Nyhetssaker - Vestland

Verdien av tre i Vestland

Av Linn Hege Bragstad | 6. oktober 2021

Tysdag 5.oktober vart det gjennomført eit fagseminar om verdien av tre på Vestlandet. Både kommunar, fylkeskommune, statsforvaltarar, politikarar og næringsaktørar var invitert til seminaret som vart halden på Gimmeland gaard på Bontveit. 35 stk hadde tatt turen, blant anna politikarar frå stortinget og fylkestinget.

Glede over statsbudsjettet

Av Anne Lønvik | 5. oktober 2021

Det er gledelig at arbeidet med kystskogbruket følges opp med særskilt prioritering. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 I Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag for 2011 står følgende om hvorfor Kystskogbruket blir særlig prioritert: ”Kystskogbruket har særskilte utfordringar. Nokre av dei viktigaste er knytt til eigedomsstrukturen; mange små eigedommar, mindre tradisjonar for aktivt skogbruk,…

Stor samfunnsøkonomisk nytte

Av Helge Kårstad | 31. mai 2021

Nyleg kunne Transportøkonomisk Institutt presentere resultata frå ein analyse kring flaskehalsar på kommuevegar. Skognæringa Kyst overrekte samtidig rapporten til Kommunenes Sentralforbund (KS) ved leiar Bjørn Arild Gram. Resultata syner stor samfunnsøkonomisk nytte av å oppruste/ oppskrive vegane. Gram sa m.a. at KS i samarbeid med Kystskogbruket og sentrale myndigheiter ville medverke til å løyse utfordringane…

På snøpakka vegar

Av Helge Kårstad | 5. februar 2021

«Dette er nett som i gamle dagar» seier instruktør i Aktivt Skogbruk Arnt Laukeland. Ein gnistrande vinter med snøpakka vegar har sett fart i eigeninnsatsen i skogen på Vestlandet, og skogeigaren kursar seg som aldri før. Arnt Laukeland fortel at han siste 14 dagane har halde 10 kurs i Sogn og Fjordane for rett kapping…

Tømmerkaier 2020 – 44,5 millionar kroner fordelte

Av Helge Kårstad | 7. desember 2020

Nyleg løyvde Landbruksdirektoratet tilskot til 5 tømmerkaiar. Siden 2013 er det løyvd 378 millionar kroner i statstilskot til 29 tømmerkaier frå Drammen til Lenvik i Troms. Krav om tinglyste rettar sikrar skogeigarane tilgang til sjø i nær sagt all framtid.Tekst og foto: Helge Kårstad Følgjande tømmerkaiar har fått statstilskot i 2020, totalt 44,5 mill kr.…

Lagar møblar som kan gå i arv

Av Helge Kårstad | 4. desember 2020

I desse dagar slepper dei AMA stolen ut i marknaden.Vi snakkar om firma NUEN til ekteparet Lene og Kristian Harnes i Os i Vestland. Dei produserar designmøblar av lokalt trevirke og med fokus på naturmaterialer og lang brukstid. Møblar som kan gå i arv. Tekst og foto; Helge Kårstad Lene Notland Harnes og Kristian Harnes…

Skogeigarar på PEFC kurs

Av Helge Kårstad | 1. november 2020

Skal du hogge tømmer sjølv i vinter? Da må du gjennomføre eit PEFC kurs for å kunne dokumentere at du driv eit berekraftig skogbruk.Forrige veka deltok 15 skogeigarar frå Sunnfjord, Fjaler og Flora på dette skogsertifiseringskurset. – «Dette var både kjekt og nyttig» applauderte deltakarane til slutt. Tekst og foto: Helge Kårstad Kurser i Førde…

Transportøkonomisk institutt skal utgreie flaskehalsar

Av Helge Kårstad | 29. mai 2020

I regi av Kystskogbruket er TØI (Transportøkonomisk institutt) nyleg engasjert til å utarbeide ein samfunnsøkonomisk nytteanalyse av å skrive opp kommunevegane/ fjerne flaskehalsane for tømmertransport. Det skal også utarbeidast ei prioriteringsliste over dei enkelte vegane. Arbeidet skal skje i samarbeid med Fylkesmannen.Tekst og foto: Helge Kårstad Kippkøyringa er fælSom vi veit er det særdeles mykje…

Skogsveier i fokus på Sør-Vestlandet

Av Linn Hege Bragstad | 26. februar 2020

Infrastruktur er nøkkelordet hos oss dette året sier Martin Bråthen, som er prosjektleder for driftsteknikk og infrastruktur hos Skogkurs.   Fra og med første januar i 2020 har kommunen fått ansvaret for tildeling av tilskudd til skogsbilveibygging og drift i bratt- og vanskeligterreng. Derfor vil Skogkurs gjennomføre over 20 kurs dette året innenfor temaet infrastruktur i…

Statsråden opnar Egersund Tømmerterminal

Av Helge Kårstad | 30. august 2019

Mandag 2. september klokka 11.00 vil landbruks- og matminister Olaug Bollestad opne Egersund Tømmerterminal. Terminalen sikrar skogeigarane i regionen ein framtidig tilgang til sjøtransport og medverkar til relativt store kutt i logistikk- og fraktkostnader for skogsvirke Med ein prislapp på 24 millionar kroner, der staten ved Landbruks- og matdepartementet har løyvd 19 millionar kroner i…