Nyheter

Kategorier

Fra eikeskog til kjøkkenbenk for 25 designere og arkitekter!

Eikeskogen på sørlandet er i ferd med å våkne til liv igjen! Og da tenker vi ikke på trærne og dyrelivet, selv om det stadig vokser seg til, men interessen for skogens verdi helt fra hogst av lauvtre til videreforedling av møbler og innredninger!

Les mer

Tømmerkaier i Nordland og Troms

Nyleg inviterte kystskogbruket til fysiske møter om kaibygging i Nordland og Troms.
Heile 6 prosjekt er under planlegging eller utbygging i næraste framtid.

Les mer

Skogdag med fokus på skogsdrift på bæresvak mark

Interregprosjektet Skoglig anpassning för ett ändrat klimat arrangerte to skogdager i Trøndelag i september 2021. Tema for dagene var planlegging av skogsdrift på arealer med bæresvak mark og/eller skred- eller erosjonsfare, og særlig med tanke på et klima i endring.

Les mer

Langt mellom liv og lære

I Inderøyningen som kom ut 20. august, kan vi lese at Inderøy Senterpartiet skal satse på skogen. Det er en satsing vi i Skognæringa kyst vil hilse velkommen og mener er aldeles riktig. Ny skole bygges med masse betong på Utøy, noe som forårsaker liten lokal verdiskaping og mye klimagassutslipp

Les mer

Dette skal vi løyse – II

Heile 10 politikarar frå dei fleste partia i Hordaland stilte på Voss 24. august, den andre temadagen kring flaskehalsar på kommunevegar. Politikarane takka for god…

Les mer

Dette skal vi løyse – I

Med heile jord- og skognæringa i ryggen, gav dei politiske partia SV, KrF, Sp og AP klar melding på Byrkjelo i Vestland forrige veke. «Vi…

Les mer

Landbruksministeren i Trøndelag

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var nylig i Trøndelag, og ville gjerne ha informasjon om skogsatsing generelt og arbeidet med skogsveier spesielt. Fredag 6. august…

Les mer

Skogvernprosessen på Helgeland – mangelfull konsekvensanalyse

Skognæringsforum Nordland sendte 14. juni brev til fylkestingspolitikerne i Nordland for å gjøre dem oppmerksomme på status for skogvernprosessen på Statskogs grunn på Indre Helgeland og at skognæringsaktører ikke er blitt kontaktet i forbindelse med utredningsarbeidet.

Les mer