Nyhetssaker - Nordland

Skogvernprosessen på Helgeland – mangelfull konsekvensanalyse

Av Linn Hege Bragstad | 9. juli 2021

Skognæringsforum Nordland sendte 14. juni brev til fylkestingspolitikerne i Nordland for å gjøre dem oppmerksomme på status for skogvernprosessen på Statskogs grunn på Indre Helgeland og at skognæringsaktører ikke er blitt kontaktet i forbindelse med utredningsarbeidet.

Tømmerkaier 2020 – 44,5 millionar kroner fordelte

Av Helge Kårstad | 7. desember 2020

Nyleg løyvde Landbruksdirektoratet tilskot til 5 tømmerkaiar. Siden 2013 er det løyvd 378 millionar kroner i statstilskot til 29 tømmerkaier frå Drammen til Lenvik i Troms. Krav om tinglyste rettar sikrar skogeigarane tilgang til sjø i nær sagt all framtid.Tekst og foto: Helge Kårstad Følgjande tømmerkaiar har fått statstilskot i 2020, totalt 44,5 mill kr.…

Dette var skamkjekt

Av Helge Kårstad | 25. september 2020

Dette var skamkjekt sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad då ho denne veka opna Risøyhamn Tømmerkai i Nordland. I talen sin understreka ho skogen sin positive verknad på klima, og sa at dei utanlandske treslaga som var planta under skogreisinga også var viktige i så måte. Vi har laga ein bildereportasje frå opninga. Tekst og…

Statsråden opnar Risøyhamn tømmerkai

Av Helge Kårstad | 24. august 2020

Tysdag 22. september kl. 10.45 vil statsråd Olaug Bollestad kome til Risøyhamn på Andøy i Nordland for å opne ein tømmerkai i ei ny fleirbrukshavn like ved hurtigrutekaia.Tekst og foto: Helge Kårstad Ordførar Knut Nordmo er glad for at statsråden vitjar Andøy kommune  denne dagen, der fleire andre møter også står på programmet. Programmet på…

Hvordan sikrer vi framtidig skogbruk?

Av Linn Hege Bragstad | 13. juli 2020

Skognæringsforum Nordland, Skogpådriver Indre Helgeland og Mosjøen videregående skole inviterer skognæringsaktører, politikere og forvaltning til fagdag om: hvordan sikrer vi framtidig skogbruk? Rekruttering og skogskjøtsel.  Torsdag 27. august kl. 09.00 – 15.00 2020 på Marka vgs. i Mosjøen Målgruppe for fagdagen: rådgivere i skolen, skogeiere, skogbruksansvarlig i kommunene, øvrig veiledningsapparat, skogsentreprenører og beslutningstakere knyttet til…

Helgelendingen: Nytt skogprosjekt – planter for framtida

Av Anne Lønvik | 29. juni 2020

Avisa Helgelendingen i Nordland skrev onsdag 24.juni om et nytt skogprosjekt hvor elever på 2.trinn ved Mosjøen Skole var på besøk i Trollvar Naturpark for å plante hvert sitt bittelille grantre i et område som har fått navnet Sirkelskogen. 

Stort samfunnsbidrag fra de skogbaserte bedriftene i Grane og Hattfjelldal.

Av Linn Hege Bragstad | 12. mars 2020

  De skogbaserte verdiskaperne i Grane og Hattfjelldal løftes fram. Gjennom et utviklingsprosjekt i de to kommunene, synliggjøres arbeidsplasser og ringvirkninger de skogbaserte aktørene bidrar med i sine lokalsamfunn. Bærekraftig verdiskaping for framtida! «Skogkvelden» som ble arrangert 10. mars på Grane bygdetun er et av flere tiltak i prosjektet. Her fikk et godt oppmøte fra…

Vil støtte skognæringa

Av Helge Kårstad | 23. oktober 2019

Arbeidet på den nye fleirbrukskaia i Nærøy i Trøndelag starta nyleg opp, og vil vere ferdig kring årsskiftet. Familiebedrifta Emilsen Fisk AS går inn med relativt mykje kapital i anlegget, og seier m.a. at dei vil støtte ei lokal, grøn og framtidsretta skognæring Tekst og foto: Helge Kårstad Eit prioritert områdeNedslagsfeltet til den nye tømmerkaia…

Interesserte politikere i panelet

Vi må legge til rette for mer skogbasert industri i Nordland

Av Linn Hege Bragstad | 26. september 2019

Interesserte politikere møtte skognæringa i Nordland på seminar i Mosjøen før valget. Skog som en del av klimaløsningen og skogbasert industri ble løftet fram av både innledere og politikere.   Den 26. august arrangerte Skognæringsforum Nordland skogpolitisk seminar i Mosjøen. Under tittelen «VISJONER FOR EI BÆREKRAFTIG SKOGNÆRING I NORDLAND» ble politikerne presentert skogfaglige fakta for…

Trenger flere skogsbilveger i Nordland

Av Red Aktør | 25. juni 2019

Skogbilvegdekninga i Nordland er bare en tidel av innlandets, i tillegg har vi fremdeles utfordringer med flaksehalser på offentlig vegnett. “Vi er nødt til å få opp skogsbilvegbygginga”, sa fylkestingspolitiker og Kystskogbruksrepresentant Arve Knutsen. Dette er bakgrunnen for at Skognæringsforum Nordland satte “Skogsbilveg og Transport av tømmer i Nordland” på dagorden på årets fagdag. Den…