Nyhetssaker - Trøndelag

Langt mellom liv og lære

Av Linn Hege Bragstad | 6. september 2021

I Inderøyningen som kom ut 20. august, kan vi lese at Inderøy Senterpartiet skal satse på skogen. Det er en satsing vi i Skognæringa kyst vil hilse velkommen og mener er aldeles riktig. Ny skole bygges med masse betong på Utøy, noe som forårsaker liten lokal verdiskaping og mye klimagassutslipp

Valgkampmøte– Skog og tre for framtida 26.08.2021

Av Linn Hege Bragstad | 31. august 2021

26.08.2021 inviterte skognæringa i Trøndelag i regi Woodworks! fylkespolitikere i Trøndelag til valgkampmøte. Arrangementet, som ble avholdt på Norske Skog Skogn, ble vellykket.

WoodWorks! Cluster inviterer til webinaruke

Av Linn Hege Bragstad | 30. april 2021

WoodWorks! Cluster sin konferanseuke er allerede blitt en tradisjon, og derfor er det en glede igjen å kunne invitere til ei uke med spennende tema hver dag. Sett av datoene fra 03. – 07. mai for 1,5 time med faglig påfyll.​ Innholdet spenner fra nyheter innen skog, fiber, bygg og klima, til framtidas kamp om…

Vil støtte skognæringa

Av Helge Kårstad | 23. oktober 2019

Arbeidet på den nye fleirbrukskaia i Nærøy i Trøndelag starta nyleg opp, og vil vere ferdig kring årsskiftet. Familiebedrifta Emilsen Fisk AS går inn med relativt mykje kapital i anlegget, og seier m.a. at dei vil støtte ei lokal, grøn og framtidsretta skognæring Tekst og foto: Helge Kårstad Eit prioritert områdeNedslagsfeltet til den nye tømmerkaia…

Utvikler nytt dørsystem i trefiber

Av Anne Lønvik | 1. juli 2019

ARENA SKOG-aktører samarbeidspartnere i prosjekt som skal utvikle dørsystem av trefiber Kvanne Industrier AS fra Surnadal får kyndig hjelp fra Magne Løfaldli og Innveno når de nå skal gå i gang med å utvikle et helt nytt dørsystem hvor kjernen i den nye døren skal lages av trefiber. Med seg på laget har de også…

NordGen Skogs temadag vår 2019: Skogfrø- og planteforsyning for et nordisk framtidsklima

Av Red Aktør | 26. januar 2019

NordGen Skog inviterer, i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, Skogfrøverket og Arena skog, til temadag om frø- og skogplanteforsyning i et framtidsperspektiv

Skognæringa i Trøndelag frykter at skogvern vil gi råstoffmangel

Av Linn Hege Bragstad | 17. desember 2018

Miljødirektoratet er i ferd med å kartlegge 84.000 dekar skog på Helgeland med tanke på vern. Både Trønder-Avisa og Namdals-Avisa hadde siste uke store oppslag som viser hvorfor et slikt vern vil ha så store konsekversen for skognæringa ikke bare i Nordland, men også i Trøndelag.

Økende mengde gammelskog i Trøndelag

Av Anne Lønvik | 5. oktober 2010

Det har de siste 10 årene vært en betydelig økning av gammel skog i Trøndelag. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 De nye tallene for skogressursene i Trøndelag viser at vi ikke bare har en betydelig økning i kubikkmasser og tilvekst. Det har de siste 10 årene vært en betydelig økning, hele 45 prosent,…

Ny prosjektleder

Av Anne Lønvik | 5. oktober 2010

Kirsti Haagensli (46) er ansatt som ny prosjektleder for Kystskogbruket. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 Kirsti Haagensli (bildet) startet mandag 4.oktober som ny prosjektleder for Kystskogbruket etter Mathias Sellæg. Haagensli kommer fra stillingen som kommunalsjef i Grong kommune, en stilling hun har hatt i 12 år. Den nye prosjektlederen gikk ut fra…

Uttalelse til Giske

Av Anne Lønvik | 4. oktober 2010

Skognæringa i Trøndelag ønsker å sette fokus på behovet for langsiktige konkurransedyktige rammevilkår for sine næringer. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 04.10.2010 I sitt møte nylig vedtok derfor Skognæringa i Trøndelag å sende følgende uttalelse til nærings- og handelsminister Trond Giske: ”Regjeringen presenterte 14.september en ny statlig garantiordning for industrikraft. Ordningen forventes å…