Nyhetssaker - Vestland

Vestland: Stort engasjement under skogseminar og skogdebatt på Voss måndag 28. august

Av Linn Hege Bragstad | 30. august 2023

Kystskogbruket, ved Vestland Skognettverk, inviterte til skogdag på Gjernesmoen på Voss måndag 28. august 2023. Tema for skogseminaret var skogplanting, med innlegg frå blant anna Statsforvaltaren i Vestland Liv Signe Navarsete, divisjonsdirektør i NIBIO Bjørn Håvard Evjen og faggruppeleiar i Skogkurs Bjørn Helge Bjørnstad.

Stor aktivitet i Vestland Skognæringsforum

Av Linn Hege Bragstad | 15. desember 2022

Vestland Skognæringsforum har satsa mykje på aktivitetar i 2022, på bakgrunnen av det utilfredsstillande rekrutteringsarbeidet innan skogbruk på Vestlandet. Og ønske om å få eit større fokus på skog og skogbruk i fylket. Den 28. og 29. april vart det gjennomført eit seminar med fokus på kvalitetstømmer frå skogen, eit samarbeid mellom Vestland Skognæringsforum og…

Skogsamling på Voss

Av Linn Hege Bragstad | 13. mai 2022

21 og 22. april var det samling for skogfunksjonærer i kommunene i Vestland fylke. I tillegg deltok Landbruksdepartementet, Landbruksdirektoratet, Skognæringa Kyst, tømmerkjøpere og andre skogaktører. Samlinga var lagt til Voss, som ligger ganske midt i dette vidstrakte fylket.

Vel gjennomført fagseminar i Vestland “Frå kvalitetstømmer til kvalitetsprodukt” 28. og 29. april

Av Linn Hege Bragstad | 3. mai 2022

Den 28. og 29 april inviterte Norsk Bygdesagforening i samarbeid med Skognæringsforum Vestland til et spennende seminar med tema “Frå kvalitetstømmer til kvalitetsprodukt”. Seminaret holdt sted på Arkitekthøgskolen i Bergen. I forkant av seminaret holdt Vestland Skognæringsforum årsmøte.

Det grønne skiftet gir rekordpriser på tømmer

Av Linn Hege Bragstad | 4. januar 2022

NRK Vestland laget 03.01.2022 en reportasje om at prisen på tømmer har økt med 30 prosent det siste året.  I den forbindelse ble Helge Kårstad, prosjektleder for Infrastruktur-satsinga i Skognæringa Kyst, intervjuet om saken på Kvamen tømmerkai i Fjaler.  – Dette er tømmer av god kvalitet som er hogge i nærområdet, fortel Helge Kårstad i…

Verdien av tre i Vestland

Av Linn Hege Bragstad | 6. oktober 2021

Tysdag 5.oktober vart det gjennomført eit fagseminar om verdien av tre på Vestlandet. Både kommunar, fylkeskommune, statsforvaltarar, politikarar og næringsaktørar var invitert til seminaret som vart halden på Gimmeland gaard på Bontveit. 35 stk hadde tatt turen, blant anna politikarar frå stortinget og fylkestinget.

Glede over statsbudsjettet

Av Anne Lønvik | 5. oktober 2021

Det er gledelig at arbeidet med kystskogbruket følges opp med særskilt prioritering. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 I Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag for 2011 står følgende om hvorfor Kystskogbruket blir særlig prioritert: ”Kystskogbruket har særskilte utfordringar. Nokre av dei viktigaste er knytt til eigedomsstrukturen; mange små eigedommar, mindre tradisjonar for aktivt skogbruk,…

Stor samfunnsøkonomisk nytte

Av Helge Kårstad | 31. mai 2021

Nyleg kunne Transportøkonomisk Institutt presentere resultata frå ein analyse kring flaskehalsar på kommuevegar. Skognæringa Kyst overrekte samtidig rapporten til Kommunenes Sentralforbund (KS) ved leiar Bjørn Arild Gram. Resultata syner stor samfunnsøkonomisk nytte av å oppruste/ oppskrive vegane. Gram sa m.a. at KS i samarbeid med Kystskogbruket og sentrale myndigheiter ville medverke til å løyse utfordringane…

På snøpakka vegar

Av Helge Kårstad | 5. februar 2021

“Dette er nett som i gamle dagar” seier instruktør i Aktivt Skogbruk Arnt Laukeland. Ein gnistrande vinter med snøpakka vegar har sett fart i eigeninnsatsen i skogen på Vestlandet, og skogeigaren kursar seg som aldri før. Arnt Laukeland fortel at han siste 14 dagane har halde 10 kurs i Sogn og Fjordane for rett kapping…

Tømmerkaier 2020 – 44,5 millionar kroner fordelte

Av Helge Kårstad | 7. desember 2020

Nyleg løyvde Landbruksdirektoratet tilskot til 5 tømmerkaiar. Siden 2013 er det løyvd 378 millionar kroner i statstilskot til 29 tømmerkaier frå Drammen til Lenvik i Troms. Krav om tinglyste rettar sikrar skogeigarane tilgang til sjø i nær sagt all framtid.Tekst og foto: Helge Kårstad Følgjande tømmerkaiar har fått statstilskot i 2020, totalt 44,5 mill kr.…