Vestland

Tømmerkaier 2020 – 44,5 millionar kroner fordelte

Nyleg løyvde Landbruksdirektoratet tilskot til 5 tømmerkaiar. Siden 2013 er det løyvd 378 millionar kroner i statstilskot til 29 tømmerkaier frå Drammen til Lenvik i Troms. Krav om tinglyste rettar sikrar skogeigarane tilgang til sjø i nær sagt all framtid.Tekst og foto: Helge Kårstad Følgjande tømmerkaiar har fått statstilskot i 2020, totalt 44,5 mill kr.…

Les mer »

Lagar møblar som kan gå i arv

I desse dagar slepper dei AMA stolen ut i marknaden.Vi snakkar om firma NUEN til ekteparet Lene og Kristian Harnes i Os i Vestland. Dei produserar designmøblar av lokalt trevirke og med fokus på naturmaterialer og lang brukstid. Møblar som kan gå i arv. Tekst og foto; Helge Kårstad Lene Notland Harnes og Kristian Harnes…

Les mer »

Skogeigarar på PEFC kurs

Skal du hogge tømmer sjølv i vinter? Da må du gjennomføre eit PEFC kurs for å kunne dokumentere at du driv eit berekraftig skogbruk.Forrige veka deltok 15 skogeigarar frå Sunnfjord, Fjaler og Flora på dette skogsertifiseringskurset. – “Dette var både kjekt og nyttig” applauderte deltakarane til slutt. Tekst og foto: Helge Kårstad Kurser i Førde…

Les mer »

Transportøkonomisk institutt skal utgreie flaskehalsar

I regi av Kystskogbruket er TØI (Transportøkonomisk institutt) nyleg engasjert til å utarbeide ein samfunnsøkonomisk nytteanalyse av å skrive opp kommunevegane/ fjerne flaskehalsane for tømmertransport. Det skal også utarbeidast ei prioriteringsliste over dei enkelte vegane. Arbeidet skal skje i samarbeid med Fylkesmannen.Tekst og foto: Helge Kårstad Kippkøyringa er fælSom vi veit er det særdeles mykje…

Les mer »

Skogsveier i fokus på Sør-Vestlandet

Infrastruktur er nøkkelordet hos oss dette året sier Martin Bråthen, som er prosjektleder for driftsteknikk og infrastruktur hos Skogkurs.   Fra og med første januar i 2020 har kommunen fått ansvaret for tildeling av tilskudd til skogsbilveibygging og drift i bratt- og vanskeligterreng. Derfor vil Skogkurs gjennomføre over 20 kurs dette året innenfor temaet infrastruktur i…

Les mer »

Statsråden opnar Egersund Tømmerterminal

Mandag 2. september klokka 11.00 vil landbruks- og matminister Olaug Bollestad opne Egersund Tømmerterminal. Terminalen sikrar skogeigarane i regionen ein framtidig tilgang til sjøtransport og medverkar til relativt store kutt i logistikk- og fraktkostnader for skogsvirke Med ein prislapp på 24 millionar kroner, der staten ved Landbruks- og matdepartementet har løyvd 19 millionar kroner i…

Les mer »

Hjort, skog og gras

Vestlandsbonden har ikkje råd til å betale for dagens hjortebestand. Fagdag 19. juni i Ålfoten om utfordringar i skogforynging og grasproduksjon.

Les mer »

Ein skogens mann

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 01.06.2019 Laksekongen blir han kalla. Gerhard Meidell Alsaker er stolt over oppdrettsbedrifta si der han har 300 tilsette som til dagleg produsera fiskemat til meg og deg. Men mange veit nok ikkje at Gerhard er ein stor forkjempar for skogen, og meiner Norge burde plante mykje meir skog. 15…

Les mer »

Skal finne egnede virkesterminaler

Som en del av infrastrukturen i skognæringen vart det også i melding om Kystskogbruket pekt på at det må rettes et sterkere fokus også på virkesterminaler/tømmerkaier. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 07.10.2010   Endringer i lokalisering og en globalisering av deler av skogindustrien er en vesentlig grunn til dette og tilgang til effektiv båttransport…

Les mer »