Nyhetssaker - Vestland

Tømmerkaier 2020 – 44,5 millionar kroner fordelte

Av Helge Kårstad | 7. desember 2020

Nyleg løyvde Landbruksdirektoratet tilskot til 5 tømmerkaiar. Siden 2013 er det løyvd 378 millionar kroner i statstilskot til 29 tømmerkaier frå Drammen til Lenvik i Troms. Krav om tinglyste rettar sikrar skogeigarane tilgang til sjø i nær sagt all framtid.Tekst og foto: Helge Kårstad Følgjande tømmerkaiar har fått statstilskot i 2020, totalt 44,5 mill kr.…

Lagar møblar som kan gå i arv

Av Helge Kårstad | 4. desember 2020

I desse dagar slepper dei AMA stolen ut i marknaden.Vi snakkar om firma NUEN til ekteparet Lene og Kristian Harnes i Os i Vestland. Dei produserar designmøblar av lokalt trevirke og med fokus på naturmaterialer og lang brukstid. Møblar som kan gå i arv. Tekst og foto; Helge Kårstad Lene Notland Harnes og Kristian Harnes…

Skogeigarar på PEFC kurs

Av Helge Kårstad | 1. november 2020

Skal du hogge tømmer sjølv i vinter? Da må du gjennomføre eit PEFC kurs for å kunne dokumentere at du driv eit berekraftig skogbruk.Forrige veka deltok 15 skogeigarar frå Sunnfjord, Fjaler og Flora på dette skogsertifiseringskurset. – «Dette var både kjekt og nyttig» applauderte deltakarane til slutt. Tekst og foto: Helge Kårstad Kurser i Førde…