Utenlandske produksjonstreslag

Fagsamling skogkultur i Rogaland

Onsdag 22. mars var kaffen klar klokka 09.30 i Helleland landbrukssenteret i Eigersund. Fagsamlinga var primært mynta på kommunalt ansatte innen skog, skogkulturansvarlige/skogbruksledere og lokale skogeierlag. Arrangør var Statsforvalteren i Rogaland, sammen med Eigersund og Sokndal kommune.

Les mer »

Rogaland Senterparti ønsker et videre bærekraftig og ansvarlig bruk av utenlandske treslag

Nær 190 delegater var samlet da Rogaland Senterparti gjennomførte sitt fylkesårsmøte 18.02.2023. Et av temaene som ble diskutert var bruk av utenlandske treslag. En av resolusjonene fra møtet viser at Rogaland Senterparti ønsker et videre bærekraftig og ansvarlig bruk av utenlandske treslag i samsvar med LD og MD sitt forslag til forskrift som er sendt på høring. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt. 

Les mer »

Sterk støtte til skogbruk i nord

Skognæringa Kyst synes ordføreren og næringssjefen i Hadsel kommune treffer spikeren så til de grader på hodet i sitt innlegg i Nationen 23.05.2022, der de tar til orde for å utnytte skogens muligheter i nærings- og klimasammenheng, og da særlig gjennom bruk av utenlandske treslag som har bevist sin fortreffelighet langs kysten og i Nord-Norge gjennom over 100 år.

Les mer »

Skognæringa Kyst har gitt uttalelse til forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Miljødirektoratet har satt frist til 14. januar 2022 for å gi innspill til utkastet til ny forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål. Skognæringa Kyst har jobbet ganske mye med sin uttalelse og har innarbeidet innspill fra flere aktører i organisasjonen, slik at dette skal være et omforent innspill. Vi håper likevel flere skognæringsaktører og andre knytta til kystskogbruket vil gi uttalelse, der de spiller inn forhold som er viktig, sett fra deres ståsted.

Les mer »

Sitka, pøbel eller skytshelgen?

Utenlandske produksjonstreslag har de siste årene vært et stridstema. På hver sin side står skogbruk og miljøvern. Sistnevnte har som oftest argumentert med at sitka kan sammenlignes med en biologisk ørken, ingen liv og ingen positive effekter. Men stemmer det? Tirsdag denne uke ble siste nummer av journalen Scandinavian Journal of Forest Research publisert, og…

Les mer »

Inviterar til Risøyhamn

Ekteparet Hans og Adelheid Benjaminsen er handelstadeigar i Risøyhamn på Andøya. Tømmerkaia som snart er ferdigstilt, har vore utløysande for ei ny hamn ved sida av hurtigrutekaia fortel ekteparet, som også har satsa mykje pengar på tiltaket. Til våren inviterar dei saman med kommunen til stor opning.Tekst og foto: Helge Kårstad Tømmerkaien utløysandeUtan denne tømmerkaia…

Les mer »

Sitka-støtte frå KrF til Kystskogbruket

«Nå får skognæringa langs kysten støtte fra et regjeringsparti» skriv avisa Nationen i dag. Næringspolitisk talsperson i Kristeleg Folkeparti meiner sitkagran kan vere positivt for norsk klimakamp og for skognæringa på Vestlandet og i Nord-Norge.

Les mer »

Sitkagran på Norge NÅ

NRK Norge Nå presenterte sitkagrana under sendinga si 9. januar. Vi får sjå bygdafolk og andre som fjernar ungskog av sitkagran for deretter å brenne den på bålet. Kystskogbruket var representert under sendnga og informerte om dei unikt gode eigenskapane til sitkagrana.

Les mer »