TOP
Logo Kystskogbruket

Nytt sagbruk på Mære skal sage spesialvirke

21.09.2017: Det nye sagbruket på Mære, Mære sag A/S, har som mål å sage spesialvirke av gammelskog med mye kjerneved.

Les mer »

KONTAKT
Klikk for fylkesvis kontaktinformasjon. Kart Vest-Agder
Vest-Agder

 

Vest -Agder skog- og trenæringsforum    
       
Olav Eikeland, leder Huntonit AS olav.eikeland@byggma.no 99425420
       
Per Birkeland Marnar Bruk AS og Byglandsfjord sag per@marnarbruk.no 90581810
       
Vest-Agder fylkeskommune      
Terje Damman (H) Fylkesordfører terje.damman@vaf.no 90519670
Berit S Egeli konsulent i administrasjonen berits.egeli@vaf.no 38074696
       
Fylkesmannen i Vest-Agder      
Karl Gjermund Damli Fylkesskogmester fmvakgd@fylkesmannen.no 38176738
Una G Janson Fylkesskogmester fmvaugj@fylkesmannen.no 38176717

 

Rogaland
Rogaland

  

Rogaland skognæringsforum

Hjemmeside: http://skognaringsforum.no

Namn

Representerer

e-post

Telefon

Olaf Gjedrem

Leiar

olaf@gjedrem.com

93063697

Jan Ivar Rødland

Vestskog BA

jir@vestskog.no;

907 27 145

Randi Birkeland

juletreprodusent

ranbir@online.no

98691996

Karl Ludvig ådland

bioenergi

karl.ludvig.aadland@haugnett.no

48035952

Vararepr.

 

 

 

Mikal Nordbø

Riska sagbruk

post@riskasag.no

98218888

Kjetil Skartland

bygdesag

kjeskart@online.no

92655183

Gerd Inger Aarnes

Sekretariat

gerd@skogselskapet.no

952   10 357

 

Fylkesmannen i Rogaland      
Elisabeth Schmidt   fmroesc@fylkesmannen.no 51 56 87 84
Stein Bomo    stein.bomo@fylkesmannen.no 51 56 89 72 
Morten Svanes   morten.svanes@fylkesmannen.no 51 56 89 74
     
   
Klimaskogprosjektet      
Ingeborg Anker-Rasch   fmroiar@fylkesmannen.no 41674089
       
Rogaland Treforum      
Svein Myklebust, leiar   svein@jatak-jtt.no 970 44 095
       
       
       
Hordaland
Hordaland

 Skognæringsfora Hordaland

Vidar Jørdre
Vestskog BA
				
 Truls Langhelle
 Granvin bruk AS
 truls.langhelle@moelven.no;
 93252986
 Jørgen Frønsdal
Bergens Skog- og Treplantingsselskap
				
Jens Manger (vara) 
Nortømmer
 
Pål Solberg (vara)
Solberg Sag
 
Audun Lund Eik 
(instruktør Aktivt Skogbruk Hordaland),
 
Truls Langhelle
Granvin bruk AS
93252986
Helge Kårstad
Sekretærfunksjon
48020261
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Skognæringsforum i Sogn og Fjordane    
Lars Trygve Sæle, leiar Sæle sag AS l-trs@online.no 96724974
Inger Marie Svingeset    Norsk Bygdesagforening         norbygd@online.no 91886113
Oddbjørn Sellevoll Førde Kommune oddbjorn.sellevoll@forde.kommune.no 90533509
Christian Rekkedal Fylkesmannen i Sogn og Fjordane fmsfcre@fylkesmannen.no 99692302
Torbjørn Frivik T. Frivik Taubanedrift t.frivik@taubanedrif.no 90653200
Vara      
Rune Nordvik Nordplan AS    41403358
Robert Veum Fjordglas AS    97030862
 
Merete Larsmon
- sekretær
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane mla@fmsf.no 97140060
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal

 

 

Møre og Romsdal skognæringsforum - styre

 

 

Ottar Arve Bjørkedal (Leder)

 

 ottar.bjorkedal@sfj.no 

 

Ole Kårvåg, nestleiar

M&R Biobrennsel

ole@mrbb.no

404 08 772

Rolf Ivar Moen,

Allskog SA

rimo@runbox.no

994 52 860

Ola Kallset       

Skogservice  AS

okallset@hotmail.no

930 18 412

Hallvard Brusethaug

Møte Tre AS

hallvard.brusethaug@moreroyal.no

913 98 406

Rune Horvli

Rauma kommune

rune.horvli@rauma.kommune.no

416 05 087

Håvard Jostein Kongshaug

Oppnevnt av fylkestinget i M&R

h-jos-K@online.no

951 28 265

 

 

 

 

Kåre Kristen Totlund, sekretær

Fylkesmannen i M&R

fmmrkato@fylkesmannen.no

71 25 85 72

 

 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune

Eivind Vartdal Ryste

Seksjonsleder - regional og næringsavdelinga

eivind.vartdal.ryste@mrfylke.no

71 25 80 23

 

 

 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 

 

Kåre Kristen Totlund

 Fylkesskogmeister

fmmrkato@fylkesmannen.no

71 25 85 72

Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag

  Sør-Trøndersk skogforum 2013

Navn

Organisasjon

epost

 

Arvid Eriksen

Allskog

arvid.eriksen@allskog.no

905 18 782

Eiliv Peder Folstad

NORSKOG

post@voldoien.no

48 02 45 26

Erling Revhaug

Orkla skogforum

erling.revhaug@meldal.kommune.no

482 84 390

Espen Skovhus Bråthen

Nidaros skogforum

espen-skovhus.brathen@trondheim.kommune.no

900 16 941

Kjell Sverre Strøm

Ytre kyst

kjell.sverre.strom@hemne.kommune.no

971 33 596

Kjetil Værnes

Gauldalsnettverket

kjetil.vernes@rennebu.kommune.no

952 10 285

Odd Arne Bratland

Sør-Trøndelag fylkeskommune

odd.arne.bratland@stfk.no

907 74 324

Stig Klomsten

Sør-Trøndelag fylkeskommune

stig.klomsten@stfk.no

90 96 16 41

Tor Morten Solem

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

fmsttms@fylkesmannen.no

907 44 718

Tore Solli

Fosen

tore.solli@rissa.kommune.no

995 86 057

Trond Svanøe- Hafstad

SB SKOG

tsh@sbskog.no

915 67 079

  

Skognæringa i Trøndelag

Namn

Representerer

Postadresse

e-post

Telefon

Gisle Tronstad(leder)

Inn Tre AS

Bogav 7 7725 Steinkjer

Gisle.tronstad@inntre.no;

 

Ole H.Bakke

ALLSKOG

Ingvald Ystgaards vei 13A, 7047 Trondheim

ole.bakke@allskog.no; anna.moe@allskog.no; jarle.holberg@allskog.no;

 

Anders Børstad

NORSKOG

Værdalsbruket AS, 7660 Vuku

anders.borstad@verdalsbruket.no; per.hembre@merakerbrug.no;

 

Trond Svanøe-Hafstad

SB Skog

Høvdingev 10, 7725 Steinkjer

tsh@sbskog.no;

 

Amund Saxrud

Norske Skog

Skogn 7620 Skogn

amund.Saxrud@norskeskog.com;

 

Per Kosberg

MM Karton Folla Cell

7796 Follafoss

per.kosberg@mm-karton.com; torunn.molberg@mm-karton.com;

 

Viggo Rasmussen

Moelven Van Severen AS

Serviceboks 1015, 7809 Namsos

viggo.rasmussen@moelven.no;

 

Rune Johnsen

Kjeldstad Trelast

7580 Selbu

rune.johnsen@kjeldstad.no;

 

Rolf Solberg

Kjeldstad Trelast

7580 Selbu

rolf.solberg@kjeldstad.no;

 

Morten Lien

Skogselskapet Trøndelag

 

mortenlienmosand@gmail.com;

 

Randi Dille

Namdal Skogselskap       Kvinner i Skogbruket

Kjell Halsv. 27, 7800 Namsos

randi.dille@ntn.nt.no;

 

Per Moen

Fellesforbundet,Nord-Trøndelag

Kongensgt. 26, 7713 Steinkjer

per@marnarbruk.no;

 

Merethe Storødegård

NHO Trøndelag

Postboks 1264, Pirsenteret 7462 Trondheim

merethe.storodegard@nho.no;

 

Monika Grindbeg Statskog  Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos

monica.grindberg@statskog.no;

 

 

Sekretariat:

 

 

 

 

Kjersti Kinderås,

 

Namdal Skogselskap, Kvatningen, 7860 Skage

kjersti@kystskogbruket.no;

 

Fagsekretariat hos Fylkesmennene

Tor Morten Solem,    (Aage Storsve)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,

Landbruksavd. Statens Hus, Prinsens gt. 1, 7468 Trondheim

fmsttms@fylkesmannen.no; fmstaas@fylkesmannen.no

 

Rune Saursaunet

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,

Landbruksavd. Statens Hus, 7734 Steinkjer

fmntrsa@fylkesmannen.no;

fmntrsa@fylkesmannen.no;

 

Observatører

 

 

 

 

Knut Sklett

Namdal Skognettverk

 

knut.sklett@ntfk.no;

 

 

Innherred Skognettverk

 

 

 

 

LENSA

 

 

 

Odd Arne Brattland

Sør-Trøndelag fylkeskommune

 

odd.arne.bratland@stfk.no;

 

Siv Merethe Gederaas Belbo, Rune Hedegart

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

siv.belbo@ntfk.no;  rune.hedegart@ntfk.no

 

 

 

 

Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag

  

Skognæringa i Trøndelag

Adr: co/ TFoU, Kongensgt. 42, PB 2501,  7729 Steinkjer

Namn

Representerer

Postadresse

e-post

Telefon

Knut Dreier(leder)

Moelven Van Severen

Serviceboks 1015, 7809 Namsos

Knut-Johan.Dreier@moelven.no;

 0047 9760 7698

Ole H.Bakke

ALLSKOG

Ingvald Ystgaards vei 13A, 7047 Trondheim

ole.bakke@allskog.no; anna.moe@allskog.no; jarle.holberg@allskog.no;

 

Anders Børstad

NORSKOG

Værdalsbruket AS, 7660 Vuku

anders.borstad@verdalsbruket.no; per.hembre@merakerbrug.no;

 

Trond Svanøe-Hafstad

SB Skog

Høvdingev 10, 7725 Steinkjer

tsh@sbskog.no;

 

Amund Saxrud

Norske Skog

Skogn 7620 Skogn

amund.Saxrud@norskeskog.com;

 

Per Kosberg

MM Karton Folla Cell

7796 Follafoss

per.kosberg@mm-karton.com; torunn.molberg@mm-karton.com;

 

Gisle Tronstad

InnTre

Steinkjer

gisle@inntre.no

 

Rune Johnsen

Kjeldstad Trelast

7580 Selbu

rune.johnsen@kjeldstad.no;

 

Rolf Solberg

Kjeldstad Trelast

7580 Selbu

rolf.solberg@kjeldstad.no;

 

Morten Lien

Skogselskapene

 

mortenlienmosand@gmail.com;

 

Randi Dille

Namdal Skogselskap,    Kvinner i Skogbruket

Kjell Halsv. 27, 7800 Namsos

randi.dille@ntn.nt.no;

 

Geir Ottesen

Fellesforbundet,Nord-Trøndelag

Kongensgt. 26, 7713 Steinkjer

geir.ottesen@fellesforbundet.no;

 

Merethe Storødegård

NHO Trøndelag

Postboks 1264, Pirsenteret 7462 Trondheim

merethe.storodegard@nho.no;

 

Monica Grindberg Statskog SF
Søren R. Thornæs vei 10
Namsos
monica.grindberg@statskog.no  

Sekretariat:

 

 

 

 

Kjersti Kinderås,

 

Skognæringa i Trøndelag,

kjersti@kystskogbruket.no;

 

Fagsekretariat hos Fylkesmennene

Tor Morten Solem,    (Aage Storsve)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,

Landbruksavd. Statens Hus, Prinsens gt. 1, 7468 Trondheim

fmsttms@fylkesmannen.no; fmstaas@fylkesmannen.no

 

Saursaunet Rune

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,

Landbruksavd. Statens Hus, 7734 Steinkjer

fmntrsa@fylkesmannen.no;

fmntrsa@fylkesmannen.no;

 

Observatører

 

 

 

 

Knut Sklett

Namdal Skognettverk

 

knut.sklett@ntfk.no;

 

 

Innherred Skognettverk

 

 

 

 

LENSA

 

 

 

Odd Arne Brattland

Sør-Trøndelag fylkeskommune

 

odd.arne.bratland@stfk.no;

 

Siv Merethe Gederaas Belbo, Rune Hedegart

Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

siv.belbo@ntfk.no;  rune.hedegart@ntfk.no

 

Nordland
Nordland

 

 

Skognæringa i Nordland

Namn

Representerer

Postadresse

e-post

Telefon

Kurt. J. Johansson

Mosjøen Havn KF/Helgeland havn IKS

 

Kurt.J.Johansson@vefsn.kommune.no

 9586 6094

Jostein Saus

Statskog

 

jostein.saus@statskog.no;

 9054 6760

Inger Grethe Hansen

Allskog

 

inger.grethe50@gmail.com

 9153 6990

Odd Fagervoll

Arbor Hattfjelldal

 

odd@arbor.no

 41422717

Knut Dreier

Moelven Van Severen

 

knut-johan.dreier@moelven.no

 97607698

Ansten Johansen

Polarcirkelen Skog & Bioenergi AS

 

ansjoh01@online.no

 90762007

Kontaktpersoner FM og FK

Andreas Sletten

 

 

fmnoasl@fylkesmannen.no;  

7554 7891
/488 84093
 

Henry Andorsen

 

 

henran@nofk.no

 

Troms
Troms

    

 

Skognæringa i Troms

     

Aadne Olsrud

 

aadne.olsrud@gmail.com

 

 Ann Hege Hanstad   Statskog ahh@statskog.no  916 45 938
 Per Johnny Lyngmo  Oksfjordhamn, 9151  Storslett p-j-lyn@frisurf.no;  481 75 104

 

 

 

 

       

Vararepresentanter:

     
       

Kristian Karlsen

Storjord, 9321 Moen

kristian.karlsen@nordixnett.no;

906 82 172

       

Sekretariat:

     

Trude Hagen Hansen

Fylkesmannen i Troms, Skogbrukets hus, 9325 Bardufoss

fmtrthh@fylkesmannen.no

77642171

Andre kontaktpersoner:

   
       

Brynjar Jørgensen

Fylkesmannen i Troms Landbruksavd. Skogbrukets Hus, 9325 Bardufoss

fmtrbjo@fylkesmannen.no;

778 37 979

 

Skogfunksjonærer

     

Leif Evje

Kvæfjord, Skogbrukssjef

leif.evje@kvafjord.kommune.no

77 02 31 32

Elisabeth Torstad

Lyngen kommune

   

per eldar karlsen

Harstad, Skogmester

 

77 02 67 53

Inge Fredheim

Salangen, Skogbrukssjef

inge.fredheim@salangen.kommune.no

900 25 730

Kristian Jørgensen

Gratangen, Skogmester

kristian.jorgensen@gratangen.kommune.no

77 02 18 37

Alf-Rune Hoff

Dyrøy og sørreisa, Skogmester

alf.rune.hoff@dyroy.kommune.no

957 64 526

       

Frode Løwø

Målselv, skogbruksleder

morten.fredheim@malselv.kommune.no

416 69 735

Geir Kvammen

Målselv, Skogmester

geir.kvammen@malselv.kommune.no

481 05 918

Svein Georg Hove

Lenvik, Skogmester

svein.georg.hove@lenvik.kommune.no

992 39 143

Gunnar Kvaal 

Balsfjord, Skogbrukssjef

gunnar.kvaal@balsfjord.kommune.no

481 41 883

Lars-Petter Granmo 

Tromsø Skogbrukssjef

lars.petter.granmo@tromso.kommune.no

934 56 751

marit figenschau

Storfjord, Skogmester

marit.figenschau@storfjord.kommune.no

982 89 082

Dag Funderud 

Nordreisa, Skogmester

dag.funderud@nordreisa.kommune.no

77 77 07 63

Tor-Håvard Sund 

Alta/Kvænangen, Skogbrukssjef

tor-haavard.sund@alta.kommune.no

930 11 134

Brynjar Jørgensen

Fylkesmannen, Fylkesskogmester

fmtr bjo@Fylkesmannen.no

77 83 79 79

Trude Hagen Hansen  

Fylkesmannen, Fylkesskogmester

fmtr thh@fylkesmannen.no

77 83 79 77

       

Troms skogselskap

 

fmtr asj@fylkesmannen.no

77 83 79 70

Viggo Johansen

viggo.johansen@storfjord.net

45136311

 
       

Statskog

     

Kåre Rasmussen 

Moen i Målselv, Regionleder

kare.rasmussen@statskog.no

916 22 024

Ann-Hege Hanstad  

Moen i Målselv,  Skogkonsulent

ann.hege.hanstad@statskog.no

916 45 938

Tom-Rune Eliseussen  

Moen i Målselv, Næringskonsulent

tom.eliseussen@statskog.no

909 32 187

       

Troms Fylkeskommune

     

KjellMyrvoll myrvoll

Felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram

@dyroy.no

 

Kjetil Helstad

 

kjetil.helstad@tromsfylke.no

 

 


  

Finnmark
Finnmark

 

 

Navn/verv

E-post

Tlf

Kommune

Styret i Finnmark treforum:

     

Stig Hjalmar Jacobsen, leder

 kvaen@online.no

913 84 569 Kautokeino

Jann Heitmann

eibysag@kraftlaget.no

976 68 532

Alta

Nils Rune Moeng

nrmoeng@gmail.com

971 02 749

Karasjok

Ketil Wikan

kjwikan@live.no

906 28 199

Pasvik

Ole Andre Hestmo

ole.andre.hestmo@fefo.no

481 24 501

Kirkenes

Tor H. Sund, vararepresentant

tosu@alta.kommune.no

930 111 34

Alta

Helge Molvig, sekretær

fmfihmo@fylkesmannen.no

454 72 526

Vadsø

Finnmark fylkeskommune

     

Ulf Trygve Ballo (Ap), politisk oppnevnt

ulf.trygve.ballo@ffk.no  954 17 471 Tana

Erle Holm-Varsi, fylkeskommunen adm.

Erle.Renate.Holm-Varsi@ffk.no 78 96 30 82 Vadsø

Fylkesmannen i Finnmark

     

Helge Molvig, fylkesskogmester

fmfihmo@fylkesmannen.no 45 47 25 26 Vadsø
Eller velg ditt fylke fra nedtrekkslisten under.

Skognæringa kyst:

Jan Ivar Rødland
- styreleder

Jan Ivar Rødland

Styreleder Skognæringa Kyst

Vestskog SA


Mobil: 907 27 145

E-post: jir@vestskog.no

Fullstending styreoversikt

Styret i Skognæringa Kyst


Leder: Jan Ivar Rødland

Vestskog SA


Mobil: 907 27 145

E-post: jir@vestskog.no


Nesteder: Rolf Solberg

Kjelstad Trelast AS


Mobil: 414 91 774

E-post: rolf.solberg@kjeldstad.no


Styremedlem: Torbjørn Frivik

T. Frivik Taubanedrift AS


Mobil: 906 53 200

E-post: t.frivik@taubanedrift.no


Styremedlem: Ole H Bakke

Allskog SA


Mobil: 913 42 857

E-post: ole.bakke@allskog.no


Styremedlem: Olav Vold

MM Karton Follacell AS


Mobil: 951 89 707

E-post: olav.vold@mm-karton.com


Styremedlem: Arild Kulseng-Hansen

Sæteråsen sag og høvleri AS


Mobil: 947 89 350

E-post: arild@saeteraasen.no


Styremedlem: Ann Hege Hanstad

Statskog


Mobil: 916 45 938

E-post: ahh@statskog.no


Jan Olsen
- daglig leder

Jan Olsen

Daglig leder for Skognæringa Kyst / Skognæringa i Trøndelag


Mobil: 952 39 335

E-post: Jan@kystskogbruket.no

Kjersti Kinderås
- klyngeleder ARENA SKOG

Kjersti Kinderås

Skognæringa i Trøndelag


Mobil: 952 39 006

Epost: kjersti@kystskogbruket.no

Torgunn Sollid
- Kommunikasjonsansvarlig og prosjektleder

Torgunn Sollid

Kommunikasjonsansvarlig og prosjektleder


Mobil: 994 98 088

Epost: torgunn@kystskogbruket.no

Helge Kårstad
- Prosjektleder fagområde infrastruktur

Helge Kårstad

Prosjektleder fagområde infrastruktur


Mobil: 480 20 261

Epost: helge@kystskogbruket.no

Felles fylkeskommunalt program:

Stig Klomsten
- leder

Stig Klomsten

Leder for felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram


Mobil: 90 92 44 09

E-post: stig.klomsten@stfk.no

Kurt J. Johansson
- Sekretariat

Kurt Jessen Johansson

Programkoordinator for felles fylkeskommunalt oppfølgingsprogram


Mobil: 958 66 094

E-post: kurt@kystskogbruket.no

Fylkesmennenes styringsgruppe:

Stein Bomo
- leder

Stein Bomo

Leder for fylkesmannsgruppa i Kystskogbruket


Telefon: 51 56 89 72

Mobil: 911 78 818

E-post: fmrosbo@fylkesmannen.no