Nyheter

Kategorier

Stor interesse for landbruksbygg i tre

Rogaland skognæringsforum arrangerte torsdag 16. september fagdag om landbruksbygg i tre på Bryne. 45 påmeldte vitner om stor interesse for bruk av tre blant bønder…

Les mer

Hvordan blir framtidens skogsmaskin?

WoodWorks! Cluster (Skog- og trenæringsnettverket i Trøndelag) reiste nylig til Finland sammen med en rekke skogsentrerprenører og tømmerforhandlere for se på det siste nye innen…

Les mer

Vel gjennomført Skog i Nord 22!

Nord-Norges Skogmannsforbund, som feirer 110 år med historie i år, inviterte til skogkonferansen «Skog i Nord 22» som gikk av stabelen 16 og 17 august…

Les mer

Vi treng taubaner i Norge

Skogkurs sine nye flotte lokale i Brumunddal var møtestaden for Taubanesamlinga 2022.Heile skogsnorge var representert, og kravet frå alle var eintyding: vi treng eit sterkare…

Les mer

7 nye skissesøknader er prioriterte

Nyleg offentleggjorde Landbruksdirektoratet namna på 7 prioriterte skissesøknader om utbygging av tømmerkai. Med løyving og seinare iverksetjing av desse søknadane, ventar vi at det meste…

Les mer

Kystskogbruket vil øke skogplantinga

Skognæringa Kyst gjennomfører nå et prosjekt, på vegne av statsforvaltergruppa i Kystskogbruket, for å finne svar på hvorfor enkelte skogeiere ikke planter etter hogst.  -Vi…

Les mer

Taubanesamling i Brumunddal

Det er mykje bratt skogsterreng i Norge og det vesle taubanemiljøet er bokstaveleg tala ute i hardt veir for tida. Leiar Torbjørn Frivik i Norske…

Les mer