Møre og Romsdal: Samling i nettverket for bærekraftige bygg

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer til samling i nettverket for bærekraftige bygg, om rehabilitering av bygg. Den er rettet både mot kommuner og næringsliv som har interesse for en bærekraftig måte å forbedre formålsbyggene våre på. Tid: 30. november kl 9.30 – 15.00 Sted: Molde fjordstuer De fleste av morgendagens bygg er allerede bygget…

Les mer

Umusikalsk av Betongindustrien

Betongindustrien har stevnet staten for konkurransevridning ved å sende klage til ESA over statens ordninger for å øke trebruk i Norge. Tekst: Ole H. Bakke Samtidig har staten forpliktet seg til å investere i prosjektet Langskip til 25 milliarder kroner, som blant annet skal bidra til å grønnvaske norsk sement- og betongindustri ved å forsøke…

Les mer

35 mill. kroner til 3 tømmerkaiar

Åndalsnes, Mandal og Salten i Sørfold kommune har nyleg fått tilskot til bygging av tømmerkaiar med baklager.Tekst og foto: Helge Kårstad – «Tømmerkaier har en betydningsfull rolle for kystskogbruket. Næringen er helt avhengig av å få transportert virket ut i markedet på en kostnadseffektiv måte. Siden ordningen ble etablert i 2012 har 30 kaier fått…

Les mer

Dette må løysast raskt

Transportøkonomisk Institutt sin rapport «Samfunnsøkonomisk nytte av å fjerne flaskehalsar i tømmertransport på kommunale vegar» var tema under ei samling i Sand, Suldal kommune i Rogaland førre veke.– «Dette må løysast raskt», var den einstemmige konklusjonen frå ei godt representert jord- og skognæring i fylket.Tekst og foto: Helge Kårstad Varaordførar Øyvind Lovra Tveitane yngste alle…

Les mer

Oppstartsmøte av prosjektet Analyse av flaskehalser i Møre og Romsdal

Tirsdag 19. oktober 2021 var vi samlet i Molde på Scandic Alexandra for å kick-starte prosjektet som skal analysere og kartlegge flaskehalser i Møre og Romsdal. Transportøkonomisk Institutt (TØI) har nylig utarbeidd en samfunnsøkonomisk nytteanalyse av å fjerne flaskehalser for næringstransport på kommunale veier i Vestland og Rogaland. Det er også tatt med fylkesveier med…

Les mer

Fylkestinget i Troms og Finnmark på skognærings- og bærekraftsmålsseminar

Tekst og foto: Rune Hedegart Torsdag 21. oktober avsluttet Fylkestinget i Troms og Finnmark sine forhandlinger gjennom uka med seminaret: «Hvordan skal fylket levere på FNs Bærekraftsmål», der mulighetene i skognæringa var tema. Skognæringa kyst stod ansvarlig for det faglige innholdet, som ble gitt gjennom fem innlegg om diverse tema fra skog til ferdig produkt,…

Les mer

Statsbudsjettet 2022

Et statsbudsjett med verbale visjoner for skog, klima og infrastruktur. Men pengene uteblir.Tekst og foto: Helge Kårstad   For skogbruket er det særlig to kapittler over Landbruks- og matdepartementets budsjett som er viktige:1. Kapittel 1150, Jordbruksavtalen.Post 50, Tilskudd til Landbrukets Utviklingsfond. Denne posten er som vanlig allerede forhandlet ferdig, og det er satt av 221…

Les mer

Verdien av tre i Vestland

Tysdag 5.oktober vart det gjennomført eit fagseminar om verdien av tre på Vestlandet. Både kommunar, fylkeskommune, statsforvaltarar, politikarar og næringsaktørar var invitert til seminaret som vart halden på Gimmeland gaard på Bontveit. 35 stk hadde tatt turen, blant anna politikarar frå stortinget og fylkestinget.

Les mer

Glede over statsbudsjettet

Det er gledelig at arbeidet med kystskogbruket følges opp med særskilt prioritering. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.10.2010 I Landbruks- og matdepartementets budsjettforslag for 2011 står følgende om hvorfor Kystskogbruket blir særlig prioritert: ”Kystskogbruket har særskilte utfordringar. Nokre av dei viktigaste er knytt til eigedomsstrukturen; mange små eigedommar, mindre tradisjonar for aktivt skogbruk,…

Les mer