Stor interesse for landbruksbygg i tre

Rogaland skognæringsforum arrangerte torsdag 16. september fagdag om landbruksbygg i tre på Bryne. 45 påmeldte vitner om stor interesse for bruk av tre blant bønder på Jæren. Fagdagen ble gjennomført i samarbeid med Statsforvalteren, Rogaland fylkeskommune og Rogaland Bondelag. Tekst og foto: Kjell Terje Skrunes Dagen var satt sammen av en seminardel på Bryne Kro…

Les mer

Hvordan blir framtidens skogsmaskin?

WoodWorks! Cluster (Skog- og trenæringsnettverket i Trøndelag) reiste nylig til Finland sammen med en rekke skogsentrerprenører og tømmerforhandlere for se på det siste nye innen skogsmaskiner. Delegasjonen gjennomførte en workshop med skogsmaskinprodusenten Ponsse som ligger langt fram i utviklingen av ny teknologi til skognæringen. Utfordringer rundt kjørespor og uttak av tømmer i bratt terreng ble…

Les mer

Vel gjennomført Skog i Nord 22!

Nord-Norges Skogmannsforbund, som feirer 110 år med historie i år, inviterte til skogkonferansen “Skog i Nord 22” som gikk av stabelen 16 og 17 august i Alta. Temaet for konferansen var “Økende ressurser gir nye muligheter”  Nord-Norges Skogsmannsforbund ble stiftet i Tromsø 19. mars 1912. Hensikten var å samle skogfaglig personale i nord for faglige…

Les mer

Vi treng taubaner i Norge

Skogkurs sine nye flotte lokale i Brumunddal var møtestaden for Taubanesamlinga 2022.Heile skogsnorge var representert, og kravet frå alle var eintyding: vi treng eit sterkare fokus på taubaner i norsk skogbruk framover.Tekst og foto: Helge Kårstad I regi av Norske Taubanelag og i samarbeid med Kystskogbruket og Skogkurs vart årets taubanesamling arrangert hos Skogkurs på…

Les mer

Veileder for valg av riktig hogsttidspunkt

Skogkurs har utviklet en veileder til hjelp for valg av rett alder å hogge skogen. Konklusjonen er krystallklar; det er svært mye å hente både økonomisk og i klimaeffekt ved å vente med å hogge skogen til den er hogstmoden, dvs oppnådd hogstklasse 5. Det er snakk om to til tre ganger så stor netto…

Les mer

7 nye skissesøknader er prioriterte

Nyleg offentleggjorde Landbruksdirektoratet namna på 7 prioriterte skissesøknader om utbygging av tømmerkai. Med løyving og seinare iverksetjing av desse søknadane, ventar vi at det meste er gjort innan eit par år når det gjeld utbygging av tømmerkaiar i kystskogfylka.Tekst og foto: Helge Kårstad Det starta i 2012Det har vore ei aktiv, effektiv og rask utbygging…

Les mer

Kystskogbruket vil øke skogplantinga

Skognæringa Kyst gjennomfører nå et prosjekt, på vegne av statsforvaltergruppa i Kystskogbruket, for å finne svar på hvorfor enkelte skogeiere ikke planter etter hogst.  -Vi ønsker å avdekke hvorfor det ikke plantes, for at man kan jobbe målretta for å forbedre aktiviteten. Undersøkelsen har derfor ett overordna spørsmål vi ønsker å få svar på; «hvorfor…

Les mer

Taubanesamling i Brumunddal

Det er mykje bratt skogsterreng i Norge og det vesle taubanemiljøet er bokstaveleg tala ute i hardt veir for tida. Leiar Torbjørn Frivik i Norske Taubanelag ynskjer alle med interesse for skogsdrift i bratt skogsterreng i Norge velkomne til taubanesamlinga i år.Tekst og foto: Helge Kårstad Taubanesamlinga 2022 føregår fredag 12. august i Brumunddal. Leiar…

Les mer