Nyhetssaker - Nordland

Hvordan sikrer vi framtidig skogbruk?

Av Linn Hege Bragstad | 13. juli 2020

Skognæringsforum Nordland, Skogpådriver Indre Helgeland og Mosjøen videregående skole inviterer skognæringsaktører, politikere og forvaltning til fagdag om: hvordan sikrer vi framtidig skogbruk? Rekruttering og skogskjøtsel.  Torsdag 27. august kl. 09.00 – 15.00 2020 på Marka vgs. i Mosjøen Målgruppe for fagdagen: rådgivere i skolen, skogeiere, skogbruksansvarlig i kommunene, øvrig veiledningsapparat, skogsentreprenører og beslutningstakere knyttet til…

Helgelendingen: Nytt skogprosjekt – planter for framtida

Av Anne Lønvik | 29. juni 2020

Avisa Helgelendingen i Nordland skrev onsdag 24.juni om et nytt skogprosjekt hvor elever på 2.trinn ved Mosjøen Skole var på besøk i Trollvar Naturpark for å plante hvert sitt bittelille grantre i et område som har fått navnet Sirkelskogen. 

Stort samfunnsbidrag fra de skogbaserte bedriftene i Grane og Hattfjelldal.

Av Linn Hege Bragstad | 12. mars 2020

  De skogbaserte verdiskaperne i Grane og Hattfjelldal løftes fram. Gjennom et utviklingsprosjekt i de to kommunene, synliggjøres arbeidsplasser og ringvirkninger de skogbaserte aktørene bidrar med i sine lokalsamfunn. Bærekraftig verdiskaping for framtida! «Skogkvelden» som ble arrangert 10. mars på Grane bygdetun er et av flere tiltak i prosjektet. Her fikk et godt oppmøte fra…

Vil støtte skognæringa

Av Helge Kårstad | 23. oktober 2019

Arbeidet på den nye fleirbrukskaia i Nærøy i Trøndelag starta nyleg opp, og vil vere ferdig kring årsskiftet. Familiebedrifta Emilsen Fisk AS går inn med relativt mykje kapital i anlegget, og seier m.a. at dei vil støtte ei lokal, grøn og framtidsretta skognæring Tekst og foto: Helge Kårstad Eit prioritert områdeNedslagsfeltet til den nye tømmerkaia…

Interesserte politikere i panelet

Vi må legge til rette for mer skogbasert industri i Nordland

Av Linn Hege Bragstad | 26. september 2019

Interesserte politikere møtte skognæringa i Nordland på seminar i Mosjøen før valget. Skog som en del av klimaløsningen og skogbasert industri ble løftet fram av både innledere og politikere.   Den 26. august arrangerte Skognæringsforum Nordland skogpolitisk seminar i Mosjøen. Under tittelen «VISJONER FOR EI BÆREKRAFTIG SKOGNÆRING I NORDLAND» ble politikerne presentert skogfaglige fakta for…

Trenger flere skogsbilveger i Nordland

Av Red Aktør | 25. juni 2019

Skogbilvegdekninga i Nordland er bare en tidel av innlandets, i tillegg har vi fremdeles utfordringer med flaksehalser på offentlig vegnett. “Vi er nødt til å få opp skogsbilvegbygginga”, sa fylkestingspolitiker og Kystskogbruksrepresentant Arve Knutsen. Dette er bakgrunnen for at Skognæringsforum Nordland satte “Skogsbilveg og Transport av tømmer i Nordland” på dagorden på årets fagdag. Den…

Han skapte ei næring

Av Linn Hege Bragstad | 14. mai 2019

Per Arne Rahka har vore skogreisingsleiar i Hamarøy. I dag er haustinga av skogreisingskogen starta, og dette gjev både arbeid og gode inntekter til mange. Takka vere skogreisingsleiaren på Hamarøy og likeeins i eit par hundre kommunar i landet. Skogreisingsleiaren, ein slags Isak Sellanraa som i Markens Grøde vil mange hevde. Han skapte ei næring.…

Skogpådriver på plass på Indre Helgeland

Av Linn Hege Bragstad | 25. april 2019

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 25.04.2019 Nordland har endelig fått egen skogpådriver. Svein Yngve Hegland starta i mars opp i jobben som skogpådriver for Indre Helgeland. Skognæringsforum Nordland har siden 2015 jobbet for å få på plass skogpådriverordning også i Nordland. De fem kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Hemnes og Rana har bidratt med planlegging…

Nordland vil byggje 4 nye tømmerkaier

Av Linn Hege Bragstad | 9. mars 2019

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 09.03.2019 Denne veka samlast skognæring, skogforvaltning og interesserte utbyggjarar av tømmerkaier i Nordland. Møtet var lagt til fylkesmannen sine lokaler i Bodø. Stor oppslutnad frå interesserte skogbrukarar og kaibyggarar frå Brønnøysund, Salten, Steigen og Stokmarknes resulterte i «stinn brakke». Stor trong for betre infrastruktur i NordlandAvdelingsdirektør John Kosmo opna…

Vellykket skogsamling i Vesterålen

Av Anne Lønvik | 30. september 2010

Rundt 40 personer fra nær og fjern var med da prosjektet “Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket” arrangerte skogsamling i Vesterålen 20.-21. september. Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 30.09.2010 Samlingen var et tiltak i Fylkesmannens prosjekt Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket og i tillegg til de aller fleste av skogfunksjonærene i Nordland, deltok skogbrukslederne i Allskog, Statskog,…