Nyhetssaker - Trøndelag

Vil støtte skognæringa

Av Helge Kårstad | 23. oktober 2019

Arbeidet på den nye fleirbrukskaia i Nærøy i Trøndelag starta nyleg opp, og vil vere ferdig kring årsskiftet. Familiebedrifta Emilsen Fisk AS går inn med relativt mykje kapital i anlegget, og seier m.a. at dei vil støtte ei lokal, grøn og framtidsretta skognæring Tekst og foto: Helge Kårstad Eit prioritert områdeNedslagsfeltet til den nye tømmerkaia…

Utvikler nytt dørsystem i trefiber

Av Anne Lønvik | 1. juli 2019

ARENA SKOG-aktører samarbeidspartnere i prosjekt som skal utvikle dørsystem av trefiber Kvanne Industrier AS fra Surnadal får kyndig hjelp fra Magne Løfaldli og Innveno når de nå skal gå i gang med å utvikle et helt nytt dørsystem hvor kjernen i den nye døren skal lages av trefiber. Med seg på laget har de også…

NordGen Skogs temadag vår 2019: Skogfrø- og planteforsyning for et nordisk framtidsklima

Av Red Aktør | 26. januar 2019

NordGen Skog inviterer, i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, Skogfrøverket og Arena skog, til temadag om frø- og skogplanteforsyning i et framtidsperspektiv

Skognæringa i Trøndelag frykter at skogvern vil gi råstoffmangel

Av Linn Hege Bragstad | 17. desember 2018

Miljødirektoratet er i ferd med å kartlegge 84.000 dekar skog på Helgeland med tanke på vern. Både Trønder-Avisa og Namdals-Avisa hadde siste uke store oppslag som viser hvorfor et slikt vern vil ha så store konsekversen for skognæringa ikke bare i Nordland, men også i Trøndelag.

Økende mengde gammelskog i Trøndelag

Av Anne Lønvik | 5. oktober 2010

Det har de siste 10 årene vært en betydelig økning av gammel skog i Trøndelag. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 De nye tallene for skogressursene i Trøndelag viser at vi ikke bare har en betydelig økning i kubikkmasser og tilvekst. Det har de siste 10 årene vært en betydelig økning, hele 45 prosent,…

Ny prosjektleder

Av Anne Lønvik | 5. oktober 2010

Kirsti Haagensli (46) er ansatt som ny prosjektleder for Kystskogbruket. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 Kirsti Haagensli (bildet) startet mandag 4.oktober som ny prosjektleder for Kystskogbruket etter Mathias Sellæg. Haagensli kommer fra stillingen som kommunalsjef i Grong kommune, en stilling hun har hatt i 12 år. Den nye prosjektlederen gikk ut fra…

Uttalelse til Giske

Av Anne Lønvik | 4. oktober 2010

Skognæringa i Trøndelag ønsker å sette fokus på behovet for langsiktige konkurransedyktige rammevilkår for sine næringer. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 04.10.2010 I sitt møte nylig vedtok derfor Skognæringa i Trøndelag å sende følgende uttalelse til nærings- og handelsminister Trond Giske: ”Regjeringen presenterte 14.september en ny statlig garantiordning for industrikraft. Ordningen forventes å…

Kompetansen på tynning styrkes

Av Anne Lønvik | 30. september 2010

Skogbruket i Sør-Trøndelag gratuleres med Morten Lien som i september har gjennomført instruktørkurs og ble autorisert til å være instruktør i tynning. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 30.09.2010 Sammen med de øvrige fagtemaene han er utdannet i har skogbruket i Sør-Trøndelag fått en meget sterk og dyktig medarbeider innenfor hele fagområdet skogskjøtsel og bestandspleie.…

Vil analysere kulturtiltak

Av Anne Lønvik | 29. september 2010

Skogbruk er ei langsiktig næring der valg som tas tidlig i omløpet får konsekvenser mange tiår framover. Valg er forbundet med kostnader eller investeringer. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.09.2010   Skognæringa i Trøndelag, i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap, ønsker derfor å beregne den økonomiske nytten av tiltak som gjøres…

Trenger mer kunnskap

Av Anne Lønvik | 29. september 2010

Rådgivende organ, skogplanteskolene og skogeierne trenger kunnskap om skogens klimatilpasning for å være i stand til å ta riktige beslutninger for effektiv og sikker skogproduksjon i framtida. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.09.2010 Skognæringa i Trøndelag, Skogplanter Midt-Norge og Det norske Skogfrøverket ønsker derfor i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap og…