Rogaland

Far min satsa på skogen

Ekteparet Arnfinn og Lill Laugaland er begge fulltids bønder i Vormedalen, eit vakkert og grøderikt dalføre i Hjelmeland kommune i Rogaland. – «Med god hjelp av skogreisingsleiaren, var det far min som starta arbeidet med skogplanting på garden kring 1960» fortel Arnfinn.Tekst og foto: Helge Kårstad Eit mønsterbrukGarden Laugaland ligg fint til i Vormedalen, Hjelmeland…

Les mer »

Ei logistikkmessig god løysing

Denne veka vart det halde ei ferdigbefaring på tømmerkaien i Saudasjøen i Rogaland.– «Dette er blitt ei svært god logistikkmessig løysing i eit viktig skogområde i fylket» sa Torbjørn Storesletten, ein veteran innan båtfrakt av tømmer i Norge.Tekst og foto: Helge Kårstad Bakgrunnen for dette kaiprosjektet var at Sauda kommune ville byggje bustader på den…

Les mer »

Skognæringa Kyst i Rogaland

Styret i Skognæringa Kyst held nyleg møte i Stavanger. Det vart også tid til eit bankbesøk, litt informasjon om bionergi, juletre og sjølvsagt sitkagran. Vi har laga ein bildereportasje frå fagdelen av styremøtet i Stavanger.Fagprogrammet var svært godt tilrettelagt av fylkesskogmeister Stein Bomo, og gav styret god innsikt i skogbruk og skognæring i Rogaland.Tekst og…

Les mer »

Transportøkonomisk institutt skal utgreie flaskehalsar

I regi av Kystskogbruket er TØI (Transportøkonomisk institutt) nyleg engasjert til å utarbeide ein samfunnsøkonomisk nytteanalyse av å skrive opp kommunevegane/ fjerne flaskehalsane for tømmertransport. Det skal også utarbeidast ei prioriteringsliste over dei enkelte vegane. Arbeidet skal skje i samarbeid med Fylkesmannen.Tekst og foto: Helge Kårstad Kippkøyringa er fælSom vi veit er det særdeles mykje…

Les mer »

Med trua på klimavenlege trebåtar

Jørn Magne Flesjå frå Finnøy i Rogaland må seiast å vere ein ekte naturforvaltar i det grøne skiftet. Etter utdanning ved båtbyggjarskulen i Jondal starta han Ryfylke Båtbyggeri i 1993. I dag har han 2 tilsette, rikeleg med arbeid og trua på ei lys framtid for klimevenlege trebåtar.Tekst og foto: Helge Kårstad Særeige industrilokale– «Eg…

Les mer »

Rogaland Senterparti vil ha sitkagran

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 17.02.2019 Rogaland Senterparti hadde årsmøte denne helga. Ein resolusjon om sitkagran frå Vindafjord Senterparti vart vedteke på årsmøtet. I resolusjonen heiter det m.a. at regjeringa ikkje bør forby planting av sitkagran. 90% stemde for resolusjonen om sitkagranInga Apeland i Vindafjord SP la fram resolusjonen på årsmøtet til Rogaland SP,…

Les mer »