Nye norske klimaproblem!

Kronikk skrevet av Lorentz B. Nilssen, tidligere leder av Skogselskapet i Rogaland. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.09.2010   Her på Vestlandet har trær som lerk og flere typer gran vanligvis vært brukt fordi disse er godt egnet i kystklima, hvor andre treslag er lite egnet. I sommer kom Direktoratet for Naturforvaltning med forslag…

Les mer

Trenger mer kunnskap

Rådgivende organ, skogplanteskolene og skogeierne trenger kunnskap om skogens klimatilpasning for å være i stand til å ta riktige beslutninger for effektiv og sikker skogproduksjon i framtida. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.09.2010 Skognæringa i Trøndelag, Skogplanter Midt-Norge og Det norske Skogfrøverket ønsker derfor i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap og…

Les mer

Ser lyst på skogsvegframtida

Flere små og store oppdrag i løpet av det siste halve året gjør at vegplanlegger Are Søreng i Sør-Trøndelag ser lyst på fortsettelsen. Samtidig står utfordringene i kø. Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 24.09.2010   Etter seks måneder i prosjektstillingen som vegplanlegger oppsummerer Søreng med at det trengs en større synlighet av behovet…

Les mer

Forvirring etter DN-utspill

Direktør Janne Solli i Direktoratet for Naturforvaltning uttalte onsdag til NRK at det er for lite gammel skog i Norge, særlig i Trøndelag. Tall fra Norsk institutt for skog og landskap sier noe annet. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 24.09.2010 DN-direktøren uttalte seg i forbindelse med den nylig fremlagte Naturindeksen og mente at…

Les mer

Nytt hefte om sitkagran

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 24.09.2010 Ørnulf Kibsgaards historiske artikkel om sitkagran i Helgeland, danner kjernen i et nytt hefte utgitt av Helgeland Skogselskap og Nord-Norges Skogmannsforbund. ”Den vegetasjonen vi har i dag på Helgeland er ung i jordhistorisk sammenheng. For 10-12.000 år siden svant iskappa inn. Den hadde dekket nesten alt land i…

Les mer

Sitkagran er kommet for å bli

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 18.09.2010 Forskrift eller ikke; sitkagran er kommet for å bli. For skal det drives økonomisk fundert skogbruk i de ytre kyststrøkene finnes det nemlig ingen alternativer, sier Bernt-Håvard Øyen. Skog og landskap-forskeren er helt klar på at sluttbehandlingen av DNs forslag til nye forskrifter vil være svært avgjørende for…

Les mer

Åpnet nye hjemmesider

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 17.09.2010 Skogbruket i kystfylkene fra Rogaland i sør til Finnmark i nord har fått nye hjemmesider. De ble åpnet av fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Alf Daniel Moen, under fagkonferansen Trebyggeri for Fremtiden på Byggmessen i Trondheim Spektrum fredag 17.september. På de nye hjemmesidene kan interesserte finne nyheter, fagstoff,…

Les mer

Kystskogbruket øker mest

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 16.09.2010 Både det produktive skogarealet, det stående volum og den årlige tilveksten er økende i Norge. Og aller mest øker det i kystfylkene. Ferske tall fra Landskogtakseringen 2009, sammenliknet med tilsvarende tall fra 2000, viser klart at det er potensialet i kystskogen som øker mest i de norske skogene.…

Les mer

Norges lengste tre

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 15.09.2010 Sogn og Fjordane har ”Noregs høgste tre-rekorden”. Ei kjempeedelgran (Abies alba) på Øygarden i Kaupanger er no det høgste treet i Norge: 47,7 meter.  Ein god nummer to står i same bestandet, nesten like høg: 47 meter. Den stolte eigar er Christen Knagenhjelm. Det tredje høgste treet…

Les mer