Nyhetssaker - Trøndelag

Kompetansen på tynning styrkes

Av Anne Lønvik | 30. september 2010

Skogbruket i Sør-Trøndelag gratuleres med Morten Lien som i september har gjennomført instruktørkurs og ble autorisert til å være instruktør i tynning. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 30.09.2010 Sammen med de øvrige fagtemaene han er utdannet i har skogbruket i Sør-Trøndelag fått en meget sterk og dyktig medarbeider innenfor hele fagområdet skogskjøtsel og bestandspleie.…

Vil analysere kulturtiltak

Av Anne Lønvik | 29. september 2010

Skogbruk er ei langsiktig næring der valg som tas tidlig i omløpet får konsekvenser mange tiår framover. Valg er forbundet med kostnader eller investeringer. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.09.2010   Skognæringa i Trøndelag, i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap, ønsker derfor å beregne den økonomiske nytten av tiltak som gjøres…

Trenger mer kunnskap

Av Anne Lønvik | 29. september 2010

Rådgivende organ, skogplanteskolene og skogeierne trenger kunnskap om skogens klimatilpasning for å være i stand til å ta riktige beslutninger for effektiv og sikker skogproduksjon i framtida. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.09.2010 Skognæringa i Trøndelag, Skogplanter Midt-Norge og Det norske Skogfrøverket ønsker derfor i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap og…

Ser lyst på skogsvegframtida

Av Anne Lønvik | 24. september 2010

Flere små og store oppdrag i løpet av det siste halve året gjør at vegplanlegger Are Søreng i Sør-Trøndelag ser lyst på fortsettelsen. Samtidig står utfordringene i kø. Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 24.09.2010   Etter seks måneder i prosjektstillingen som vegplanlegger oppsummerer Søreng med at det trengs en større synlighet av behovet…

Forvirring etter DN-utspill

Av Anne Lønvik | 24. september 2010

Direktør Janne Solli i Direktoratet for Naturforvaltning uttalte onsdag til NRK at det er for lite gammel skog i Norge, særlig i Trøndelag. Tall fra Norsk institutt for skog og landskap sier noe annet. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 24.09.2010 DN-direktøren uttalte seg i forbindelse med den nylig fremlagte Naturindeksen og mente at…