Nyhetssaker - Nordland

Han skapte ei næring

Av Linn Hege Bragstad | 14. mai 2019

Per Arne Rahka har vore skogreisingsleiar i Hamarøy. I dag er haustinga av skogreisingskogen starta, og dette gjev både arbeid og gode inntekter til mange. Takka vere skogreisingsleiaren på Hamarøy og likeeins i eit par hundre kommunar i landet. Skogreisingsleiaren, ein slags Isak Sellanraa som i Markens Grøde vil mange hevde. Han skapte ei næring.…

Skogpådriver på plass på Indre Helgeland

Av Linn Hege Bragstad | 25. april 2019

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 25.04.2019 Nordland har endelig fått egen skogpådriver. Svein Yngve Hegland starta i mars opp i jobben som skogpådriver for Indre Helgeland. Skognæringsforum Nordland har siden 2015 jobbet for å få på plass skogpådriverordning også i Nordland. De fem kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Hemnes og Rana har bidratt med planlegging…

Nordland vil byggje 4 nye tømmerkaier

Av Linn Hege Bragstad | 9. mars 2019

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 09.03.2019 Denne veka samlast skognæring, skogforvaltning og interesserte utbyggjarar av tømmerkaier i Nordland. Møtet var lagt til fylkesmannen sine lokaler i Bodø. Stor oppslutnad frå interesserte skogbrukarar og kaibyggarar frå Brønnøysund, Salten, Steigen og Stokmarknes resulterte i «stinn brakke». Stor trong for betre infrastruktur i NordlandAvdelingsdirektør John Kosmo opna…

Kom til Hattfjelldal Olaug!

Av Red Aktør | 24. januar 2019

Bygda med hjørnesteinsbedriften Arbor, som produserer sponplater basert på råstoff fra skogen.

Næringsråden i Nordland setter fokus på skogvern

Av Red Aktør | 15. januar 2019

Næringsråd Ingelin Noresjø (KrF) i Nordland setter sammen med Arbor Hattfjelldal fokus på konsekvensene av det økende skogvernet i Nordland.

Dette er skikkelig artig!

Av Red Aktør | 14. januar 2019

Dette er skikkelig artig. Jeg lærer noe hele tida, sier Aksel Tverå til avisa Helgelendingen. Han er elev ved naturbrukslinja ved Mosjøen videregående skole, og roser skolens opplæring i skogbruk.

Videreforedling av trevirke på Indre Helgeland

Av Red Aktør | 2. januar 2019

Arbor Hattfjelldal, Susendalen Bygdesag, Børgefjell-laft og Norgesvinduet Svenningdal er alle trebearbeidende bedrifter i kommunene Grane og Hattfjelldal. Dette genererer over 190 fullstillinger med ringvirkninger for regionen.

Vellykket skogsamling i Vesterålen

Av Anne Lønvik | 30. september 2010

Rundt 40 personer fra nær og fjern var med da prosjektet “Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket” arrangerte skogsamling i Vesterålen 20.-21. september. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 30.09.2010 Samlingen var et tiltak i Fylkesmannens prosjekt Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket og i tillegg til de aller fleste av skogfunksjonærene i Nordland, deltok skogbrukslederne i Allskog, Statskog,…

Nytt hefte om sitkagran

Av Anne Lønvik | 24. september 2010

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 24.09.2010 Ørnulf Kibsgaards historiske artikkel om sitkagran i Helgeland, danner kjernen i et nytt hefte utgitt av Helgeland Skogselskap og Nord-Norges Skogmannsforbund. ”Den vegetasjonen vi har i dag på Helgeland er ung i jordhistorisk sammenheng. For 10-12.000 år siden svant iskappa inn. Den hadde dekket nesten alt land i…