Aktuelt

Millionar i gevinst

Det kommunale vegnettet i kystskogfylka er ifølge veglista ekstremt dårleg. I Vestlandsfylka er ca. 75% av kommunevegane ikkje tillate for vogntog. Knapt noko land i Europa har så dårlege distriktsvegar.På oppdrag frå Kystskogbruket har NIBIO rekna ut at det berre i Sogn og Fjordane årleg kan sparast inntil 3 millionar kroner om dei viktigaste kommunevegane…

Les mer »

Viktig i eit klimaperspektiv

Mykje folk frå skognæring, hamnenæring, kommunar og fylke var samla då landbruks- og matminister Olaug Bollestad opna Egersund Tømmerterminal denne veka. Eit aktivt skogbruk er viktig for sysselsetjing og verdiskaping, men også viktig i eit klimaperspektiv sa ministeren mellom anna.Vi har denne gongen laga ein bildereportasje frå opninga.Tekst og foto: Helge Kårstad

Les mer »

Statsråden opnar Egersund Tømmerterminal

Mandag 2. september klokka 11.00 vil landbruks- og matminister Olaug Bollestad opne Egersund Tømmerterminal. Terminalen sikrar skogeigarane i regionen ein framtidig tilgang til sjøtransport og medverkar til relativt store kutt i logistikk- og fraktkostnader for skogsvirke Med ein prislapp på 24 millionar kroner, der staten ved Landbruks- og matdepartementet har løyvd 19 millionar kroner i…

Les mer »

Skognæringen i Midt-Norge prioriteres nasjonalt

Næringsklyngen Arena Skog går mot et taktskifte. Etter tre år med gode resultater på landsbasis ønsker bedriftene å satse fem nye år. – Allerede nå ser vi virkninger, sier klyngeleder Kjersti Kinderås. Kinderås forteller at noen av de nye mulighetene i klyngesamarbeidet er å fore laks med gjær fra trær, Hurtigruten skal fra 2021 gå…

Les mer »

Senterpartileder Vedum er klar i sin oppfatning om vern av skog

Partilederen på besøk hos Moelven Van Severen -I Norge er det mer enn 10 prosent av skogen som står slik til at den er ulønnsom å drive ut. Dette er skog som verner seg selv, sa ordfører Steinar Lyngstad i Namdalseid kommune til Namdalsavisa i en artikkel fra 6.august 2019. Lyngstad fikk støtte fra Senterpartileder…

Les mer »

Klimaskog stanser ørkenspredning

Leder for fylkeskommunalt oppfølgingsprogram i Kystskogbruket og Arbeiderpartipolitiker Stig Klomsten svarte på innlegget fra SV om utenlandske produksjonstreslag. SV sin bekymring for skogørken burde vært underordnet det reelle problemet verden står overfor: at halve jorda vil fremstå som ørken hvis vi fortsetter som i dag. At SV støtter regjeringen i dette spørsmålet er merkelig. Trøndelag…

Les mer »

“Sitkagran – verdifull ressurs i en langsiktig tankegang”

“Sitkagran er en verdifull ressurs i en langsiktig tankegang” uttalte Knut Dreier i Trønder-Avisa og Namdalsavisa 16.juli 2019. Sakene tar for seg hvorvidt Sitkagran er “en pøbelgran eller en verdifull klimakjempe”. Knut Dreier er administrerende direktør ved Moelven Van Severen og styringsgruppeleder i Arena Skog. Til Trønder-Avisa og Namdalsavisa i en artikkel fra 16.juli forteller…

Les mer »

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside klar til å gå sommeren i møte. Vi er stolte og glade over å endelig kunne publisere vår splitter nye hjemmeside for Kystskogbruket. Skognæringa har de siste årene blitt ei svært tidsriktig næring med tanke på å nå framtidige klimamål. Dermed er det på sin plass at denne moderne næringa også får ei…

Les mer »