9.30 – 15.00 Sted: Molde fjordstuer De fleste av morgendagens bygg er allerede bygget…

Oppstartsmøte av prosjektet Analyse av flaskehalser i Møre og Romsdal

Av Linn Hege Bragstad | 27. oktober 2021

Tirsdag 19. oktober 2021 var vi samlet i Molde på Scandic Alexandra for å kick-starte prosjektet som skal analysere og kartlegge flaskehalser i Møre og Romsdal. Transportøkonomisk Institutt (TØI) har nylig utarbeidd en samfunnsøkonomisk nytteanalyse av å fjerne flaskehalser for næringstransport på kommunale veier i Vestland og Rogaland. Det er også tatt med fylkesveier med…

Glede over statsbudsjettet

Av Anne Lønvik | 5. oktober 2021

Det er gledelig at arbeidet med kystskogbruket følges opp med særskilt prioritering. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 I Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag for 2011 står følgende om hvorfor Kystskogbruket blir særlig prioritert: ”Kystskogbruket har særskilte utfordringar. Nokre av dei viktigaste er knytt til eigedomsstrukturen; mange små eigedommar, mindre tradisjonar for aktivt skogbruk,…

Tømmerkaier 2020 – 44,5 millionar kroner fordelte

Av Helge Kårstad | 7. desember 2020

Nyleg løyvde Landbruksdirektoratet tilskot til 5 tømmerkaiar. Siden 2013 er det løyvd 378 millionar kroner i statstilskot til 29 tømmerkaier frå Drammen til Lenvik i Troms. Krav om tinglyste rettar sikrar skogeigarane tilgang til sjø i nær sagt all framtid.Tekst og foto: Helge Kårstad Følgjande tømmerkaiar har fått statstilskot i 2020, totalt 44,5 mill kr.…

Møre og Romsdal; Stor interesse for taubanedrift

Av Helge Kårstad | 1. desember 2020

Norske Taubanelag ynskjer sterkare engasjement både frå skogeigarar, medlemer, virkeskjøparar, forvaltning og vil framover prøve tilretteleggje for regionvise møter om taubanedrift i Norge.Nyleg vart det arrangert ei samling for taubaneinteresserte på Vestnes i Møre og Romsdal. Tekst og foto: Helge Kårstad Bakgrunnen for regionvise møter Det er mykje bratt skogsterreng i Norge. Siste åra har…

Verdien av tre – webinar med sansepakke fra Kystskogbruket!

Av Kristin Støren Wigum | 6. oktober 2020

Nå har den første brikken i Kystskogbrukets sansepakke ankommet! Et lite byggesett utvikles og produseres til konferansen  «Verdien av tre – fra skog til møbler, er det mulig i Norge?». I et hav av tilbud om webinarer på skjerm, er det lett å glemme hvem som sa hva hvor og hva tema egentlig var når vi konsumerer disse tilbudene ukentlig.