Nyhetssaker: Aktuelt

Seminaret TREmuligheter vel gjennomført

Av Anne Lønvik | 12. september 2019

– Framtida er TREffsikker!En innholdsrik dag med sterkt faglig program om innovativ og framtidsrettet trebruk ble vel gjennomført da Seminaret TREmuligheter gikk av stabelen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Møteleder Karin Hovde i KUN ledet forsamlingen med stor overvekt av damer igjennom et rikt program. Første foredragsholder var rektor i Nord Universitet Hanne Solheim Hansen –…

Millionar i gevinst

Av Helge Kårstad | 9. september 2019

Det kommunale vegnettet i kystskogfylka er ifølge veglista ekstremt dårleg. I Vestlandsfylka er ca. 75% av kommunevegane ikkje tillate for vogntog. Knapt noko land i Europa har så dårlege distriktsvegar.På oppdrag frå Kystskogbruket har NIBIO rekna ut at det berre i Sogn og Fjordane årleg kan sparast inntil 3 millionar kroner om dei viktigaste kommunevegane…

Viktig i eit klimaperspektiv

Av Helge Kårstad | 4. september 2019

Mykje folk frå skognæring, hamnenæring, kommunar og fylke var samla då landbruks- og matminister Olaug Bollestad opna Egersund Tømmerterminal denne veka. Eit aktivt skogbruk er viktig for sysselsetjing og verdiskaping, men også viktig i eit klimaperspektiv sa ministeren mellom anna.Vi har denne gongen laga ein bildereportasje frå opninga.Tekst og foto: Helge Kårstad

Statsråden opnar Egersund Tømmerterminal

Av Helge Kårstad | 30. august 2019

Mandag 2. september klokka 11.00 vil landbruks- og matminister Olaug Bollestad opne Egersund Tømmerterminal. Terminalen sikrar skogeigarane i regionen ein framtidig tilgang til sjøtransport og medverkar til relativt store kutt i logistikk- og fraktkostnader for skogsvirke Med ein prislapp på 24 millionar kroner, der staten ved Landbruks- og matdepartementet har løyvd 19 millionar kroner i…

Nytt klynge- til klyngesamarbeid skal gi økt verdiskapning på tvers av bransjer

Av Anne Lønvik | 29. august 2019

Arena Skog har inngått et formelt samarbeid med Norwegian Tunnel Safety Cluster og Solenergiklyngen. – Vi har over tid bygget opp et fantastisk godt samarbeid med Arena Skog og Solenergiklyngen, som vi nå er enige om å forsterke og utvikle, sier daglig leder Helen Roth i NTSC. Formålet med avtalen er å utvikle et samarbeid…

Skognæringen i Midt-Norge prioriteres nasjonalt

Av Anne Lønvik | 21. august 2019

Næringsklyngen Arena Skog går mot et taktskifte. Etter tre år med gode resultater på landsbasis ønsker bedriftene å satse fem nye år. – Allerede nå ser vi virkninger, sier klyngeleder Kjersti Kinderås. Kinderås forteller at noen av de nye mulighetene i klyngesamarbeidet er å fore laks med gjær fra trær, Hurtigruten skal fra 2021 gå…

Senterpartileder Vedum er klar i sin oppfatning om vern av skog

Av Anne Lønvik | 7. august 2019

Partilederen på besøk hos Moelven Van Severen -I Norge er det mer enn 10 prosent av skogen som står slik til at den er ulønnsom å drive ut. Dette er skog som verner seg selv, sa ordfører Steinar Lyngstad i Namdalseid kommune til Namdalsavisa i en artikkel fra 6.august 2019. Lyngstad fikk støtte fra Senterpartileder…

Klimaskog stanser ørkenspredning

Av Linn Hege Bragstad | 1. august 2019

Leder for fylkeskommunalt oppfølgingsprogram i Kystskogbruket og Arbeiderpartipolitiker Stig Klomsten svarte på innlegget fra SV om utenlandske produksjonstreslag. SV sin bekymring for skogørken burde vært underordnet det reelle problemet verden står overfor: at halve jorda vil fremstå som ørken hvis vi fortsetter som i dag. At SV støtter regjeringen i dette spørsmålet er merkelig. Trøndelag…

“Sitkagran – verdifull ressurs i en langsiktig tankegang”

Av Anne Lønvik | 30. juli 2019

“Sitkagran er en verdifull ressurs i en langsiktig tankegang” uttalte Knut Dreier i Trønder-Avisa og Namdalsavisa 16.juli 2019. Sakene tar for seg hvorvidt Sitkagran er “en pøbelgran eller en verdifull klimakjempe”. Knut Dreier er administrerende direktør ved Moelven Van Severen og styringsgruppeleder i Arena Skog. Til Trønder-Avisa og Namdalsavisa i en artikkel fra 16.juli forteller…

Ny hjemmeside

Av Anne Lønvik | 29. juli 2019

Ny hjemmeside klar til å gå sommeren i møte. Vi er stolte og glade over å endelig kunne publisere vår splitter nye hjemmeside for Kystskogbruket. Skognæringa har de siste årene blitt ei svært tidsriktig næring med tanke på å nå framtidige klimamål. Dermed er det på sin plass at denne moderne næringa også får ei…