Nyhetssaker: Rogaland

Foredrag om skog for kommunene i Rogaland

Av Linn Hege Bragstad | 1. desember 2023

Fredag 24. november hadde Skognæringa Kyst, ved Ole Bakke, innlegg for alle kommunene i Rogaland. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på foredraget, som formidla hvordan skogbruk og trebruk kan hjelpe kommunene til å nå sine bærekraftsmål.

Olaf Gjedrem gjenvalgt i Rogaland

Av Linn Hege Bragstad | 30. mai 2023

Olaf Gjedrem, Bjerkreim ble gjenvalgt som styreleder da Rogaland skognæringsforum avholdt sitt årsmøtet i Suldal, torsdag 25. mai.  Espen Årvik, Vindafjord blei valgt som ny nestleder.

Fagsamling skogkultur i Rogaland

Av Linn Hege Bragstad | 24. mars 2023

Onsdag 22. mars var kaffen klar klokka 09.30 i Helleland landbrukssenteret i Eigersund. Fagsamlinga var primært mynta på kommunalt ansatte innen skog, skogkulturansvarlige/skogbruksledere og lokale skogeierlag. Arrangør var Statsforvalteren i Rogaland, sammen med Eigersund og Sokndal kommune.

Rogaland Senterparti ønsker et videre bærekraftig og ansvarlig bruk av utenlandske treslag

Av Linn Hege Bragstad | 10. mars 2023

Nær 190 delegater var samlet da Rogaland Senterparti gjennomførte sitt fylkesårsmøte 18.02.2023. Et av temaene som ble diskutert var bruk av utenlandske treslag. En av resolusjonene fra møtet viser at Rogaland Senterparti ønsker et videre bærekraftig og ansvarlig bruk av utenlandske treslag i samsvar med LD og MD sitt forslag til forskrift som er sendt på høring. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt. 

Glede over statsbudsjettet

Av Anne Lønvik | 5. oktober 2021

Det er gledelig at arbeidet med kystskogbruket følges opp med særskilt prioritering. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 I Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag for 2011 står følgende om hvorfor Kystskogbruket blir særlig prioritert: ”Kystskogbruket har særskilte utfordringar. Nokre av dei viktigaste er knytt til eigedomsstrukturen; mange små eigedommar, mindre tradisjonar for aktivt skogbruk,…

Dette skal vi løyse – I

Av Helge Kårstad | 23. august 2021

Med heile jord- og skognæringa i ryggen, gav dei politiske partia SV, KrF, Sp og AP klar melding på Byrkjelo i Vestland forrige veke. «Vi skal medverke til å løyse flaskehalsane for næringstransport på kommunevegane»Tekst og foto: Helge Kårstad Etter initiativ frå Landbruksråd Vestland vart kandidatar til Stortinget 2021 invitert til dialog på Byrkjelo 19.…

Hjelp oss å få slutt på dette

Av Helge Kårstad | 21. juni 2021

Hjelp oss å få slutt på denne kippkøyringa sa tømmertransportør Hans Arvid Austestad då sjåførar og representantar for AT Skog, Norges Skogeierforbund og Skognæringa Kyst var samla i Vindafjord i Rogaland forrige veke.Tekst og foto: Helge Kårstad   I skikkeleg sommarveir hadde Jan Ivar Rødland i AT Skog invitert oss til fagdag med tema flaskehalsar…

Stor samfunnsøkonomisk nytte

Av Helge Kårstad | 31. mai 2021

Nyleg kunne Transportøkonomisk Institutt presentere resultata frå ein analyse kring flaskehalsar på kommuevegar. Skognæringa Kyst overrekte samtidig rapporten til Kommunenes Sentralforbund (KS) ved leiar Bjørn Arild Gram. Resultata syner stor samfunnsøkonomisk nytte av å oppruste/ oppskrive vegane. Gram sa m.a. at KS i samarbeid med Kystskogbruket og sentrale myndigheiter ville medverke til å løyse utfordringane…

Ny daglig leder i Rogaland Skognæringsforum mener skogen er en vesentlig del av svaret på fremtidens store utfordring

Av Kristin Støren Wigum | 9. april 2021

Kjell Terje Skrunes er nylig blitt daglig leder i Skogselskapet i Rogaland. Med i jobben følger også ansvaret for Rogaland Skognæringsforum. – Det er viktig å legge til rette for en bærekraftig skognæring i Rogaland, sier Skrunes. 1. desember i fjor begynte Kjell Terje Skrunes et nytt kapittel i sin innholdsrike karriere. Etter mange år…

Far min satsa på skogen

Av Helge Kårstad | 22. mars 2021

Ekteparet Arnfinn og Lill Laugaland er begge fulltids bønder i Vormedalen, eit vakkert og grøderikt dalføre i Hjelmeland kommune i Rogaland. – «Med god hjelp av skogreisingsleiaren, var det far min som starta arbeidet med skogplanting på garden kring 1960» fortel Arnfinn.Tekst og foto: Helge Kårstad Eit mønsterbrukGarden Laugaland ligg fint til i Vormedalen, Hjelmeland…