Nyhetssaker - klimaskog

Naturlig utbredelse av gran i Norge

Av Linn Hege Bragstad | 8. april 2021

Nibio har nylig kommet med rapporten «Naturlig utbredelse av gran i Norge» (Nibio rapport nr. 111 2020). Man har pleid å si at «grana går til Rana» for å beskrive granas naturlige utbredelse i Norge. Men rapporten viser at grana faktisk er naturlig utbredt over det meste av Norge; «Vanlig gran opptrer med spontane forekomster…

Eit enormt viktig gjennombrot

Av Helge Kårstad | 20. desember 2020

Førre veke vart det sett av pengar til planting av klimaskog på statsbudsjettet 2021.«5 millionar kroner til påskoging for å auke karbonbindinga er ikkje isolert sett mykje pengar, men det er eit enormt viktig gjennombrot» seier stortingspolitikar, tidlegare landbruks- og matminister Jon Georg Dale til Kystskogbruket.Tekst og foto: Helge Kårstad Enormt viktig gjennombrot «5 millionar…

Målrettet og visjonær klimapolitikk?

Av Helge Kårstad | 18. november 2020

«Vårt politiske flertall de siste 10-15 år har så langt bedrevet verdens dyrest klimakutt, det være seg månelanding, regnskog (kalt Skogsatsingen), el-biler og elektrifisering av sokkelen» skriver tidligere rådmann og fylkesskogsjef Mathias Sellæg i denne artikkelen. «Klimapolitikken skal være målretta og visjonær» skriver klima og miljøminister Rotevatn i Nationen 9. nov.  Han burde også tilføyd…

Høstlektyre

Av Rasmus Stokkeland | 31. august 2020

Siste planten er i bakken, plantesesongen er over. Da er det bare å lene seg tilbake og finne noe godt lesestoff. Godt og nytt lesestoff er det en del av, som samtidig kan kombineres med en synfaring. Her er en liten oppsummering. Verdens skoger reduseres! FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), publiserte nylig verdens…

La oss gjere det ilag

Av Helge Kårstad | 21. august 2020

Havnesjef Sølvi Kristoffersen hadde saman med skogbruksjef Jan Jensen invitert til skogsamling i Brønnøysund denne veka. – Skognæringa er viktig for regjeringa, potensiala er store,  la oss medverke til å utvikle næringa, ja la oss gjere det i lag sa stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H). Vi presenterar her ein bildereportasje frå samlinga.Tekst og foto: Helge Kårstad

Klimakur2030

Skognæringa Kysts uttale til Klimakur 2030

Av Rasmus Stokkeland | 6. mai 2020

Skognæringa Kyst SA ber Miljødirektoratet snarast råd få på plass eit nasjonalt finansiert klimaskogprogram. Programmet bør utviklast med bakgrunn i erfaringane frå pilotprosjektet Planting av skog på nye arealer.

Uttalelse til klimakur 2030

Av Rasmus Stokkeland | 29. april 2020

Miljødirektoratet har sendt «Klimakur 2030» på høring. Styringsgruppen for fylkeskommunalt oppfølgingsprogram har uttalt seg til klimakur 2030.

Inviterar til Risøyhamn

Av Helge Kårstad | 9. desember 2019

Ekteparet Hans og Adelheid Benjaminsen er handelstadeigar i Risøyhamn på Andøya. Tømmerkaia som snart er ferdigstilt, har vore utløysande for ei ny hamn ved sida av hurtigrutekaia fortel ekteparet, som også har satsa mykje pengar på tiltaket. Til våren inviterar dei saman med kommunen til stor opning.Tekst og foto: Helge Kårstad Tømmerkaien utløysandeUtan denne tømmerkaia…

Med trua på klimavenlege trebåtar

Av Helge Kårstad | 12. september 2019

Jørn Magne Flesjå frå Finnøy i Rogaland må seiast å vere ein ekte naturforvaltar i det grøne skiftet. Etter utdanning ved båtbyggjarskulen i Jondal starta han Ryfylke Båtbyggeri i 1993. I dag har han 2 tilsette, rikeleg med arbeid og trua på ei lys framtid for klimevenlege trebåtar.Tekst og foto: Helge Kårstad Særeige industrilokale– «Eg…

Enorm gevinst for klima, samfunn og skogeiere ved bruk av utenlandske produksjonstreslag

Av Rasmus Stokkeland | 23. august 2019

Forskningsrapporten «En sammenligning av produksjonen hos vanlig gran og sitkagran i Norge» ble nylig sluppet av NIBIO.  Den bygger på langsiktige feltforsøk fra 1950-tallet fra Rogaland til Troms og resultatene viser at det er store gevinster å hente for klima, samfunn og skogeiere langs kysten. Resultatene viser at sitka på Vestlandet produserer 38 % mer…