Vestland

Stor aktivitet i Vestland Skognæringsforum

Vestland Skognæringsforum har satsa mykje på aktivitetar i 2022, på bakgrunnen av det utilfredsstillande rekrutteringsarbeidet innan skogbruk på Vestlandet. Og ønske om å få eit større fokus på skog og skogbruk i fylket. Den 28. og 29. april vart det gjennomført eit seminar med fokus på kvalitetstømmer frå skogen, eit samarbeid mellom Vestland Skognæringsforum og…

Les mer »

Skogsamling på Voss

21 og 22. april var det samling for skogfunksjonærer i kommunene i Vestland fylke. I tillegg deltok Landbruksdepartementet, Landbruksdirektoratet, Skognæringa Kyst, tømmerkjøpere og andre skogaktører. Samlinga var lagt til Voss, som ligger ganske midt i dette vidstrakte fylket.

Les mer »

Det grønne skiftet gir rekordpriser på tømmer

NRK Vestland laget 03.01.2022 en reportasje om at prisen på tømmer har økt med 30 prosent det siste året.  I den forbindelse ble Helge Kårstad, prosjektleder for Infrastruktur-satsinga i Skognæringa Kyst, intervjuet om saken på Kvamen tømmerkai i Fjaler.  – Dette er tømmer av god kvalitet som er hogge i nærområdet, fortel Helge Kårstad i…

Les mer »

Verdien av tre i Vestland

Tysdag 5.oktober vart det gjennomført eit fagseminar om verdien av tre på Vestlandet. Både kommunar, fylkeskommune, statsforvaltarar, politikarar og næringsaktørar var invitert til seminaret som vart halden på Gimmeland gaard på Bontveit. 35 stk hadde tatt turen, blant anna politikarar frå stortinget og fylkestinget.

Les mer »

Glede over statsbudsjettet

Det er gledelig at arbeidet med kystskogbruket følges opp med særskilt prioritering. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 I Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag for 2011 står følgende om hvorfor Kystskogbruket blir særlig prioritert: ”Kystskogbruket har særskilte utfordringar. Nokre av dei viktigaste er knytt til eigedomsstrukturen; mange små eigedommar, mindre tradisjonar for aktivt skogbruk,…

Les mer »

Stor samfunnsøkonomisk nytte

Nyleg kunne Transportøkonomisk Institutt presentere resultata frå ein analyse kring flaskehalsar på kommuevegar. Skognæringa Kyst overrekte samtidig rapporten til Kommunenes Sentralforbund (KS) ved leiar Bjørn Arild Gram. Resultata syner stor samfunnsøkonomisk nytte av å oppruste/ oppskrive vegane. Gram sa m.a. at KS i samarbeid med Kystskogbruket og sentrale myndigheiter ville medverke til å løyse utfordringane…

Les mer »

På snøpakka vegar

“Dette er nett som i gamle dagar” seier instruktør i Aktivt Skogbruk Arnt Laukeland. Ein gnistrande vinter med snøpakka vegar har sett fart i eigeninnsatsen i skogen på Vestlandet, og skogeigaren kursar seg som aldri før. Arnt Laukeland fortel at han siste 14 dagane har halde 10 kurs i Sogn og Fjordane for rett kapping…

Les mer »