Nyhetssaker - Nordland

Nytt hefte om sitkagran

Av Anne Lønvik | 24. september 2010

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 24.09.2010 Ørnulf Kibsgaards historiske artikkel om sitkagran i Helgeland, danner kjernen i et nytt hefte utgitt av Helgeland Skogselskap og Nord-Norges Skogmannsforbund. ”Den vegetasjonen vi har i dag på Helgeland er ung i jordhistorisk sammenheng. For 10-12.000 år siden svant iskappa inn. Den hadde dekket nesten alt land i…