Nyhetssaker: Rogaland

Ny daglig leder i Rogaland Skognæringsforum mener skogen er en vesentlig del av svaret på fremtidens store utfordring

Av Kristin Støren Wigum | 9. april 2021

Kjell Terje Skrunes er nylig blitt daglig leder i Skogselskapet i Rogaland. Med i jobben følger også ansvaret for Rogaland Skognæringsforum. – Det er viktig å legge til rette for en bærekraftig skognæring i Rogaland, sier Skrunes. 1. desember i fjor begynte Kjell Terje Skrunes et nytt kapittel i sin innholdsrike karriere. Etter mange år…

Skognæringa Kyst i Rogaland

Av Helge Kårstad | 3. juli 2020

Styret i Skognæringa Kyst held nyleg møte i Stavanger. Det vart også tid til eit bankbesøk, litt informasjon om bionergi, juletre og sjølvsagt sitkagran. Vi har laga ein bildereportasje frå fagdelen av styremøtet i Stavanger.Fagprogrammet var svært godt tilrettelagt av fylkesskogmeister Stein Bomo, og gav styret god innsikt i skogbruk og skognæring i Rogaland.Tekst og…