Aktuelt

Vil støtte skognæringa

Arbeidet på den nye fleirbrukskaia i Nærøy i Trøndelag starta nyleg opp, og vil vere ferdig kring årsskiftet. Familiebedrifta Emilsen Fisk AS går inn med relativt mykje kapital i anlegget, og seier m.a. at dei vil støtte ei lokal, grøn og framtidsretta skognæring Tekst og foto: Helge Kårstad Eit prioritert områdeNedslagsfeltet til den nye tømmerkaia…

Les mer »

Taubanesamling 2019

Vil du sjå verdas mest avanserte skogsdrift i bratt terreng.Kom til Sandane i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane fredag 15. november. Her blir det både fart, spenning, faglege innspel og gode diskusjonar. Du er og Velkommen !Årets Taubanesamling føregår på Kvitenes, Sandane i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Det blir oppmøte på Gloppen Hotell…

Les mer »

Betyr FNs bærekraftsmål noe for utvikling av skog – og trenæringa ?

Dette var utgangspunktet da skog- og trenæringsaktører i Nordland i mai var samlet over to dager for å vurdere framtidige satsingsområder og mulige utviklingssenarioer i de kommende åra. Vi trenger kunnskap om fortida for å forstå nåtida, og for å se inn i framtida. Og til å bygge bevissthet rundt hva skog- og trenæringa faktisk…

Les mer »

Kystskogkonferansen 2019

Årets utgave av Kystskogkonferansen går av stabelen tirsdag 5.november 2019 i Clarion Hotel Bergen Airport. Det faglige temaet denne dagen vil omhandle foryngelse av skog. Grundig foryngelse av skogen etter hogst er et av de viktigste tiltakene skogeier kan utføre for framtidig produksjon, kvalitet og inntekt fra egen skog. Vi setter derfor av en hel…

Les mer »
Interesserte politikere i panelet

Vi må legge til rette for mer skogbasert industri i Nordland

Interesserte politikere møtte skognæringa i Nordland på seminar i Mosjøen før valget. Skog som en del av klimaløsningen og skogbasert industri ble løftet fram av både innledere og politikere.   Den 26. august arrangerte Skognæringsforum Nordland skogpolitisk seminar i Mosjøen. Under tittelen «VISJONER FOR EI BÆREKRAFTIG SKOGNÆRING I NORDLAND» ble politikerne presentert skogfaglige fakta for…

Les mer »

Med trua på klimavenlege trebåtar

Jørn Magne Flesjå frå Finnøy i Rogaland må seiast å vere ein ekte naturforvaltar i det grøne skiftet. Etter utdanning ved båtbyggjarskulen i Jondal starta han Ryfylke Båtbyggeri i 1993. I dag har han 2 tilsette, rikeleg med arbeid og trua på ei lys framtid for klimevenlege trebåtar.Tekst og foto: Helge Kårstad Særeige industrilokale– «Eg…

Les mer »

Populær temakonferanse om nettverksbygging i skognæringa

Kvinner i Skogbruket (KiS) inviterte til temakonferanse om nettverksbygging i skognæringa på Holmen Gård i Verdal til glede for en engasjert gjeng med damer – alle med en fot – eller to – i skogbruket. En undersøkelse gjennomført av KiS viser at kvinnelige skogeiere ønsker å styrke det skogfaglige kunnskapsgrunnlaget, samt at det er stor…

Les mer »

Seminaret TREmuligheter vel gjennomført

– Framtida er TREffsikker! En innholdsrik dag med sterkt faglig program om innovativ og framtidsrettet trebruk ble vel gjennomført da Seminaret TREmuligheter gikk av stabelen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Møteleder Karin Hovde i KUN ledet forsamlingen med stor overvekt av damer igjennom et rikt program. Første foredragsholder var rektor i Nord Universitet Hanne Solheim Hansen…

Les mer »

Millionar i gevinst

Det kommunale vegnettet i kystskogfylka er ifølge veglista ekstremt dårleg. I Vestlandsfylka er ca. 75% av kommunevegane ikkje tillate for vogntog. Knapt noko land i Europa har så dårlege distriktsvegar.På oppdrag frå Kystskogbruket har NIBIO rekna ut at det berre i Sogn og Fjordane årleg kan sparast inntil 3 millionar kroner om dei viktigaste kommunevegane…

Les mer »