Ellevill glede på Stord

Det var stor stemning på Stord då Landbruksdirektoratet forrige veke gjorde kjent løyvingar til tømmerkaiar for 2023. Seks tømmerkaier deler 20 millionar kroner i år og ein av desse var Sørstokken tømmerkai på Stord.Tekst og foto: Helge Kårstad I grevens tidBygging av tømmerkaier og tilgang til sjøtransport har vore avgjerande for at resultata av skogreisinga…

Les mer

Mange vegar med flaskehalsar for tømmertransport

På oppdrag frå Skognæringa Kyst har Transportøkonomisk Institutt gjennomført ein analyse over flaskehalser på kommunale vegar i Møre og Romsdal. I samband med opning av Håem tømmerkai i Ålesund vart resultata av analysen presenterte.Tekst: Helge KårstadBilde: Kystskogbruket Berre 30% av kommuneveganeTidlegare har Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestland) fått utført denne analysen. Resultata har…

Les mer

MINNEORD

Taubaneentreprenør Vidar Rørvik, mannen som vinsjet ut verdens mest kjente hogstflate «Fakkelmannen» i Øyer i Gudbrandsdalen før Vinter-OL i 1994, gikk bort 7. oktober. Det var med stor sorg vi fikk høre at Vidar hadde gått bort, men det var jo ikke helt uventet slik sykdommen hans utviklet seg. Vidar var åpen om sykdommen til…

Les mer

Ei historisk samling

Virkeskjøparane Nortømmer, Glommen Mjøsen Skog, AT Skog og Allskog signerte 16. mai 2023 ein handlingsplan med føremål å prøve sikre eit norsk taubanemiljø i framtida. Ein del av handlingsplanen var å peike ut skogbruksleiarar som skal få spesialopplæring på taubanedrift, og som blir involverte ved taubaneoppdrag. Denne veka var 10 skogbruksleiarar samla i Rosendal.Tekst og…

Les mer

WoodWorks! etterlyser mer bruk av tre i offentlige bygg i Trøndelag

6. oktober ble det publisert et innlegg i Trønderdebatt, der WoodWorks!, skognæringsnettverket i Trøndelag, bemerker at fagre ord om det grønne skiftet ikke følges opp i det virkelige liv. Sjøl om tre konkurrerer godt som byggemateriale, bygger det offentlige alt for ofte med svært lite trebruk. Stål og betong skal brukes der det egner seg…

Les mer

Tøffe karar i tøft terreng

Vi er i vakre Hardanger ein regntung haustdag. I den stupbratte lia mot Hardangerfjorden arbeider Rørvik Taubanedrift AS. Dei lange, tunge grantrea fell tungt i bakken, ein sprek kar finn gode fotfeste i lia, stroppar trea, vinkar klar og like etter er trea på veg opp til skogsbilvegen for å bli kvista og kappa.  Tekst…

Les mer

Svakt statsbudsjett for ei grønn omstilling

Vil Regjeringa ha ei grønn omstilling? I såfall, hvorfor synliggjøres det ikke i forslag til Statsbudsjett for 2024? Vi ser få tiltak i budsjettet som styrker skog og trenæringa, som vi anser so den viktigste næringa å lykkes med i det grønne skiftet.

Les mer

Sylvi Listhaug opnar Håhjem tømmerkai

Fredag 3. november kl. 10.00 vil stortingsrepresentant Sylvi Listhaug opne Håhjem tømmerkai, Ålesund kommune i Møre og Romsdal.Same dag og same stad vil ein fersk rapport frå Transportøkonomisk Institutt om flaskehalsar på kommunale vegar bli presentert. Begge arrangementa er opne for alle, og det er venta mykje folk.Tekst og foto: Helge Kårstad Skog frå Nordre…

Les mer